Ukázka z knihy Tantrická láska

nishkam 16.09.2006
Novou knihu Tantrická láska přeložila Helena Unmani, vyšla v červnu 2006!
Ocitáme se na hranicích Tibetu a Indie. Čas je zaznamenán mlhavě jako období tantrické renesance, kdy žízeň po osvícené civilizaci je uhašena porozuměním zákonům vesmíru, "Jak nahoře, tak dole", a lidé neusilují o podrobení jiných zemí a světů, ale snaží se poznat kosmické principy zaznamenané v jejich vlastních tělech.

Mladý chlapec je určen jako společník a služebník putujícímu mudrci. Vyrůstá s mistrem a učí se tajemstvím vesmíru, která jsou uvnitř lidského těla a duše. 30 let žije jako toulavý žebrák. A pak, po svatbě s mladou dívkou, kterou rozpozná jako svou manželku, je skrze vizi poslán na jistý kopec, ze kterého je vidět široké a úrodné údolí Indických Himalájí. Zde zakládá svůj chrám, nejprve z bláta a slámy a později, když se jeho věhlas rozšíří, z kamene. Během 20 let založí nejen chrám, ale i rozkvétající školu, v níž byli laici i adepti vyučováni složitým uměním lásky a skrze lásku, spirituálnímu osvobození.

Je to doba moudrosti, zrozená z následování toho, co je přirozené, jako bráně k posvátnému. Lidé žijí v těle i v duchu. Vzduch je naplněn klidnou a přesto extatickou kvalitou. Každý si je vědom toho, že jeho rodným právem je radost a naplněnost zrozená z lásky. Je to doba a místo naplněné přirozenou nevinností, posvátností a smíchem.

Jednoho dne se bez varování objevují nájezdníci. Přijíždějí ze země barbarů, kteří věří, že uctívání těla je rouháním. Jejich jediným cílem je ničit a obracet všechny na svou víru. Drancují, pálí, znásilňují a zabíjejí. Dvanáctiletý mistrův syn je svědkem toho, jak je jeho matka brutálně znásilněna a zabita, potom utíká do blízkých kopců, kde v je v jeskyni s posvátným písmem chrámu schovaný jeho otec.

Jeho otec, mistr, jej zasvětí do obřadů Tantrické moudrosti a použije při tom určitou formu hypnózy. Vryje do jeho duše úplné tantrické učení chrámové školy, a poté postupně spálí posvátné texty, jeden po druhém. Když je proces předání dokončen, otec řekne: "Teď čekám na svou smrt, na fyzické rovině je moje práce ukončena. Jdi do světa a připrav se na svůj osud." Chlapec udělá, co mu bylo řečeno. Venku je chycen, vykastrován a poslán do jiné země a stává se eunuchem v harému. Žije a umírá v harému, aniž by se kdy dozvěděl , co měl jeho otec na mysli.

O stovky let později sedím v meditaci, když náhle přede mnou stojí muž světla a dává mi pokyn, abych psala diktát. Celý pokoj pulsuje světlem. Beru pero a papír a sedm dní intenzivně píšu diktát. To, co je mi odhaleno, je kompletní tantrické učení předané otcem synovi na téma Tantrická stezka pro laiky a adepty.

Teď jako žena si vzpomínám na to, že jsem byla synem, vzpomínám si na všechno. A teď vím, co měl na mysli, musela jsem si zasloužit svůj osud, musela jsem projít svou osobní zkušeností, abych porozuměla tantrickému učení. Byla jsem připravována tím, že jsem se stala žačkou Osha, osvíceného tantrického mistra naší doby, a vstřebávala umění hluboké meditace a posvátné lásky. Hlubším a hlubším ponořením do tantrické zkušenosti se svým milovaným partnerem Gehem, také adeptem tantry, jsem začala rezonovat ve stejné frekvenci jako v těch dávných nevinných dnech a stala se připravenou přijmout svůj osud.

Mým osudem je poskytnout živý most mezi minulostí a současností, díky němuž osvícení skrze Tantru může přinést renesanci našeho světa.

Ma Ananda Sarita , Provence, Francie

Historie tanry

Současná renesance tantry je spojena s množstvím zmatků a nejasností, o čem tantra je a jak by se měla praktikovat. Porozumění historii této starodávné a delikátní vědy může vnést do těchto zmatků více světla. První písemný záznam o tantře je znám skrze učení Šivy, osvíceného mistra, který žil v Indii před 5 000 lety. Vyvinul 112 metod meditací, díky nimž můžete vstoupit do oblasti nadvědomí. Některé z nich zahrnují sexuální akt jako cestu ke spirituálnímu osvobození. Jinými slovy, jeho cesta nevylučuje ani lásku ani sex, ale pojímá je jako spirituální praktiky. Šiva je v Indii dodnes uctíván a je symbolizován Lingamem, fyzickou formou mužských genitálií, v překladu "sloupem světla". Šivův Lingam odpočívá v Jóni, fyzické formě ženských genitálií, v překladu znamenající "posvátné místo". Velmi jednoduše řečeno, celá spirituální cesta tantry je o harmonickém spojení mužského a ženského principu v nás. Touto stezkou můžete putovat sami nebo v partnerství s osobou opačného pohlaví.

Ve starověké Indii byly školy tanry zasvěceny vzdělávání mladých lidí, kteří se učili veškerá umění smyslnosti a stejně tak předměty důležité pro vztah s jejich milovanými. Byla zde také posvátnější oblast učení pro ty, kteří cítili volání vydat se na tantrickou cestu jako stezku ke spirutuálnímu osvícení. Toto učení bylo vždy předáváno přímo osvíceným mistrem, který mohl adepty tantry vést nebo je zasvětit určitými metodami podle toho, co byli schopni v daném čase pojmout.

V průběhu staletí se objevilo mnoho tantrických mistrů, z nichž každý měl svůj jedinečný způsob výkladu. Tantra se nikdy nestala náboženstvím a nemůže být předávána jako strukturovaný systém víry. Ovšem i tantra má několik různých proudů a každý z nich plyne určitým směrem. Dva hlavní proudy jsou tantrická učení, která používají meditaci na smrt a ta, která užívají meditaci zaměřenou na sex. Mimo tyto dva hlavní proudy se objevily i různé jiné, které se vyvinuly podle charakteru země, ve které byly praktikovány.

Různé proudy tanry

V Indii Šivův proud říká: "Ano" lásce a sexu. Uctívá ženský princip, je zaměřen na odevzdání a na to, nechat Vás zažít Božské ve vlastním těle v tomto světě. Vnímá tělo jako mikrokosmos celku: když otevřete dveře smyslů s meditativní pozorností, můžete zažívat celý vesmír. Asketičtější jogínský přístup, rovněž z Indie, říká: "Ano" sexu ale "ne" lásce. Od adeptů je očekáváno, že se vyvarují veškerého citového propojení se svým milencem. Toto je spíše mužsky orientovaná cesta, která používáí sex jako základní motor, aby pomohl vzlétnout raketě vědomí. Mistři tohoto směru mají tendenci k obavám, že hledající by se mohli ztratit v emočním zmatku a ztratí disciplínu transendence. Jde o technický přístup, který užívá velmi specifický rytmus dechu a pozice sexuálního aktu. Směřuje k transcendenci těla a mysli a rozvinutí psychického potenciálu. V Tibetu získala tantra díky sňatku budhismu s původním starověkým šamanistickým náboženstvím Bonn velmi rozdílné pozadí. Je více zaměřena na smrt a její adepti meditují na hřbitovních náhrobcích a nebo si představují svého partnera jako kostru. Tímto typem meditace můžete překročit sex a tím také zrození. Je zaměřena na opuštění kola života a smrti a transcendenci fyzické dimenze.
V Číně Taoisté přivedli tantru do oblasti zdraví a dlouhověkosti. Doktoři předepisovali pacientům sexuální pozice, aby stimulovali pohyb čchi neboli energie a zajistili tak harmonické setkání principů jin a jang v našem těle. Láska je zde dovolena, ale podstatná je kontrola ejakulace. Cílem je jednak podpora tělesných orgánů, ale také vyšší stavy vědomí.

Volba přístupu

Každý přístup má svoji hodnotu: jeden se hodí pro určitý typ člověka, jiný zase pro jiného. Ale když jsou všechny přístupy smíchány dohromady v jakousi "tantrickou kaši", vzniká zmatek. Mnoho lidí se snaží přesně zjistit, co je tantra a končí s tím, že jedí tu nepopsatelnou kaší poskládanou z malých kousků všeho druhu. Jedním ze způsobů, jak si zvolit tu správnou stezku nebo učitele, je uvědomit si, jak se s tímto učitelem nebo stezkou cítí vaše srdce. Pokud cítíte blaženost, je to ten správný směr. Pokud se vaše srdce cítí potlačeno, pak tato stezka správná není.
Tantra je obvykle předávána v tajnosti, protože nezasvěcení mají tendenci k nepochopení a překrucování. V průběhu staletí zde byly doby tantrické renesance a také období, kdy tantra musela být učena tajně. Tantrická renesance přichází vždy v době, kdy se společnost stává materiálně bohatou a sexuálně svobodnou. Lidé začínají hledat něco víc. Nářek "Ano, mám materiální i sexuální dostatek, ale pořád nejsem šťastný" vede k rozkvětu tantry v každé společnosti. Právě teď žijeme na úsvitu další tantrické renesance.

Význam slova tantra

Slovo tantra má v sanskrtu několik významů. Znamená: "Způsob, cesta", ale také "Metoda" a v širším smyslu "Metoda, jak jít za", může znamenat "Transformaci" a v rozšířeném významu "Transformaci jedu v nektar".

Je důležité pochopit, že tantra nemá žádnou víru ani filosofii, jednoduše nabízí metody meditace. Je na každém jednotlivci, aby s těmito metodami experimentoval a objevil svou vlastní pravdu. Každá metoda je zaměřená přesně na určitý aspekt těla, duše nebo ducha a směruje vás na cestu, kterou máte jít vy osobně. Tato cesta může pro jednoho člověka znamenat něco jiného než pro druhého. Lidé často vidí požehnání vyzařující z osvícené bytostí a myslí si: "Když přesně budu kopírovat to, co dělá, budu také osvícený". Tímto způsobem vznikly všechny velké světonázory, náboženství a kosmologie a zotročovaly lidství: Byli stvořeny lidmi, kteří měli strach kráčet sami svou cestou, viděli vnější činnost a snažili se ji kopírovat. Takto si tantra vybudovala reputaci bizardních sexuálních praktik a podivných zasvěcení, něčeho tmavého a mysteriozního. Z velkých děl tantrického umění můžeme vidět, že tantrický přístup obsahuje něco úžasného, ale jak to můžeme objevit? Je to skryté pod závoji staletí a učeneckou interpretací těchto závojů a v neposlední řadě také klamnými nemravnými výklady. Pravdou je, že tantra je přístupná nyní stejně tak jako v minulosti těm, kteří mají odvahu po této cestě jít. To znamená praktikovat metody vytvořené osvícenými mistry. Tyto metody jsou neuvěřitelně jednoduché, používají pět smyslů (dotek/cítění, zrak, sluch, chuť nebo čich), pro vstup do vlastního subjektivního zkoumání a následně setkání tváří v tvář s nejhlubším jádrem Vaší bytosti a kosmu. Můžete zjistit, že některé z vašich smyslových dveří se otvírají lehčeji než druhé. Začněte s těmito dveřmi a postupně rozšiřujte své zkoumání, abyste otevřeli všechny skryté aspekty každého z Vašich smyslů. Toto otevře cestu k nadvědomí. Některé náboženské směry mylně věří, že je možno dosáhnout nadvědomí umrtvením vnějších smyslů, ale umrtvení citlivosti na jakékoli úrovni vždy vede k umrtvení celé Vaší bytosti. Čím citlivější a vnímavější jste, tím budete živější, bdělejší a inteligentnější.

Mapa čaker

Každý přístup potřebuje mapu určitého druhu, aby pomohl hledajícím najít jejich cestu. Jedna z map běžná na Východě, která se stala populární na celém světě, je mapa sedmi čaker. Jsou to energetická centra v těle, která zrcadlí činnost energetických těl a jsou spojena s jednotlivými orgány ve fyzickém těle. Čakry představují dynamický proud kosmické energie uvnitř lidského těla. Devět energetických těl, která tvoří vrstvy naší aury, komunikují s čakrami i s duší. Studium této mapy Vám může pomoci jako inspirace ve Vašem vlastním výzkumu. Možná jste zažili hledání místa na mapě s tím, že po příjezdu jste našli něco neočekávaného. S čakrami je to tak, že mapa čaker se může měnit podle zkušeností každého jednotlivce, takže je dobré vstupovat do jejich zkoumání bez předem daného očekávání, co by se mělo stát. Někteří lidé mohli navštívit tuto krajinu před Vámi, ale protože je to subjektivní krajina, nikdo nemůže podat zprávu, která by byla pravdivá pro každého. Majíc toto na zřeteli, nabízíme Vám mapu, kterou považujeme za užitečnou, a to mapu sedmi čaker a devíti energetických těl. Sedm čaker by mohlo znázorňovat různé aspekty Stromu života uvnitř našeho těla, z nichž každý je důležitý pro život celého stromu: nemůžete mít květy a plody bez kořenů, kmene a větví. Nebo také čakry mohou reprezentovat různé barvy spektra. Absence barvy je temnota, ale když se všechny najednou setkají, objeví se čisté bílé světlo. Z tohoto pohledu má každá čakra ve spektru života stejnou hodnotu.

Tato kniha je sestavená do etap tak, že každá kapitola reprezentuje jednu frekvenci, jednu čakru a jedno energetické tělo. Stejně tak jako každá čakra je stejně důležitá pro celý Strom života, tak i každá etapa je nezbytná pro úplné rozvinutí Vašeho potenciálu. Každá kapitola - uvažujme o nich jako o různých stádiích spirituálního znovuzrození - nabízí vysvětlení a praktické lekce spojené s jednotlivou čakrou a energetickým tělem. Když do Vašeho procesu vstoupíte naprosto totálně, vytvoříte správné klima pro to Božské, aby vstoupilo do Vašeho těla a naplnilo celý Váš život požehnáním.

Komentáře

Nejsi přihlášen/-á. Komentáře tady můžou číst a přidávat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
10.12.2021 Praha Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení na výcviku se senior lektorkou Vatayanou (Puna). Naučíte se také jak být s lidmi v přítomnosti, komunikovat jasně a ze srdce, jak jít hlouběji a odpovídat na otázky.
16.12.2021 Lažany 17.-19. prosince 2021 Meditace a Keramika s Amar a Satyou. Tyto víkendy zkombinujeme tvořivost s meditací. Bude prostor pro meditace, kterými vás provede Amar a prostor pro kreativitu v keramické dílně se Satyou.