Neviditelná propast

Hafiz 01.04.2004
Život je řeka. Důstojně plynoucí ke společnému cíli, oceánu sjednocení a pochopení. Mnoho Mistrů poukazovalo na skutečnost, že jednou oceán pohltí všechny živé bytosti. Bez vyjímky. Makrokosmos se sestává z nespočetného množství mikrokosmů, širokého spektra barev, tvarů, energetické úrovně a vlastního poslání. Mezi ničím není rozdíl. Vše vzešlo z jediného, neohraničeného, neviditelného zdroje. Učíme se.

Učíme se tisíce životů pro jeden jediný důvod. Posunout expanzi vesmíru do vyšších sfér. K tomu jsme vybaveni rozlišovací schopností, máme přístup k centrální inteligenci, můžeme neustále opakovat své pokusy v dalších a dalších zrozeních. Inteligence neprojeveného se touží projevit ve viditelném. Tam došli osvícené osobnosti. Neexistuje trest a neexistuje zásluha. Neexistuje ani zlo a dobro. Vše je jedním v různých formách. Zlo nepáchá vesmír, páchají ho lidé. Vesmír není ani nevědomý, to lidé jsou v různých stádiích nevědomosti. Neexistuje ani universální cesta, existuje skok do propasti, skok do sjednocení a pochopení. Všechna náboženství, duchovní cesty ukazují prstem na propast. Tušíme ji. Ale k samotné propasti nás cesty nedostanou. Dostanou nás časem velmi blízko srázu a stane se, že ji konečně uvidíme.

K té propasti může vést tisíce cest a všechny mohou být správné. Ale okamžik rozhodnutí, skoku, závisí jen na nás samotných. My sami se musíme pustit. A pustit se je obtížné a bolestné. To je ta nicota, o které mluví Buddha. Ona není nicotou, naopak, je vším. Ale pro vlastní rozum, naše myšlení, logiku a uvědomování si své individuality je to skutečným koncem. Smrtí. Je to smrt ega. Pokud ego zemře, vlastní bytí v našem těle je nadále zbytečné. Osvícení mistři měli pouze jednu jedinou touhu. Dovést na okraj srázu co nejvíce svých lidských druhů. Neměli pocit vyjímečnosti ani vítězství. Protože scházelo ego, které je jediné schopné individuální odměny a uznání. Rozum a píle nikdy nenajdou propast. Nemohou ji vidět, protože samotná propast není z dualitního světa. Propast je jednotou, celkem a pravým původním domovem.

Mnoho náboženských příběhů má velmi pravdivý, symbolický význam. Například vyhnání Adama a Evy z ráje. Ráj je náš původní, neprojevený domov. Strom poznání je schopnost dualitního vidění rozdílů a počátek uvědomování si odlišností a vlastní individuality. Nikdo nebyl vyhnán a také neexistuje hřích. Protože slovo hřích je veskrze dualitní – má svoji polaritní protistranu. Tam se máme vrátit, vědomi si své fyzické pouti v lidském těle. Není problémem samotného Ježíše, že jeho slova byla doslovně převzata do známého hmotného světa, oblasti lidského myšlení. To je údělem slov a lidského vyjadřování. Slouží rozdílnosti a popisu vnímaných tvarů. Řeč má svá velká omezení. K dosažení jednoty je potřebné vstřebat vše. Dobré spektrum se vstřebává snadno. Vždyť přirozeností tvoření je láska. Zlé spektrum se vstřebává mnohem hůře. A přesto právě zbloudilé ovce mají mnohem větší potenciál vstoupit do onoho království nebeského než dobří lidé. Oni zlo znají, vzdali se ho a dobro mohou obsáhnout velmi snadno. To je naší přirozeností. Nemá smysl obviňovat samotnou Existenci z pasivity, pokud se dějí hrozné věci. Pro ni se neděje nic, pro naše uvažování a vnímání ano. Je to záležitost veskrze lidská a je součástí učebního procesu.

Není potřeba chovat se zle. Stačí temné stránky pochopit, obsáhnout je a přijmout. Ježíš byl syn boží, ale to jsme všichni. Byl osvíceným mistrem a byl člověkem. Lépe viděl a chápal. On mluvil o nevinných dětech. Všichni jsme byli nevinnými dětmi a máme se jimi opět stát. Ovšem dětmi vědoucími. Nevědoucí děti jsou stejně nevinné jako zvířecí říše. Vědoucí nevinné děti jsou osvícení mistři. Nikdo se nemůže dostat k samotné propasti, pokud uvíznul ve vlastních pravdách a představách. Samotný život zná cestu velmi dobře. Nezačala a také nikdy neskončí. Chaos individuálních představ ji nemůže uvidět. Osho nabádal, žijte intenzivně a neminete se s cílem. Protože víc se nedá dělat. Svoboda je prvotním klíčem. Ne fyzická svoboda, ale svoboda myšlenek. Teprve potom jsme připraveni na zásadní změny, potom uvidíme neviditelnou stezku přímo před námi a neviditelná ruka intuice nás bude neomylně vést.

Nelze vytvořit ideální svět, ideální fyzické prostředí, ideální společenství bez toho, aniž by se změnil každý jednotlivý člověk. A každý osvícený mistr zanechal zažehnutý plamen hodný následování, ne návod, ne doktrinu, ne slib. Umíme se přít o své názory. Ale názory jsou iluzí, pouhým tušením. Jsou velmi dobré k prvním nesmělým krůčkům. Jsou ukazatelem k horám, kde se nachází ona propast. Když zmizí individualita, je samotné rozlišování rozeznáno jako pouhopouhý nástroj. Musíte milovat všechny bez rozdílu, neboť jak lze nemilovat sebe samého? Zlo i dobro se rozplyne do jediné bezpodmínečné lásky. Vše se stane jedním. A jeden se stane vším. Vesmír udělá pořádný krok dopředu. Protože ostatní budou následovat. Vždy to tak bylo. Zmizí čas, formy, rozdíly a zůstane jen to jedno jediné – samotný život a nekončící expanze původního vědomí.Komentáře

Nejsi přihlášen/-á. Komentáře tady můžou číst a přidávat pouze přihlášení uživatelé.
02.04.2004 14:49
Slyším hlas, vidím světlo a cítím hřejivou energii, není možné nebýt. Jsem všude, všude, kde…
02.04.2004 15:20
Je to zvlášní svět. Objevit všeprostupující život, splynout s nekonečnem, oddat se něžným te…
11.06.2004 23:30
mezi ničím není rozdíl.....makrokozmos pozostáva s nespočetného množství mikrokozmú...?...jo…
11.06.2004 23:33
Zlo nepácha vesmír..páchají ho lide... viš ty vlastne čeho si současti....vesmíru..vole!!
11.06.2004 23:52
nezle vytvorit idealni svet...proto ráj,proto Búh, proto nirvána.proto nebe,ti kteri nežijí…
11.06.2004 23:56
Propast neni nikde daleko tam v horach,ty si ta propast,jenom se bojiš nahlednout,jen chvil…
12.06.2004 00:02
Poviem vám jeden príbeh..Za starovekým majstrom príde hladač slobody...a pýta sa ho. Aká je…
12.06.2004 00:10
To čo ti teraz poviem nie je tajomstvo!! .......................................,,,,....,,.…
12.06.2004 00:18
Mezi ničím není rozdíl:Vše vzišlo z jediného,neohraničeného,neviditelného zdroje. Učíme s…
21.06.2004 12:52
Je úlevné a mnohdy i nádherné plout obdobím spirituálního romantismu. Tlučeme hlavou stále d…
26.06.2004 19:28
:-)
26.06.2004 19:31
Podívej každý tu silu máme,problém jak se zdá vezí v jejím nalezení.........Je to tvá přiroz…
26.06.2004 19:37
Víš.......nevím jestli tě to zajíma.....ale víš co znamená mé...jméno......Ruka co nabízi...…
28.06.2004 11:40
Ohó, tvé jména neznamená vůbec nic. Ruka co nabízí, ale nic nemá, stále přece jenom něco nab…
28.06.2004 19:51
A........myslíš že o co Říkaš není struktuované myšlení.....myšleni je vždy struktuované....…
29.06.2004 09:35
Uhu. Je to sktrukturované myšlení. Nemůže tomu být jinak. Všichni mistři museli nahazovat my…
02.07.2004 20:12
Nejspíš........vidíme to co sami videt chceme...,....pročpak by mala mít tato cesta konce...…
04.07.2004 06:49
Ano, žízeň je prevít. Objevujeme nové a nové studánky se stále stejnou vodou. Cesta jako sym…
21.09.2004 16:28
Víš, mezku, je to přecejen dáká odměna...za tvé úsilí se vždycky najde odměna...ale pokud v …
21.09.2004 16:49
Neviditelná propast...to zní jako Jdu si na procházku, a z ničeho nic prostě rupnu do něja…
19.11.2004 16:00
:)))
19.11.2004 16:00
:)))
19.11.2004 16:05
...Určitě...něco se už přece najde...:)))
19.11.2004 16:31
Ale...postačilo by pochopit, že není ideální, aby bylo všechno ideální, ideální svět, Bůh, N…
19.11.2004 16:34
Něco se tě zeptám...co ti schází???Hm? Můžeš lhát, můžeš se smát, můžeš mlčet, můžeš si říc…

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
10.12.2021 Praha Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení na výcviku se senior lektorkou Vatayanou (Puna). Naučíte se také jak být s lidmi v přítomnosti, komunikovat jasně a ze srdce, jak jít hlouběji a odpovídat na otázky.
16.12.2021 Lažany 17.-19. prosince 2021 Meditace a Keramika s Amar a Satyou. Tyto víkendy zkombinujeme tvořivost s meditací. Bude prostor pro meditace, kterými vás provede Amar a prostor pro kreativitu v keramické dílně se Satyou.