Svobodná vůle

hafiz 10.03.2004

Používáme naší svobodnou vůli. Je účinným nástrojem našeho učení, ať se týká rozhodnutí nastoupit duchovní cestu, dosáhnout materiálního standartu, číst určité knížky nebo reagovat svobodně na situace, se kterými se setkáváme. Nikdo z éterických bytostí nesmí tento zákon porušit. Porušením by došlo k zhroucení celého učebního procesu. Svobodná vůle je naším požehnáním i prokletím.

Jsem si plně vědom toho, že veškerá slova, články, názory jsou doménou mysli. Je to naprosto odlišné prostředí od vlastních duchovních zážitků, které prostě nejsou přenosné slovy. Slova můžou být logická i symbolická. Ale jsou jenom slovy. Proto cokoliv, co vypustím do tohoto prostoru, je pouhopouhým současným myšlenkovým vzorem, který se samozřejmě stále mění. Má potom smysl číst duchovní velikány, číst knížky, absolvovat kurzy ?

Já osobně se domnívám, že ano. A popřít vlastní mysl nakonec stejně končí v dualitě.Mysl prostě je, je to nástroj. A dualita je doménou myšlení. Mysli se nemůžeme nikdy zbavit. Mysl lze obrušovat jako diamant, lze měnit vlastní charakter a tím se mění i naše smyslové vnímání existence. Můžeme se stát láskyplnými, pokornými, pomáhajícími, klidnými. Ale není to cíl. Dualita stále existuje. Proto má mysl má za zlé Oshovi jeho barvité popisování vlastního osvícení. Bylo to některými chybně chápáno jako má závist. Reaguji na to jenom z toho důvodu, že si Osha vážím a je mi líto, že takto může chybně ovlivnit mraky následovníků. Jak může zaníceně mluvit o osvícení a zachovat stav neduality. Vždyť samotný popis zážitku, a Osho neustále zdůrazňoval já a vy, je totálně chyceno v dualitě. Mé chápání určitého konečného duchovního cíle, které se snad nazývá osvícením, je stav, kdy i osvícení bude rozpuštěno v prapůvodní látce, ze které vše vyšlo, neboli v Bohu ......... nebo jak to kdo chce pojmenovat. Má mysl se ztotožnila s tím, že samotné osvícení jako slovo, je dualistické. Snad přesnější je tušení, že někdy dojde ke sloučení se s původním zdrojem, což by nemělo byt nic jiného, než zážitkový pochod od materiálního světa, přes svět neviditelný ( meditace ) k neohraničenému světu původního pole ( nicotě ), kde vše začalo. Nejenom začalo, v podstatě my v tom poli stále žijeme, jenomže svými nedokonalými smysly vnímáme iluzorní tvary.

Pokud původní pole je neohraničený oceán, který se nám snově promítá do tvarů a myšlenek, poté my všichni jsme tímto polem, jeho skutečným projevem a proto jsme vlastním vyzařováním božského, ať jsme si toho vědomi nebo ne. To že zažíváme stav duality je vcelku vhodné učební prostředí, protože bez samotné duality by těžko k takovému procesu docházelo. Neumím si dost dobře představit smyslově vybaveného člověka, který vnímá pouze jednotu a ne jednotlivé rozdíly. Dualita, neboli pnutí mezi dvěma stavy, je opodstatněná. Poté se dostáváme k velmi zjednodušenému modelu. Původní, božské pole, které si můžeme představit jako paprsek vstupuje do krystalu, kde se původní čisté světlo lomí do barevného spektra. Jako do vějíře. Od nejtemnější barvy po nejsvětlejší. Ten krystal si představuji jako inteligenci, která z původního, neprojeveného pole potenciálu, vytvořila barevné spektrum mnohotvarosti. To spektrum samo od sebe je pro nás mnohem viditelnější. Můžeme se v něm pohybovat rozeznáváním jednotlivých barevných rozhraní.

Na jedné straně může například být ta zlá, temná stránka, království Lucifera. A na druhé straně duchovně velmi čistý, téměř bílý, svět duchovních bytostí. My, neboli naše ego, zaujímá určitou výseč v barevném spektru. Poté právě díky dualitě vnímáme oba protipóly. Například nenávidíme zlo a toužíme po světlé straně. Bez duality bychom nevnímali nic. Proto má Lucifer svoji velmi důležitou úlohu v našem světě, i když tím samozřejmě myslím symbol. Ne nadarmo se mu říká světlonoš. Pokud chceme vnímat světlo, musíme k tomu mít tmu. Je to to samé, jako když ve dne nevidíme hvězdy, i když nikam nezmizely. Jsou vidět v noci, kdy máme k dispozici tmu. Konečný cíl, tak jak ho chápu, je opustit duální vidění a přesunutí se do původního světla. Což nebude asi nic jiného, než rozpoznání prapůvodní látky, ze které je vše stvořeno. Mnoho lidí může dojít k nejsvětlejším barvám spektra, mít mnoho oddaných žáků a domnívat se, že jsou na konci cesty. Pokud zůstává jen malý zlomek rozpoznávání rozdílu, cíl je stále v nedohlednu.

Proto se mnohokrát psalo, jak je satan nesmírně přizpůsobivý a prohnaný. Ovšem, on nedělá nic špatného. Neexistuje něco jako částečné osvícení. Buď se pohybujeme ve spektru nebo ne. A domnívám se, že to každý, kdo se ze spektra dostane, bezpečně cítí. Ne pozná – viz spektrum. Naše svobodná vůle je neustále pod tlakem. Stále něco musíme. Musíme se o něco starat, něco dodržovat, něčeho dosáhnout. Všechny cesty musí být chybné, pokud vnímáme, že jsme od něčeho někam došli.

Samotná výchova, příslušnost ke státnímu zřízení, linkování života, reklamy, sebevědomí, dosahování je úžasné potlačování svobodné vůle. Ale i zavržení viditelného světa a uchýlení se do jeskyně nepomáhá. Děláme něco, abychom se dostali do jiné části barevného spektra a není naděje, že si to jednou nebudeme chtít ověřit. Proto bojovat s čímkoliv, i s rozumovým vnímáním, je předem odsouzeno k nezdaru. Nakonec někdy zvláštní stavy během meditace nám mohou intuitivně naznačit, že se někam toužíme dostat. To ovšem nebude oblast, které by mysl mohla rozumět. Protože mysl dokáže pracovat pouze při přítomnosti pnutí, pouze v barevném spektru.

Přesto někde hluboko uvnitř nás je obrovská touha po štěstí a lásce. Materiální úspěch, vyjímečné mezilidské vztahy, uznání jsou nespočetné varianty těchto konstant. Opět se domnívám, že ta touha je volání po domově, což je původní zdroj. Není to prázdnota ani nic. Tak jako není prázdnota schopnost tenora zpívat, i když zrovna mlčí. Z tohoto božského pole, absolutní potencionality vyšlo úplně všechno. Určitě mnohem víc, než si smyslově dokážeme přestavit. Po tom úporně toužíme. Najít cestu domů. A protože tenze je neúprosná a my pocit štěstí prostě potřebujeme, tak děláme vše pro to, abychom ho dokázali uchopit. Cítíme se naplnění z rozkvětu naší firmy, nového luxusního automobilu, překrásného domu, úžasné dovolené, nádherného partnera, nebo i z absolutní chudoby, pokud ji dokážeme před vlastním rozumem uhájit. A přesto, a to všichni musí potvrdit, štěstí je vždy o krok před námi. Sice ho na chvíli prožijeme, ale nemůžeme mluvit o štěstí konstantním a trvalém. Trvalé štěstí není vázáno na náš viditelný svět. Vychází pouze z prvního zdroje tvoření, ze středu a začátku a poté nemizí. Těžko někdo může dokazovat, že žije v trvalém štěstí. To se dá zřejmě pouze hluboce prociťovat.

Na konec musím říct, že jsem si od Osha vzal tyto věci. Život je tady a teď a naše projekce jiného budoucího krásnějšího života je mylná. Vesmír se rozvíjí skokově, ne časolineárně. Je prostě takový, jaký v danou chvíli je. Ani krásný ani šeredný. Jenom je. Nikdy se neopakuje a počet našich dnů v tomto smyslovém světě je omezený. Proto je rozumné ho žít tak jak je. Ať chci nebo ne, každou chvíli je mé vědomé myšlení pro danou chvíli konstantou, platnou pro daný okamžik. Je „rozumné“ být vždy přístupný změně vzorce a to jde pouze v případě, že současný vzorec bude plavat ve vzduchu a nebudeme ho brát příliš vážně. A třetí věc je poznání, že meditace je vhodnou branou do jiných, nemateriálních dimenzí. V současné době pevně věřím tomu, že i vědomá snaha ( svobodná vůle ) po poznání zdroje bude samotnou vesmírnou inteligencí všemožně podporována a k dispozici je i vedení.

Pokud uděláme první krok a otočíme kormidlo.Komentáře

Nejsi přihlášen/-á. Komentáře tady můžou číst a přidávat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
10.12.2021 Praha Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení na výcviku se senior lektorkou Vatayanou (Puna). Naučíte se také jak být s lidmi v přítomnosti, komunikovat jasně a ze srdce, jak jít hlouběji a odpovídat na otázky.
16.12.2021 Lažany 17.-19. prosince 2021 Meditace a Keramika s Amar a Satyou. Tyto víkendy zkombinujeme tvořivost s meditací. Bude prostor pro meditace, kterými vás provede Amar a prostor pro kreativitu v keramické dílně se Satyou.