YAA - HOO! Mystická růže. Úryvky z knihy.

Milovaný OSHO, v jaké půdě a při jakém klimatu, může člověk najít Mystickou růži?

Maneesho, symbol Mystické růže ve mně vyvolává velmi důležité vzpomínky...

Bylo to jednoho dne brzy ráno, shromáždění hledajících jako jste vy... ale před 25 stoletími. Čekalo se na ranní přednášku Gautama Buddhy.

Všichni byli překvapeni ... přišel na čas a v ruce držel růži. Oni mu naslouchali po mnoho let, ale on nikdy nic nepřinesl. Všichni se divili: co je tato růže a proč ji přináší? Ale seděli tiše - on to možná vysvětlí.

A on to vysvětlil, ale ne slovy.

Seděl tiše a díval se na růži. Ta růže byla ohromně krásná. A stejné byly ty dvě oči, a stejná byla ta tichá chvíle - závažná, plná očekávání, že řekne něco velmi důležitého.

Řekl - ale nepoužíval slova.

Jsou věci, které můžete ukázat, ale nemůžete je říct.

Ticho ztěžklo, lidé na to nebyli zvyklí. Toto chování Gautama Buddhy bylo tak nečekané, tak nové. Všichni seděli jako mramorové sochy a Buddha se díval na růži s takovou blažeností, pršelo z něj tolik lásky a tolik požehnání a tolik ušlechtilosti na růži, že nikdo se neodvážil ho přerušit a zeptat se: co se děje?

V té chvíli ...

Mahakashyap byl velmi zvláštní učedník Gautama Buddhy, je známý jako zakladatel dlouhé tradice Zenu.

A tato chvíle, kdy se Gautama Buddha díval na růži, je chvíle pramene, který stále kvete. Možná, že to je jediná růže, která nikdy neuvadla. Mnoho jiných kvetlo a uvadlo.

Mahakashyapův smích všechny šokoval. Netroufli si dokonce ani zeptat se otázku a tento divný chlapík - byl divný od úplného začátku. Od té doby, co přišel, nikdy se nezeptal jedinou otázku. Zabral si strom jenom pro sebe a nikdo jiný se pod ním neodvážil sedět. Jestli přišel pozdě nebo brzo, měl místo zajištěno.

Lidé dokonce váhali - rozumí tomu, co Gautama Buddha říká nebo si prostě jen po ránu pospí? Protože on vždycky poslouchal se zavřenýma očima. Nikdy se s nikým nespřátelil. A dokonce i když s ním lidé chtěli mluvit, udělal jen jednoduchý posunek.

To je posunek, který na mě dělá Avirbhava. Kdykoliv jí chci něco říct, buď na mě křičí, abych přestal nebo udělá tento posunek...

Pomalu, pomalu lidé přijali to, že Mahakashyap je tak trochu blázen...ale velmi tichý a krásný člověk. Byl to princ, který opustil své království. Přišel jenom navštívit Gautama Buddhu a nikdy se nevrátil zpět. Nikdy ani nepožádal o zasvěcení. Prostě se dotkl nohou Gautama Buddhy, slzy se mu kutálely z očí a řekl Buddhovi: " Jsem šťastný, že jsi mně zasvětil."

Ti, kdo při tom byli, říkali: " Toto je zvláštní, všechno si vzal sám. Dotkl se nohou, plakal a nyní Buddhovi děkuje: Jsem vděčný , že jsi mně zasvětil."

A od té doby nebyla žádná komunikace, při nejmenším verbální, mezi Mahakashyapem a Gautama Buddhou.

Ale tohoto dne - muselo to být po deseti letech - se smál a lidé si uvědomili, že tam ještě je. Lidé začali zapomínat. Člověk, který po deset let nevydal ani hlásku se bere jako samozřejmost, stejně jako strom se bere jako samozřejmost, jeho také brali jako samozřejmost.

Ale jeho náhlý výbuch smíchu...

Gautama Buddha ho zavolal blíž a dal mu růži a řekl ostatním deseti tisícům učedníků: " Co Vám mohu dát ve slovech, to jsem vám dal. A to, co nemohu dát ve slovech, to předávám Mahakashyapovi."

Tak začalo zvláštní předávání nejvnitřnější zkušenosti pravdy od mistra k učedníkovi. Mahakashyap nikdy nic nenapsal a Mahakashyap nikdy nic neudělal. Není známo, jakým způsobem zasvěcoval své učedníky. Nejen on byl divný, jeho metody byly také divné.

Předtím, než zemřel, dal svou róbu člověku, s kterým nikdy neprohodil ani slovo. A ten člověk se dotkl Mahakashyapových nohou a opět tentýž příběh...slzy radosti a vděčnosti a díků. A ten muž řekl: " Byl jsi velký mistr, dal jsi mi velkou zodpovědnost, ale slibuji ti, že ji budu plnit mým celým srdcem." Tento muž se stal druhým patriarchou Zen Buddhismu. A protože Mahakashyap mu dal svoji róbu, stalo se to způsobem výběru následovníka. Po celých těchto 25 století si zenoví mistři vybírali své následovníky tím, že jim prostě dali svou misku nebo svou róbu.

Jmenuje se to přenos světla, otevření mystické růže.

Ptáš se : v jaké půdě a při jakém klimatu, může člověk najít Mystickou růži?

Tvé srdce je ta půda.

Tvá důvěra je to klima.

A tvoje bytí je mystická růže - otevírá se , kvete, voní.

Mystická růže se stala symbolem člověka, jehož bytí již nespí, ale je plně vzhůru, otevřelo všechny své okvětní lístky a stalo se senzitivní ke všemu, co je pravdivé, krásné, dobré - ten největší zázrak existence. Jeho bytí se stalo součástí věčnosti a nesmrtelnosti. Již není tím samým člověkem, jakým býval. Nalezl své opravdové já, svou původní tvář.

Jediná cesta je dívat se dovnitř: tam je ta půda. Dívat se s důvěrou, s láskou a se zárukou, že jestliže jiní lidé nalezli sami sebe, není důvod proč bys to nemohl nalézt ty.

Toho dne, kdy Gautama Buddha procitnul, něco ve vás také procitlo. Žádný člověk není ostrov, jsme všichni propojeni, hluboko dole v našich kořenech. Procitnutí Gautama Buddhy nebo Mahakashyapova smíchu se účastním i já. Ve chvíli, kdy jsem porozuměl kráse a tichu těch slz, něco ve mně bylo také pohnuto.

Právě v tomto století nalezl Carl Gustav Jung správné slovo pro tuto zkušenost, která se v minulosti nazývala přenos, odevzdání něčeho, společenství. Jungovo slovo je jistě velmi příznačné - ačkoli on sám není mystik, je to velmi inteligentní člověk. Říká tomu synchronicita. A bylo to jen náhodou, že to slovo objevil.

Byl s přítelem na jednom starém hradě. V tom hradě byly dvoje velké starobylé hodiny a ty visely na stejné stěně. A záhadné na těch hodinách bylo - lidé se na to chodili dívat - že na obou byl vždy stejný čas. I když jste narušili jejich rovnováhu a nařídíli jedny hodiny o několik minut dozadu nebo dopředu, budete překvapeni: brzy, za pár minut začaly jít znovu stejně.

Jung byl velmi zmaten - co je to za zázrak? Ve skutečnosti to žádný zázrak nebyl, byla to velmi jednoduchá věc, ale nikdo se tím před Jungem nezabýval. Každý si myslel, že to bylo něco záhadného. Opravdu to bylo záhadné, ale nic, čemu by se nedalo porozumět. Ta záhada byla, že hodiny visely na jednom prkně, z velmi citlivého dřeva a tak jedny hodiny slyšely tikání těch druhých - tik tak - a pomalu zjistily, že nedrží krok. Něco ve dřevě vibrovalo a hodiny našly stejný krok.

Pro Junga bylo obtížné najít pro to správné slovo. Co se mezi těmito dvěma hodinami děje? Vymyslel slovo synchronicita, něco jako hluboké soucítění, hluboká láska, že se nemohou pohybovat odlišně.

Mystická růže ... když byla Makashyapovi předána, jistě bylo mnoho učedníků, kteří se Buddhy ptali: " Jsme zmateni, co se děje?. Neřekl jsi ani jediné slovo. Ani on neřekl jediné slovo, dokonce ani z vděčnosti. Dal jsi mu růži a on ji přijal. Ani jedna strana nepoužila slov."

Gautama Buddha řekl: " Pro tento účel jsem přinesl růži. Je to velmi symbolické, protože srdce je tak krásné, vaše nejvnitřnější bytí je tak krásné, jako žádná růže být nemůže, ale růže je nebližší symbol. A když se rozevře...vůně je také nebližší symbol, protože tutéž vůně, podobnou - z vyšší roviny, více mystickou - může růže představovat ve světě naší každodenní reality.

Tato růže, kterou jsem Mahakashyapovi dal, zemře. Právě nyní je tak živá, tak krásná, tak mladá. Ale do večera začnou její okvětní lístky padat, umírat. Dneska je, zítra po ní nezbude ani stopa. Zítra si nebudete moci představit, jaká krása, jaká vůně byla včera skutečností."

Jedním z hlavních filozofických stanovisek Gautama Buddhy byla pomíjivost. Všechno existuje jenom v této chvíli. Všechno se mění. Nic není stálé. Co se zdá být stálé je jen vaše neschopnost vidět nestálost. Jinak ... hory zmizí, kontinenty zmizí, hvězdy zmizí a co teprve květiny? Všechno, co se narodí, zemře. Jenom tato chvíle je skutečná, další chvílí si nemůžete být jisti.

Květ růže znamená jeho základní učení o pomíjivosti.

Nataraj se zeptal otázku, která v této souvislosti bude velmi důležitá. Pomůže vám porozumět mystické růži a jemu pomůže mystická růže porozumět odpovědi na jeho otázku.

Zeptal se:

Prosím promluv k nám o těchto několika řádcích od Omara Khayyama:

Ach, naplň číši, co ji měje k tomu aby opakovala

Jak čas probíhá pod našima nohama

Nezrozen, zítra a mrtvý včera

Proč se nad tím soužit, když dnešek je tak sladký!

V jednu chvíli aby nedošlo ke zničení

V jednu chvíli abychom ochutnali ze studně života

Hvězdy zacházejí a karavana vychází k úsvitu ničeho - pospěš si!

Před Gautama Buddhou nezdůrazňoval žádný mystik stále se měnící skutečnost, pomíjivost všeho. Po Buddhovi bylo pár lidí jako Herakleitos v Řecku ... jako Omar Khayyam, kteří poetickým způsobem říkali naplň číši nyní, čas ubíhá! Včerejšek je mrtev a kdo ví o zítřku. Karavana je připravena na cestu k nicotě. Pospěš si! Nepromarni tuto chvíli, tuto příležitost být tvým autentickým já.

Je to velmi zvláštní, že Gautama Buddha, Herakleitos, Omar Khayyam - velmi rozdílní lidé. Jejich přístup ke skutečnosti je rozdílný. A oni všichni zdůrazňují to, že se všechno mění. Ale jestliže tomu porozumíte tak, že učí změnu, pak jste jim neporozuměli. Za tím, co se mění, je plamen, který je věčný, který je bezčasový...který prostě je.

To je vaše bytí, váš svědek.

Jinak, kdo je svědkem té změny?

Zdůrazňují to, co se mění proto, aby našli to neměnné. Velmi zvláštní přístup, ale velmi důležitý: tímto procesem bylo osvíceno více lidí, než jakýmkoli jiným. Prostě jen pozorujte všechno, co se mění, tak, aby nakonec zůstal jenom pozorovatel.

Všechno se pohybuje, jenom zrcadlo zůstává.

To zrcadlo jste vy.

A když si to uvědomíte, je to největší životní zkušenost.

A ti, kteří si tuto mystickou růži neuvědomili, vůbec nežili. Jenom předstírali, že žijí, nesli své kufry ... Řekl jsem Sarjanovi: " Očisti si špínu ze svého kufru." A druhá věc, kterou jsem mu neřekl a předpokládal jsem, že ji pochopí sám, byla, že má otevřít svůj kufr a vrátit všechny věci lidem, kterým patří. Myslel jsem, že porozumí, ale nyní, každý komu něco chybí, může jít za Sarjanem, předtím než odjede do Itálie. Samozřejmě věci budou pošpiněné, ale něco je lepší než nic. Podezírám ho, že dokonce ani ten kufr není jeho. A on teď sedí tady...

Nepokoušejte se hledat půdu kdekoli. Nepokoušejte se čekat na určité klima na určitou roční dobu, protože všechno již máte uvnitř.

Proto se Mahakashyap smál. Nikdo nebyl za těchto 25 století schopen vysvětlit, proč se smál. V tradici Zenu se tím neustále zabývali - v Číně, v Japonsku, na Thaiwanu, v Koreji, na celém východě, neustále - v každé mystické škole se na to ptali: " Proč se vlastně ten Mahakashyap smál?"

Vždycky jsem se divil proč nikdo na tuto otázku neodpověděl. Snad ticho je ta odpověď. Ale cítím, že existuje něco víc než ticho, co může být vyjádřeno slovy.

Mahakashyap se smál, když mu Gautama Buddha dal růži, protože " To, co mi dáváš , mám již uvnitř. Co je to za vtip? A dáváš mi květinu, která zemře - a já znám květinu, poznal jsem ji ve tvé přítomnosti, ty jsi to způsobil, ty jsi spustil ten proces. A teď, po tom všem, mi dáváš tuto růži?"

A musel se smát těm desetitisícům vážných lidí, že se děje něco tak krásného a oni ani netleskají!

Vážní lidé jsou lidé psychologicky nemocní. A když už se smějí, smějí se, když ta chvíle již pominula. Smějí se, protože se smějí ostatní, něco na tom tedy musí být. Později si myslí: "Panebože, proč jsem se smál? Vůbec jsem nevěděl, o co jde!"

Lidé berou všechno vážně. Vezměte si chudáka Niskriyu - stal se z něj Číňan. Teď je nevyléčitelný. Pokusil jsem se oznámit, že je převtělením proroka Eliáše a on teď tady sedí se zavřenýma očima.

Nejprve se rozčilovali Němci, protože Němci nemohou nikdy odpustit Adolfu Hitlerovi - a ani by neměli. Ten člověk byl úplný blázen a pobláznil celou zemi a ve druhé světové válce se mu podařilo zabít asi 40 miliónů lidí. Je jediný, který se vyrovná Genghis Khanovi. Je přirozené, že každý Němec cítí ránu, že on nebo jeho předkové podporovali tohoto blázna.

Teď se rozčilují Židi. Nějak se mi podařilo uklidnit Němce, aby snědli o něco víc zmrzliny. Teď vyšilují Židi. A mají důvod vyšilovat! Ale musíme porozumět jedné věci, že cokoli se stane, také v tom hrajeme roli. Jestliže jsou lidé, kteří byli zotročeni, pak to nejsou jenom otrokáři, kteří jsou zodpovědní, ti zotročení jsou stejně zodpovědní. Alespoň mohli spáchat sebevraždu.

Nikdy jsem si nemyslel ... tato země byla po dvacet století otrokem jedné nebo druhé země, jiné rasy. Můj otec bojoval za svobodu, ale já jsem mu říkal: " Měl by sis pamatovat, že otrok je stejně odpovědný, nebo dokonce ještě odpovědnější než ten, kdo ho zotročuje. Taková velká země, celý kontinent a malá skupinka lidí přijde a vy ztratíte svou svobodu. Je to prostě nepředstavitelné."

Jestliže Adolf Hitler mohl zabít 6 miliónů lidí - nenávidím to co udělal, ale nemohu mít mnoho soucitu s židy, kteří mu dovolili, aby to udělal. 6 miliónů lidí! Bylo by lepší spáchat sebevraždu, než se tím člověkem nechat zabít! Alespoň byste si zachovali svou důstojnost a svou svobodu.

Ale chápu, že čas plyne, ale rány zůstávají. A i kdyby se rány zahojily, jizvy zůstanou. A já se tu snažím o to, abych odstranil všechny vaše jizvy a všechny vaše rány a abyste si uvědomili, že jste jenom pozorovatelem, který nemůže být zraněn, žádná kulka jím nemůže proletět, žádná atomová bomba ho nemůže zničit.

Ale Niskria je velice divný ... teď se Číňané budou velice rozčilovat. Naštěstí je tu jenom jeden Číňan, takže ho zvládnu - a je to velice inteligentní člověk. Ale tento Niskria musí mít vždycky pravdu. To není dobré. Stoupni si. A ... pozor!

Milovaný OSHO, jsem si jistá, že můžeme jásat YAA-HOO! nad více věcmi, než se na první pohled zdá. Jsme připraveni na to, abychom porozuměli opravdovému významu YAA-HOO?

Maneesho, žádné slovo nemá význam samo o sobě, významy slovům dáváme, jsou nahodilé. Jinak je každé slovo jenom zvuk, bez významu. Ale my můžeme dát význam jakémukoli zvuku. A zvuk se stane slovem, když mu dáme význam. Někdy význam se zvukem souvisí a někdy nesouvisí. Většinou nesouvisí - je nahodilý - užitečný. Použitelný, ale ne existenciální.

Proto se jazyk neskládá z existenciálních slov. Např. OM nemá žádný význam, není součástí žádné abecedy, ale má existenciální účel: vyvolává ve vás zvuk věčnosti. Je to něco podobného zvuku samotné existence - není to přesně totéž, jen vzdálená ozvěna. Ale přece jen velmi odpovídající.

Stejné je slovo YAA-HOO. HOO je starobylý výraz sufiů. Objevili, že více než opakování mantry Allah, vám pomůže opakování mantry Allah - Hoo. Můžete jít hlouběji do sebe. A někdo přišel na to, že dokonce není ani třeba říkat Allah - Hoo - jenom Hoo k tomu účelu postačí, protože zvuk Hoo zasahuje úplný střed vašeho bytí. Jenom tím, že jste znovu a znovu opakovali Hoo - budete překvapeni - opustili jste svou mysl, vaše myšlenky se zastavily, čas zmizel a vešli jste do prostoru, který je váš, ale kterého jste si nikdy nebyli vědomi.

K HOO jsem přidal také YAA, protože mám pocit, že HOO funguje, jistě ale je to příliš vážné. Jste ve svém centru, ale není tam smích, není tam tanec. Zajisté, květy kvetou, ale nevoní. Zvuk YAA to dokáže. Slovo HOO pak bude úplné a totální. YAA - HOO nejenom že zasáhne vaše centrum, vaše bytí, ale také vám přinese ohromný pocit radosti, smíchu, tance. Je to oslava.

Jenom tím, že budete opakovat YAA - HOO budete překvapeni. Nebudete smutní a vážní, jak to předpokládáte u světců. Ale otevře se úplně jiný prostor: smějící se světec, tančící bůh. YAA - HOO je jenom zastupující výraz smějícího se a tančícího bytí.

Vybral jsem si Leelu, jednu z mých terapeutek, aby vytvořila novou meditační terapii. První část bude YAA - HOO! - po tři hodiny se lidé prostě budou smát zcela bezdůvodně. A kdykoliv bude jejich smích upadat, řeknou znovu YAA - HOO! a smích se vrátí. Když po tři hodiny půjdete stále hloub, budete překvapeni, kolik vrstev prachu se usadilo na vašem bytí. Odsekne je to jako meč. Jednou ranou. Po sedm dní po sobě, tři hodiny každý den ... nemůžete si představit, jaká transformace může přijít do vašeho bytí.

A pak druhá část je YAA - BOO. První část odstraní všechno, co brání vašemu smíchu - všechny zákazy minulého lidstva, všechna potlačení. Odstraní je to. Přinese vám to nový prostor uvnitř, ale ještě musíte jít o pár kroků dál, abyste dosáhli chrámu vašeho bytí, protože jste potlačili tolik smutku, tolik zoufalství, tolik úzkosti, tolik slz - to všechno tam je, pokrývá vás to, ničí vaši krásu, vaši ušlechtilost, vaši radost.

Ve starém Mongolsku měli starobylou myšlenku, že každý život, jakákoli bolest je potlačena ... a bolest je potlačována, protože ji nikdo nechce. Nechcete, aby vás něco bolelo, tak potlačujete, vyhýbáte se jí, díváte se někam jinam. Ale ona zůstává.

A ta mongolská myšlenka byla - a já s ní souhlasím - že život za životem se ve vás ta bolest shromažďuje, stane se z ní tvrdá skořápka bolesti. Proto vám všichni světci a mudrci říkali , křičeli na vás: "Jděte do sebe!" Posloucháte je, ale nejdete. Máte důvod, proč nejdete: víte, že když půjdete, musíte se potkat s bolestí, když půjdete dovnitř, musíte se potkat s mizérií, utrpením, agónií. Je lepší zůstat vně - zaneprázdnění, ve spěchu. Nikdy nebýt sami, protože ve vaší samotě se můžete nevědomky začít pohybovat dovnitř. Když jste sami a nemáte nic jiného na práci, mohli byste se začít dívat dovnitř.

Lidé vynalezli spoustu věcí, aby utekli sami od sebe: možná kouří cigarety... Ne že by je potřebovali, já jsem nikdy necítil, že bych potřeboval cigaretu, takže si neumím představit, že by pro někoho bylo nezbytností, aby byl tak hloupý. Máme tady čistý vzduch a on do svého dechu přidává tolik jedu a ještě za to platí! Ale musí to mít nějaký důvod. Proč milióny lidí stále kouří? Ten důvod je, že jste tím zaneprázdněni. I když jste sami, nenechá vás to v klidu. Jsou to prostředky vaší mysli. Existují lidé, kteří žvýkají žvýkačky. Jaká hloupost. Žvýkat žvýkačku? Jste při smyslech nebo ne? Nemůžete žvýkat něco jiného? Žádný člověk při smyslech nemůže dělat toto zbytečné cvičení - žvýkání žvýkačky. Ale jste tím zabaveni. Takže milióny lidí žvýkají žvýkačky.

Celá vaše konverzace, vaše takzvané zaměstnání nemá téměř žádný účel, ale pomáhá jedné věci: nenarazíte sami na sebe. Je tam příliš mnoho bolesti.

Takže můžete naslouchat mudrcům, těm probuzeným a můžete pokyvovat hlavou: " Máte pravdu, ale můj čas ještě nepřišel. Prosím odpusť mi, ještě musím žvýkat moji žvýkačku. Ještě dál musím kouřit cigarety. Ty jsi skvělý, ty můžeš od těchto věcí upustit, my jsme malí lidé, jak můžeme přestat kouřit cigarety a žvýkat žvýkačky?"

Uvědomte si jak je to hloupé. Ale za tou hloupostí musí být nějaká psychologie. A ta psychologie je: vše, co vám pomáhá vyhnout se sami sobě, je užitečné. Fotbalový zápas, volejbal, box ... někdo jiný to dělá, vy se jen díváte, ale to dívání vás odvádí od vašeho vlastního vnitřního já.

Jestliže půjdete dovnitř, najdete obojí, smích a slzy. Proto se to někdy stává, že když se smějete, najednou shledáte, že smíchem přicházejí slzy. Je to velmi matoucí, protože obyčejně si myslíme, že to jsou protiklady. Když jste plni slz, není čas na smích. Nebo když se smějete, není to správné roční období na slzy. Ale existence nevěří ve vaše pojmy, ideologie, existence transcenduje všechny vaše pojmy, které jsou dualistické, které jsou založeny na dualitě. Den a noc, smích a slzy, bolest a blaženost, obojí přichází společně.

Když člověk dosáhne svého nejvnitřnějšího bytí, zjistí, že první je vrstva smíchu a druhá vrstva je vrstva agónie, slz.

Takže po sedm dní si musíte dovolit lkát, plakat úplně bez důvodu - slzy jsou připraveny. Jen vy jste jim bránili v tom, aby přišly. Nebraňte jim a kdykoli pocítíte, že nepřicházejí, řekněte jen YAA - BOO!

Toto jsou jen čisté zvuky, které používám jako techniku, aby vynesly ven celý váš smích a všechny vaše slzy a úplně vás vyčistily, abyste se stali nevinnými dětmi.

Toto je má meditace.

Leela za ni bude zodpovídat. A budete překvapeni, že žádná meditace vám nemůže dát tak moc, jako tato malá strategie. Toto je má zkušenost z mnoha meditací, že je třeba prolomit ve vás tyto dvě vrstvy. Váš smích byl potlačen. Říkali vám, nesměj se, to je vážná věc. Nesmíte se smát v kostele nebo v univerzitní třídě ...

Takže první je vrstva smíchu. Ale když jednou smích přestane, najednou zjistíte jak jste zaplaveni slzami, agónií. Ale to také bude velké odlehčení. Mnoho životů bolesti a utrpení zmizí. Jestliže se můžete zbavit těchto dvou vrstev, nalezli jste sami sebe.

Maneesho, slova YAA - HOO nebo YAA - BOO nemají žádný význam. jsou to prostě jenom techniky, zvuky, které mohou být použity za jistým účelem, abyste vstoupili do svého vlastního bytí.

A možná jste to cítili - když křičíte YAA - HOO, možná jste cítili okamžitý závan svěžesti a radosti.

Nechci, aby tady tak mnoho lidí plakalo, proto jsem nepoužil tu druhou část. Ta má být používána jenom ve speciálních skupinách.

Vytvořil jsem mnoho meditací, ale tato bude snad ta nejpodstatnější a nejzákladnější. Může převrátit celý svět naruby. Z mnoha zemí už ke mně přicházejí zprávy - co znamená to YAA - HOO. Lidé si vymýšlejí své vlastní významy, ale už se to objevilo na celém světě. A druhá věc je YAA - BOO. Celý proces YAA - HOO a YAA - BOO. Je to pár, sezdaný ... sjednané manželství.

Každá společnost vám uškodila tím, že nedovolila vaši radost a vaše slzy. Jestliže starší muž začne plakat řeknete: " Co to děláš? Měl by ses stydět. Nejsi dítě, kterému když někdo vezme banán, tak pláče. Dej si jiný banán, ale neplač."

Všimněte si. něčeho. Postavte se na ulici a začněte plakat a kolem vás se shromáždí dav lidí aby vás utěšil: " Neplač. Ať se ti stalo cokoli, zapomeň na to, už se to stalo." Nikdo neví co se stalo, nikdo vám nemůže pomoci, ale každý se bude pokoušet - " neplač!" a to je pro to, že když budete pokračovat v pláči, tak ostatní taky začnou plakat, protože i oni jsou zaplaveni slzami.

Slzy jsou velmi blízko očí.

A je to velice zdravé, plakat, lkát, smát se. Vědci teď objevili, že pláč a smích jsou velmi zdravé, nejenom po tělesné stránce, ale také psychologicky. Mohou vás udržet při smyslech. Celé lidstvo se tak trochu pomátlo, z jednoduchého důvodu, protože nikdo se plně nesměje, všude kolem jsou lidé, kteří řeknou: " Co to děláš? Jsi dítě? V tomto věku? Co si tvé děti pomyslí? Ztichni!"

Jestliže budete bezdůvodně plakat a lkát, jen jako cvičení, meditace, nikdo tomu nebude věřit. Slzy nikdy nikdo nepřijmul jako meditaci. A já vám říkám, slzy nejsou jenom meditace, jsou také lék. Budete mít lepší zrak a budete také lépe vidět dovnitř.

Dávám vám velmi podstatnou techniku, svěží a nepoužitou. Bezpochyby se rozšíří po celém světě, protože její účinky každému ukážou, že člověk po ní mládne, stává se více milujícím, ušlechtilejším. Člověk se stane ohebnějším, méně fanatickým, člověk se stane radostným, oslavujícím.

Všechno, co tento svět potřebuje, je důkladné pročištění srdce od všech zákazů minulosti. Smích a slzy postačí. Slzy odstraní všechnu agónii, která je uvnitř vás a smích odnese všechno, co vám brání v extázi. Když se jednou naučíte tomuto umění, budete ohromně překvapeni: proč nám to dodnes nikdo neřekl? Má to důvod. Nikdo nechtěl aby lidstvo mělo svěžest růžového květu a vůni a krásu.

Nazval jsem tuto sérii přednášek MYSTICKÁ RŮŽE. YAA - HOO je mantra, která má vnést Mystickou Růži do vašeho úplného centra, která má otevřít vaše centrum a rozvonět vás. Váš život se stane poprvé důležitým, už není jen užitečný. Nyní je jenom užitečný - jste otcem, užitečné. Co budou vaše děti dělat bez vás. Jste matkou, užitečné, jste manželkou, užitečné. Co by bez vás váš manžel dělal? Mohl by sejít z cesty.

On už schází z cesty, takže vy se kolem něho musíte potloukat. Jestliže je manžel příliš radostný, manželka nemůže uvěřit, že má radost kvůli ní. Musí to být kvůli jiné ženě: " Jen nám řekni, jak se jmenuje? Kdo je ta druhá žena? Proč se směješ!?"

Manžel nemůže plakat, protože manželka řekne: " Co se děje? Pořád ti říkám, že ti ty milostné románky nepomohou. Opustila tě ta žena? A ty teď pláčeš?"

Dva starší lidé se objevili u soudu, manžel a manželka - muži bylo 95 let, ženě bylo 90 let a chtěli se rozvést.. Soudce tomu nemohl uvěřit. Řekl: "Panebože, v tomto věku! Proč? Jak dlouho jste byli svoji?"

Řekli: "Kdo si to má pamatovat. Možná 60 let, 70 let, ale nemůžeme vám dát určitý datum. Už je to dlouho.!

Soudce řekl: "Jestliže jste spolu žili tak dlouho, že si dokonce ani nemůžete vzpomenout, kdy jste spolu začali žít, proč se tedy chcete nyní rozvést? Jestliže se vám nežilo dobře a nic neprobíhalo dobře, měli jste se objevit u soudu už dávno!"

Stařec řekl: "Chtěli jsme přijít, ale co děti ... Teď jsou všechny děti mrtvé, tak jsme se rozhodli, že už není důvod mučit jeden druhého. Teď bychom se měli rozvést. Ty si trap někoho jiného, když se ti podaří někoho najít a já budu trápit někoho jiného, když si někoho najdu. Jinak nám může být o samotě daleko lépe než když budeme spolu. Spolu jsme velmi smutní, protože si říkáme ´Tato žena mi zničila život´nebo ´Tento muž mi zničil život.´ "

Lidé se neberou z lásky - láska nezná manželství, protože láska nebude vytvářet žádnou smlouvu, není to obchod. Láska nezná manželství, protože to není obchod, není to zákon. Láska nezmenší svobodu toho druhého. Když už se bude něco dít, zvětší a rozšíří svobodu toho druhého.

Láska nemůže useknout tomu druhému křídla, dá vám více křídel, větší nebe, široké prostory k letu a k bytí.

Ale to se neděje. Manželství je zboží. Je to potřeba, není to oslava.

Všechno v životě se stalo světským, život vás zatěžuje. Ale nevíte, co jiného máte dělat, kam máte jít. Každý trpí svým vlastním utrpením. Nemůžete změnit místo. Dokonce ani kdyby to bylo možné se přemístit, neudělali byste to, protože naše vlastní mizérie je alespoň naše. A dobře ji známe.

Na večírku se manželka ptá svého muže: " Slyšela jsem, že tamta žena je tvá milenka?"

Muž nechtěl způsobit na večírku rozruch a tak zašeptal: " Jo, každý tady má milenku. A nedělej problémy."

Žena řekla: " Tak mi řekni, kdo je čí milenka."

Tak jí řekl: " Tento muž má tamtu milenku a jeho žena je milenka někoho jiného. Všechno je propletené ..."

Řekl jí o všech. Tytéž ženy, titíž muži, ale všichni mají milenky a všichni mají manželky.

Žena se na všechny dívala a nakonec řekla: " Ale ta naše je nejlepší."

Milenka jejího manžela! Byla to agónie ale NAŠE ... ! " Ostatní jsou ještě větší idioti - tyto strašné ženské ... všechny je znám."

Dokonce i agónie i bolest se postupně stane vaší známostí, starou, důvěrnou, nemůžete se od ní odloučit, bude vám scházet.

Viděl jsem, jak některým lidem scházely jejich manželky, jen dva nebo tři dny poté, co žena odjela k rodičům. Po dva nebo tři dny mají velkou radost, ale čtvrtý den jim žena začne scházet. Řekl jsem svým přátelům: " Vždycky jste se chtěli zbavit vaší ženy. Je dobře, že si prodlužuje prázdniny - tak si užívejte!"

A co jsem slyšel od svých přátel? " Ano, je pravda, že když je tady, cítím, že ji chci zabít, ale když odjede někam jinam, cítím se tak sám, že jí pořád píšu dopisy a posílám telegramy a telefonuji každý den - ´Vrať se brzy, bez tebe život není životem!´"

Divní lidé! A když se žena vrátí, znovu ji chtějí zabít. Nezabijí ji jenom proto, že vědí, že je to velmi riskantní. Kdyby existovali odměny za zabíjení manželek, myslím si, že byste nenašli nikoho, kdo by se této soutěže neúčastnil. Potom budou plakat a budou vzpomínat na ty zlaté dny, ale nyní je to noční můra.

Celý život se stal jen zbožím. Buď jsi inspektorem, nebo jsi policejním komisařem, nebo jsi ministrem, nebo jsi učitelem - to je jen funkce, kterou může zastávat každý robot.

Jediná věc, kterou robot nemůže dělat je meditace. Jinými slovy říkám, že ti, kteří nejsou v meditaci jsou jen roboti a nejsou si vědomi toho, že jsou jen zbožím, mají určité funkce, jsou potřební.

Ale člověk, který medituje si poprvé uvědomí, že na tom, jestli je ho potřeba nebo ne, vůbec nezáleží - on je sám pro sebe radostí. On sám je blaho. Není závislý na nikom, aby ho udělal blaženým. To je jediná svoboda, která je na světě možná. Jinak jsou všichni otroci.

Chci, aby moji lidé pochopili, že dokud se nestanete blaženými sami o sobě, dokud se vaše růže neotevře uvnitř vaší vlastní bytosti, jste jenom zbožím, věcí, předmětem. Meditace ukáže vaši subjektivitu. Subjektivita je vaše vědomí. A vaše vědomí a jeho prožitek udělá váš život důležitým, plným významu, věčným, nesmrtelným, bez začátku a bez konce. Oslavou, tancem od jednoho okamžiku k druhému.

A dokud jste netransformovali váš život v tanec od jednoho okamžiku k druhému, zmeškali jste příležitost, kterou vám existence nabízí.

Milovaný OSHO,
Mohl bys nám, prosím, říct něco o smíchu, jeho meditativní síle, jeho chemickém vlivu na mozek, jeho schopnosti transformovat a léčit ... o jeho vztahu k tichu, mezeře, jasnosti, vidění...
O jeho nakažlivosti a jeho vztahu k různým emocím. O homo ridens - základním lidském stavu, o tom, jak odlišit opravdový, autentický smích od hysterického, exhibicionistického nebo pokryteckého smíchu, o tom, jak být kanálem čisté radosti.

Prem Nistal, právě jsem mluvil o smíchu, jeho meditativní síle a léčebné schopnosti. Smích určitě mění vaše chemické složení, mění vaše mozkové vlny, mění vaši inteligenci - stáváte se inteligentnějšími. Části vaši mysli, které spaly, se náhle vzbudí. Smích dosáhne do nejvnitřnější části vašeho mozku, do vašeho srdce.

Člověk, který se často směje, nemůže dostat infarkt. Člověk, který se často směje, nemůže spáchat sebevraždu. Člověk, který se často směje, automaticky pozná svět ticha, protože když smích ustane, najednou přijde ticho. A pokaždé, když půjde smích z větší hloubky , bude následován hlubším tichem.

Smích vás čistí - od tradic, od odpadků minulosti. Dává vám novou vizi života. Jste po něm živější a zářivější, kreativnější. Jestliže jsi zpěvák, tvá píseň bude nebeská, jestliže jsi hudebník, tvá hudba se dostane za hranice zvuku, začne se dotýkat ticha. Jestliže jsi sochař, pak tvé sochy nebudou tím, co Gurdjieff nazývá objektivní...

Malíř nebo architekt nebo kterýkoliv jiný směr tvořivosti je obyčejně jenom vaše projekce, vaše představa. Ale existuje jiný druh umění, které není vaší představou, ale vaším vhledem.

Například když sedíš za úplňku v tichosti blízko Taj Mahalu, shledáš, že úplně bez námahy upadáš do tichosti.

Taj Mahal byl vytvořen sufijskými mystiky. Historie vypráví jenom o muži, který po třicet let platil tisícům umělců, ale historie neví, že ti architekti byli sufijští mystici. A není to jenom představa. Něco na tom je. Protože jestliže někdo sedí v tichosti a dívá se na Taj Mahal, vytvoří to stejný pocit, stejnou vibraci, v jaké žil ten architekt.

Taj Mahal je totiž písmo. Je to poselství. Není to jenom krásná budova. Není jenom pro turisty, aby ho navštěvovali a fotili, je pro meditátory, aby u něj seděli a pozorovali: už jenom ta architektura ve vás něco vyvolá. Lidé, kteří tuto budovu postavili, si byli vědomi toho, že vytvářejí prostředek pro meditaci.

Znáte egyptské pyramidy - když na počátku tohoto století byly pyramidy poprvé otevřeny ... ta největší pyramida byly otevřena první. Byly uzavřeny po tři tisíce let a vědci byli překvapeni, když uvnitř pyramidy našli mrtvou kočku - ale nebyla rozpadlá, ani známka rozpadu, ani známka toho, že byla mrtvá po tři tisíce let. Když se pyramida zavírala, kočka musela nějakým způsobem zůstat uvnitř a zemřít tam. Ale nebyly na ní známky ničeho. Vypadalo to, jakoby právě zemřela a oni to nemohli pochopit - co se děje? Nakonec se rozhodli, že to je kvůli tvaru pyramidy.

Jestliže sedíte v jakékoli budově tvaru pyramidy, upadnete do hlubokého ticha a meditace bez potíží. A mrtvé tělo se může uchovávat ve hrobu tvaru pyramidy, vůbec nezačne páchnout. Zůstane svěží jakoby zemřelo právě v tuto chvíli.

Nyní se pyramidy používají ... malé pyramidy se prodávají na trhu. Sedíte pod nimi a ony vás ozdraví. Nedělají nic, jen jejich tvar odráží paprsky slunce takovým způsobem, že k vám se dostanou jenom ty blahodárné a ostatní paprsky, které nejsou blahodárné, se odrazí zpět. Je to díky tvaru pyramidy.

Lidé se po celá staletí divili proč mají pyramidy takový tvar. A nejstarší pyramida byla postavena před třemi tisíci lety. Ukazuje to, že lidé v těch dobách si byli vědomi toho, že určité tvary oblečení nebo budov přinášejí zdraví a jiné tvary ne.

Nyní se tím nezabýváme, nepřemýšlíme o tom. Když stavíte dům, nemyslíte na to, jestli vám ten dům přinese zdraví nebo nemoc, dlouhý život, nebo jestli váš život zkrátí

Když mysl zmizí a zanechá za sebou ticho a prostor meditace, pak je vaše vize všeho, co děláte, úplně odlišná. Jestliže jsi malíř, budeš malovat bez mysli, ale s vědomím, že tvůj obraz přinese zdraví, vhled, mír a ticho všem, kdo se na něj podívají.

V tomto ohledu jsme primitivnější než lidé jako Mozart či Beethoven. Naše hudba je velmi chudá, protože je prostě neohrabaná. Nevytváří duchovní mír, nedává meditativní ticho, častěji je sexuální. Zasahuje vaše sexuální centrum. Více vás přibližuje ke zvířeti než k Buddhovi.

Klasická hudba vás povznáší až tam, kam nedosáhnete. Nebyli byste schopni dosáhnout tam sami. Jen tím, že tu hudbu posloucháte, vydáváte se na novou cestu. Daleko od vašich myšlenek, daleko od vašich emocí, do prostoru věčnosti.

A ty se ptáš, jak máš odlišit pravý autentický smích od hysterického, exhibicionistického nebo pokryteckého smíchu.

Musíš si zapamatovat dvě věci. Za prvé by ses neměl zajímat o druhé. Neměl bys je posuzovat. Z venku není možné posoudit, jestli je smích někoho jiného autentický nebo ne, zdravý nebo hysterický, exhibicionistický, pokrytecký nebo opravdový, vycházející z nejhlubších zdrojů jeho bytosti. Takže za prvé se nestarej o ostatní, není to civilizované. Mysli jenom na sebe, to stačí. A potom není rozlišení obtížné.

Autentický smích nemá důvod. Prostě ve vás roste jako květ na stromě. Bez důvodu, bez racionálního vysvětlení. Je to záhadné, proto ta mystická růže.

Hysterický smích je nezdravý. Je to o někom jiném. Je nezdravý a neprospěje vám tak, jak jsem říkal. Je šílený.

Exhibicionista je člověk, který se směje, jenom aby to viděli jiní, ale jeho smích nevychází z jeho bytosti. Je jen povrchní, společenský. Když se všichni ostatní smějí a ty se nesměješ, jsi trošku nespolečenský.

Říká se, že když řekneš vtip Angličanovi, směje se dvakrát: jednou, aby byl společenský, aby řekl ano, rozumím tomu a podruhé uprostřed noci, když ho opravdu pochopí.

Když řeknete vtip Němcovi, směje se jenom jednou, jenom proto, aby byl společenský. Podruhé se už nesměje. Nikdy vtipu neporozumí.

A nikdy neříkejte vtip Židovi, protože vás uprostřed zastaví. Řekne: " To už je staré a stejně to říkáš úplně blbě." Je zbytečné říkat vtip Židovi - nebude se smát. Jenom zesmutníte - proč jste se s tímto člověkem bavili.?

Různé národy se chovají různě, ale jednomu můžeš porozumět sám. Když se směješ jenom proto, abys byl v souladu s ostatními ... pak je tvůj smích jenom exhibice. Nerozuměl jsi vtipu a směješ se - to je pokrytecké.

Ale nikdy nezapomeň, že nemáš soudit ostatní. To je velmi primitivní, necivilizované, nelidské. Dívej se jen na sebe.

Jeden pacient v nemocnici se nešťastnou náhodou podělal v posteli. Protože nechce, aby to sestřičky zjistili, sbalí prostěradlo a vyhodí ho z okna.
Prostěradlo přistane na Kowalském, který zrovna jde po ulici. Po těžkém boji se Kowalski vymotá z prostěradla a jde se uklidnit do baru.
"Pane bože," řekne barman, "ty ale smrdíš!"
"Ty bys taky smrděl," odpoví Kowalski, "kdyby ses pral s duchem a ten tě posral."

Mladý farmář a jeho žena, kteří žijí na samotě, mají velkou radost, když poblíž přistane vesmírná loď s párkem Marťanů.
Mladý farmář pozve Marťany, aby zůstali na večeři. Velmi se spřátelí a rozhodnou se, že si na noc prohodí partnery.
Farmářova žena a Marťanský muž se připravují do postele, když si ona všimne, že má hrozně malé péro.
" Co si myslíš, že s tím můžeš dělat," hihňá se žena.
" Sleduj," řekne on a zakroutí si pravým uchem. Okamžitě se péro zvětší na dvanáct palců, ale je tenké jako tužka. Potom si zakroutí levým uchem a péro ztloustne na velikost párku. A pak si to spolu perfektně užijou.
Ráno po rozloučení Marťani odlétnou. Farmář se otočí ke své ženě a ptá se: " Tak jaké to bylo?"
"Bylo to fantastické. Opravdu to bylo jako z jiného světa," řekne ona. " A co ty."
"Nic zvláštního," připustí farmář " vlastně to bylo dost divné. Celou noc si hrála s mýma ušima."

Jednomu chlápkovi amputovali po autonehodě přirození. Jako experiment mu tam lékaři místo něj voperovali chobot malého slona.
Po nějaké době jde na večeři do francouzské restaurace. Sedí tam se svou holkou, když mu najednou vyleze z gatí chobot , plazí se po stole, ukradne housku a zmizí.
Dívka nemůže uvěřit tomu, co viděla a nic neříká. Ale za pár minut, zatímco spolu mluví, chobot opět vyleze ven, plazí se po stole, chytne další housku a zmizí.
" Panebože," vykřikne holka, " co to bylo?"
Chlápek se cítí trapně, ale nakonec se mu podaří celý příběh vysvětlit.
"To je skvělé," vykřikne holka nadšeně. " Můžeš to udělat znovu?"
"Mohl bych," řekl on, " ale nemyslím si, že se mi do prdele vleze ještě jedna houska."

Okay, Maneesho?

Ano, OSHO.

Teď dvě minuty ticha, zavřete oči a nehýbejte se. Buďte úplně klidní, jako byste byli zmrazeni.

Teď se uvolněte ... let go.

... Okay, vraťte se.

Okay, Maneesho?

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
10.12.2021 Praha Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení na výcviku se senior lektorkou Vatayanou (Puna). Naučíte se také jak být s lidmi v přítomnosti, komunikovat jasně a ze srdce, jak jít hlouběji a odpovídat na otázky.
16.12.2021 Lažany 17.-19. prosince 2021 Meditace a Keramika s Amar a Satyou. Tyto víkendy zkombinujeme tvořivost s meditací. Bude prostor pro meditace, kterými vás provede Amar a prostor pro kreativitu v keramické dílně se Satyou.