Philosophia Perennis - Věčná Filozofie. Úryvky z knihy

Vol.1, kap.10, otázka 6.

Milovaný Osho, povídáš si s námi často o lidech posedlých sexem - ale co je to vlastně posedlost? Posedlost jídlem, oblečením nebo přehnanou čistotou?

Prem Anirudha,

posedlost prostě znamená, že věnujete příliš mnoho pozornosti a energie něčemu, co není až tak důležité. Jste na něco zaměření, něčím zhypnotizovaní.

Posedlost je druh hypnózy, který jste vytvořili uvnitř sebe. Pak všechno ostatní ve vašem životě mizí a zůstavá pouze jedna věc, která se stává vaším ústředním bodem. Váš život se stává jednorozměrný: to je posedlost.

Život musí být mnoho-rozměrný. Existují lidé, kteří přemýšlejí o sexu, jen o sexu - 24 hodin denně. Hluboko uvnitř jejich myslí to stále číhá. Mohou dělat všechno možné, ale přemýšlejí o sexu. Pak je to posedlost. Sex sám o sobě není posedlost. Pamatujte, já nejsem proti sexu. Já nejsem proti ničemu. Posedlost znamená, že sex zabral místo pro vše ostatní.

Jsou lidé, kteří jsou posedlí jídlem; neustále přemýšlí o jídle. Může to být pozitivní nebo negativní posedlost.

Určitě jste slyšeli o velikém vládci Nerovi, který měl právě pozitivní posedlost jídlem. Vždy mívával vedle sebe čtyři lékaře, aby mu pomáhali zvracet. Mermomocí jedl. Často jedl příliš mnoho, cítil nevolnost a bolesti břicha. Lékaři tu byli proto, aby mu pomohli vyzvracet se, když potřeboval. Kdykoli mu pomohli vyzvracet se, okamžitě byl schopen znovu jíst. Mohl jíst dokonce dvacetkrát denně a očividně se musel dvacetkrát denně pozvracet.

To je posedlost. Jídlo není posedlost - dvakrát, třikrát denně je v pořádku, podle vaší potřeby. Je to fyzická potřeba, potřebujeme výživu, ale stát se Nerem je patologický jev.

Pak existují lidé, kteří jsou negativně posedlí jídlem. Můžete je najít v Indii - postí se. Neustále přemýšlí o jídle, jako kdyby jídlo bylo jedinou překážka k bohu, tolik drží půst, aby je vzal do nejvyššího. Jsou to masochisti mučící sami sebe. To je negativní posedlost.

Když se postíte, přemýšlíte o jídle tolik, jako Nero přemýšlel o jídle. Nero možná ani o jídle tolik nepřemýšlel. Nebyl čas na přemýšlení. Když jíte dvacetkrát denně, kdy budete myslet? Ale osoba, která je se postí, má čas dvacet čtyři hodin. A když držíte půst, nemůžete spát, protože vaše tělo je hladové.

Spánek je potřeba, když je tělo plně vyživeno. Během půstu nemůžete usnout, nanejvýš jednu nebo dvě hodiny, protože dvacet dvě hodiny přemýšlíte a tyto dvě hodiny budete snít o jídle. Toto je negativní posedlost.

Jsou lidé pozitivně posedlí sexem, kteří myslí jen na sex a nic jiného. Při čemkoliv pořád myslí na sex. Jsou lidé negativně posedlí sexem. O těchto lidech říkáte, že jsou v celibátu: mniši,brahmačaríni, kteří také neustále přemýšlejí o sexu - negativním způsobem. Posedlost znamená: něco se stává vaším celým životem. Nic se nemá stát vaším celým životem. Vše má své vlastní místo. Život by měl být orchestr. Neměl by být jenom jídlo, neměl by být jenom sex, neměl by být jenom peníze, neměl by být jenom moc. Neměl by být jenom nějaká jedna věc. Mělo by to být mnoho věcí, celá škála. Všechny rozměry by měly zůstat k dispozici, tehdy budete bohatí.

Vášnivý milionář se nesčetněkrát zamiloval a zlámal ženám srdce. Každý dopis své nové milence začíná se slovy: "Drahoušku, a pán od soudu?", protože manželství znamená rozvod.

To je posedlost.

Byla kdysi jedna paní ze Španělska
která měla ráda trochu teď a znovu.
Ne teď a znovu
ale teď a znovu
a znovu a znovu a znovu.

Posedlost znamená, že váš život je zhypnotizován jednou věcí. Ztratili jste věškerý smysl pro míru. Potom bude váš život ošklivý, hloupý.

Herman miloval jídlo, jídlo bylo jeho milovaný. Jídlo bylo jeho náboženství, jeho bůh Mohl absolutně souhlasit s indickými jasnovidci, kteří prohlásili: "Anam Brahm ? jídlo je Bůh." Samozřejmě v úplně jiném smyslu.

Strachujíc se, že by mohl být v budoucnu světový hladomor - a vždy měl strach, že by mohl být hladomor - Herman nahromadil desetileté zásoby zakonzervovaného jídla.
"Hermane", stěžovala si manželka, "co budeme dělat? Garáž a dům jsou narvaný po strop konzervovaným zbožím." "Nedělej si s tím starosti", odpověděl Herman. "Vím, co dělám."
"Hermane", zabědovala manželka , "nejsi už unavený z toho neustálého přemísťování plechovek pokaždé když jdeme do postele? Náš dům je už jako skladiště!"
"Nedělej si starosti," ujistil ji Herman. "Nikdy nebudeme mít hlad."
Ale jedné noci měl Herman strašné křeče žaludku a museli přivolat doktora. Nesouc si své lékařské náčiní skrz labyrint plechovek, doktor někde nalezl kvílejícího pacienta.
"Doktore", ozval se ubrečený Herman, "je možné, že nadměrné požívání konzervovaného jídla mi způsobilo bolesti žaludku?"
Doktor prohlédl Hermana. "Ne to není jídlem, které jste snědl," vyšetřil doktor. "Je to způsobeno jídlem, které jste zvedal. Máte kýlu."

A tyto lidi najdete kdekoliv. Jsou to lidé, kteří myslí jenom na peníze, jako kdyby jejich celý život měl pouze jeden cíl: opustit svět s největším možným bankovním účtem. Jsou lidé, kteří chtějí mít určitou politickou moc. Jejich celý život je zasvěcen jedné věci: jak se stát prezidentem nebo ministerským předsedou. To jsou posedlí lidé. Míjejí celé své životy, nemůžou si nic užít. Nejsou tadyateď. Jsou vždy soustředěni jen na jednu myšlenku.

Cokoli se může stát posedlostí. Přehnaná čistota může být posedlost. Kdysi jsem žil v domě, kamarádově domě. Jeho žena byla právě neuroticky posedlá čistotou, perfekcionalistka. Čistota není špatná ? to je problém, že tito neurotičtí lidé mohou být racionální.

Čistota není špatná, ale člověk tady není jenom proto, aby bylo jen čisto.

Byla šílená, celý den drhla podlahy, čistila zdi a nábytek. Její dům vypadal vskutku pozoruhodně, ale pouze pozoruhodně. Nedal se vůbec použít. Nechtěla zvát žádné hosty, dokonce když přišli její děti, byly problémy. A manžel nemohl použít ani nábytek, protože kdyby ho poškrábal byly by znovu problémy.

Čistota je jedna věc, dobrá, ale čistota není všechno.

Zůstat duševně zdravý znamená vzpomínat na zlatý řez. Přemíra je nemoc. Vyhněte se všem extrémům a zůstanete uprostřed. To je Pythagorova zpráva pro vás: zlatý řez. Vždy zůstaňte uprostřed, nikdy nevkračujte do extrémů, a zůstanete fyzicky a duševně zdraví, zůstanete celiství.


přeložil Joshan, korektura Sannyco Int.

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
10.12.2021 Praha Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení na výcviku se senior lektorkou Vatayanou (Puna). Naučíte se také jak být s lidmi v přítomnosti, komunikovat jasně a ze srdce, jak jít hlouběji a odpovídat na otázky.
16.12.2021 Lažany 17.-19. prosince 2021 Meditace a Keramika s Amar a Satyou. Tyto víkendy zkombinujeme tvořivost s meditací. Bude prostor pro meditace, kterými vás provede Amar a prostor pro kreativitu v keramické dílně se Satyou.