DOPORUČUJE OSHO MEDITACI SEZENÍ, VIPASSANU?

Myslel jsem si, že meditovat je jednoduché. Avšak poté, co jsem viděl lidi sedět při vipassaně, jsem ztratil veškeré naděje, že se stanu úspěšným meditátorem. Dej mi, prosím, aspoň malé povzbuzení!

Meditace je jednoduchá. Právě proto, že je jednoduchá, vypadá složitě. Tvoje mysl si zvykla řešit složité problémy a úplně zapomněla reagovat na jednoduché věci tohoto světa. Čím prostší věc je, tím složitěji vypadá pro naši mysl, protože mysl je velmi úspěšná v řešení složitých problémů. Je neustále procvičována v řešení složitých věcí, a tak neví, jak řešit cokoliv prostého. Meditace je prostá, tvoje mysl je složitá. Není to tedy problém meditace, ale tvé mysli, v meditaci ten problém nevzniká.

Vipassana je nejjednodušší meditace na světě. Díky vipassaně došel Buddha k osvícení a díky vipassaně o mnoho více lidí dospělo k osvícení, než díky jakékoliv jiné metodě. Vipassana je metodou. Ano, existuje mnoho jiných metod, ale ty jsou vhodné vždy pouze pro malou skupinu lidí. Vipassana pomáhá tisícům a je opravdu velice jednoduchá. Není jako jóga.

Jóga je obtížná, pracná, složitá. Musíš mučit sám sebe mnoha způsoby. Kroutíš své tělo, křivíš ho, sedíš tak a pak se týráš stojkami na hlavě, cvičíš a cvičíš..., a přesto vypadá jóga pro lidi tak vzrušující.

Vipassana je tak jednoduchá, že o ni nemusíš ani nic vědět.

Když poprvé zkusíte vipassanu, budete možná pochybovat o tom, zda se vůbec má nazývat meditací. Vždyť o co jde? Žádné fyzické cvičení, žádné procvičování dýchání, pouze velmi jednoduchý fenomén. Jen se dívat na svoje dýchání, na nádech, výdech. Shrnuto, je to metoda, při níž prostě sedíš a pozoruješ, jak vdechuješ a vydechuješ. A nic neměníš, nic s tím neděláš, to je všechno. Nesnažíš se měnit svůj dech, to není pranayam, to není procvičování dýchání, kde se snažíš dýchat hluboce, hluboce nadechovat a vydechovat. Ne. Nechej své tělo prostě dýchat, tak přirozeně, jak chce. Stačí k tomu přidat jednu novou kvalitu. Uvědomění.

Když se nadechuješ, pozoruj, když vydechuješ, pozoruj. Staneš se vědomým toho, jak dech vstupuje špičkou tvého nosu, staneš se vědomým. Můžeš to pozorovat: dech vstupuje dovnitř a ty cítíš jeho spojení se špičkou nosu, poté vychází ven a ty ho cítíš znovu. Zůstává tam na špičce nosu. A ne proto, že by ses musel koncentroval na tu špičku nosu. Musíš být jen bdělý, uvědomělý, vidoucí. Nejedná se o koncentraci. Nepřestávej, pokračuj v pozorování a připomínání si své bdělosti. Zpočátku budeš přestávat a zase se vracet znovu a znovu. Jestli je to pro tebe hodně obtížné a pro některé to je obtížné pozorovat dech na špičce nosu, můžeš pozorovat svůj dech na břiše. Když vdechuješ, břicho se zvedá, při výdechu zase klesá. Neustávej v pozorování svého břicha. Pokud máš opravdu "správné" břicho, pomůže ti.

Všiml sis někdy, že indické sochy Buddhy nemají břicho, vpravdě nemají vůbec žádné břicho. Buddha vypadá jako skvělý atlet. Velký vystouplý hrudník a propadlé břicho. Pokud se však podíváš na japonské sochy  Buddhy, budeš překvapen. Vůbec se Buddhovi nepodobají. Obrovské břicho, pro něž nevidíš ani hrudník a Buddhy vypadá skoro, jako by byl těhotný. Příčina této proměny tkví v  tom, že v Indii, kde Buddha žil, sám pozoroval dech na špičce svého nosu a z tohoto důvodu nebylo břicho vůbec důležité. Jak se však Vipassana dostávala z Indie do Tibetu, Číny, Korei, Barmy až do Japonska, tak si lidé pomaličku začínali uvědomovat, že je jednodušší pozorovat své břicho, než svůj nos. Z tohoto důvodu se Buddhovy sochy začaly měnit, začalo jim růst břicho.

Pozoruj cokoli, břicho nebo nos. Pro tebe je správnější cítit to, co cítíš snáze. Podstatu činnosti tak budeš zvládat lépe. Pouze pozoruj dech a ten zázrak se stane.

Meditace není složitá, je jednoduchá. Právě proto, že je prostá cítíš obtíže. Ty rád děláš spoutu věcí, a tady nemáš dělat nic, to je ten problém. Je to velký problém, protože my jsme naučení neustále něco dělat. Ptáme se: co máme dělat a meditace odpovídá: zůstaňte v nic nedělání. Nesmíte nic dělat, musíte ukončit veškerou činnost. Musíte zůstat v úplné nečinnosti. I myšlení je druh činnosti, a tak ho zahoďte taktéž. Cítění je druh činnosti - odhoďte ho. Činnost, myšlení, pocity - všechno je pryč, Ty jenom JSI. To je Bytí. A Bytí znamená meditace. Je to velmi prosté.

Je to stejné, jako když jsi byl v matčině děloze. Vipassanou vstupuješ znovu do tohoto místa. Rozpomeneš se, budeš mít  deja-vu. Když upadneš do hluboké vipassany, budeš překvapen, že znovu poznáš, co jsi znal dříve. Zpozoruješ to okamžitě protože po devět měsíců života v matčině děloze to bylo pořád stejné. Nic nedělání, pouze Bytí.

Ptáš se mě: "Myslel jsem si, že meditovat je jednoduché. Avšak poté, co jsem viděl lidi sedět při vipassaně, jsem ztratil veškeré naděje, že se stanu úspěšným meditátorem".

V souvislosti s meditací nikdy nepřemýšlej o termínu úspěšnosti.

Protože to znamená dosažení meditace ve tvé mysli, spojení tvé egoistické mysli s meditací. Pak se meditace stane tvým "egotripem". Nepřemýšlej o době, kdy toho dosáhneš , kdy budeš úspěšný či naopak, do kdy se budeš trápit. Ve světě meditace neplatí žádné lhůty. Zapomeň na to. Jsou to lhůty tvé mysli, ty jsou měřitelné. A to je celý problém: musíš vidět nějaké úspěchy, cíle, extáze, a tak se budeš cítit velmi bídně. Budeš se cítit tak pitomý, pošetilý, jen sedět a pozorovat svůj dech, vidět svůj dech. Musí ti to připadat velmi hloupé, musí se ti zdát, že se nic nemění, nic se neděje. Nic se neděje, protože ty tak moc předpokládáš, že už už se něco musí změnit.

Na začátku vypadá každá činnost složitě. Ale musíš poznat jak to chutná.

Jeden ožrala měl ženu, která nikdy neochutnala žádný alkohol.

Jednou se ohradila:

"Jsi zase opilý, dej sem tu láhev, já chci také ochutnat to, co z  tebe dělá takového otrapu."

Sebrala mu láhev levné whiskey, mohutně si lokla. "Aaargh... fuj... brrr... pfuuu!!!" zalapala po dechu. "Je to ten nejodpornější alkohol, který se bohužel ochutnaly mé rty. Je to příšerné!"

"No vidíš," vzdychl manžel. "A celé ty roky sis myslela jak se já necítím báječně!"

Paule, počkej moment. Měj trošku trpělivosti. Na začátku vypadá všechno obtížně i ta nejjednodušší věc. A hlavně nespěchej.

To je jeden z problémů mysli lidí na Západě - spěch. Lidé chtějí všechno okamžitě. Přemýšlejí o rychlosti podání kávy, o okamžité meditaci, okamžitém osvícení.

Jeden člověk z města zdědil farmu plnou krav a protože byl přičinlivý rohodný muž, rozhodl se, že zvýší své stádo, přímou cestou. Nechal si dovést tři nejlepší býky z kraje a uzamkl je přes noc do stodoly spolu s kravami. Ráno však rozčileně volá majiteli býků.

A chovatel se mu smál: "A co´s čekal? Snad si´s nemyslel tam ráno najdeš tele?!"

"No to možná ne,"odsekl farmář. "Ale čekal jsem, že se aspoň některé krávy začnou usmívat!"

Nic se nestane dřív, než má. Sedět pouze jeden den ve vipassaně jistě nezpůsobí úsměv na tvé tváři. Budeš určitě totálně unavený, protože ti řekli: nic nedělej, unavený protože jsi si nikdy před tím nepřipadal tak hloupě jako dnes. Nic nedělat? Já jsem přece muž činu! Když budeš celý den sekat dříví, nebudeš tolik unavený. Avšak tiše sedět a nic nedělat, jen sledovat svůj hloupý dech vstupovat a vycházet ze svého těla, to tě muselo mnohokrát napadnout: "Co já tady vůbec dělám?" A čas se tak vleče, neboť vnímání času je tak relativní. "Čas se tak vleče!" Až jednoho dne začne meditování vypadat, že jsi začal před mnoha a mnoha lety. "A co se stalo? Slunce opět dnes nevyšlo? Kdy už to skončí, kdy to přijde?"

Pokud budeš spěchat, chvátat, nikdy nepoznáš chuť meditace.

Chuť meditace si žádá tu největší trpělivost, nekonečnou trpělivost.

Meditace je jednoduchá, ale ty jsi komplikovaný, a tak to bude chvíli trvat, než začne být pro tebe odpočinkem. Meditace nepotřebuje čas, dovol mi znovu připomenout, tvoje komplikovaná mysl potřebuje čas. Musí být donucena, přeměněna, schopna odpočívat. To chce čas.

A přestaň přemýšlet o termínech úspěchu či neúspěchu.Raduj se! Neklaď si žádné cíle. Raduj se z absolutního klidu pozorování svého dýchání, svého nádechu a výdechu a brzy objevíš krásu, novou zkušenost nezměrné krásy. Brzy uvidíš, že k tomu, abys byl blažený, šťastný, nepotřebuješ nikam jít. Jen tiše sedět, být sám, být šťastný. Nic víc nepotřebuješ, jen cítit puls života. A když budeš pulsovat s ním, stane se tvým nejhlubším vnitřním tancem.

Meditace je tanec tvé energie a dech jeho klíč.

Osho: The Guest, Chapter 15.

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
10.12.2021 Praha Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení na výcviku se senior lektorkou Vatayanou (Puna). Naučíte se také jak být s lidmi v přítomnosti, komunikovat jasně a ze srdce, jak jít hlouběji a odpovídat na otázky.
16.12.2021 Lažany 17.-19. prosince 2021 Meditace a Keramika s Amar a Satyou. Tyto víkendy zkombinujeme tvořivost s meditací. Bude prostor pro meditace, kterými vás provede Amar a prostor pro kreativitu v keramické dílně se Satyou.