JE MOŽNÉ MEDITOVAT BEZ JAKÉKOLI TECHNIKY?

Otázka, na kterou se ptáš je jistě jedna z nejpodstatnějších, protože meditace jako taková nepotřebuje techniku vůbec. Technika je však nutná k překonání překážek na cestě k meditaci.

Tomu můžete rozumět velmi jasně. Meditace sama o sobě nepotřebuje žádnou techniku, je snadno pochopitelná, znamená bdělost, uvědomění. Ani bdělost a ani uvědomění nejsou žádnou technikou. Avšak na cestě k bdělosti je tolik překážek. Po staletí byly lidem kladeny spousty těchto překážek. A ty musíš překonat, odstranit. Meditace sama je nedokáže odstranit, k odstranění je třeba určité techniky.

Práce s technikami je tedy pouze přípravou zeminy, přípravou cesty, průchodu. Technika sama o sobě není meditací. Pokud přerušíš techniku, uteče ti její význam. J.Krishnamurti po celý život trval na tom, že neexistuje žádné techniky pro meditaci. Kvůli tomu v konečném výsledku miliony lidí nedosáhly meditace, v konečném důsledku byly miliony lidí přesvědčeny, že žádná technika pro meditaci neexistuje. A tak zapomněli na všechno, co mají dělat na odstranění bloků, překážek a zůstali rozumově přesvědčení, že není třeba žádné techniky.

Potkal jsem mnoho J. Krishnamurtiho následovníků a řekl jsem jim: "Já s vámi absolutně souhlasím, žádné techniky není třeba. Ale přišla opravdu meditace k tobě a k dalším, co naslouchali učení J. Krishnamurtiho?" Přesto, že Krishnamurti říká v podstatě pravdu, sděluje pouze tu pozitivní stránku této zkušenosti. Ta má však i tu negativní. A pro tuto negativní stránku jsou určeny všechny ty techniky. Jsou bezpodmínečně nutné, protože dokud zemina není připravena, všechen plevel a divoké kořeny nejsou odstraněny nemůžeš vypěstovat růži a ostatní nádherné květiny. Růže nemá nic společného s divokými kořeny a rostlinami, které odstraňuješ. Odstranění těchto kořenů, tohoto plevele je však bezpodmínečně nutné, aby zemina byla v té pravé kondici, kde mohou růže kvést.

Ptáš se, "Je možné meditovat bez jakékoliv techniky?" Není jen možné, je to dokonce jediná možnost. Co se týče meditace, nepotřebuješ absolutně žádnou techniku. Ale co uděláš se svou myslí? Tvoje mysl vytvoří tisíc a jednu překážku. Tyto techniky jsou potřebné k vymanění se tvé mysli z tohoto stavu, k vytvoření prostoru, ve kterém se mysl stane tichou, mlčící, kde se prakticky vytratí. Potom se meditace rozezní tím vlastním správným akordem. Není to otázka techniky. Nemusíš dělat vůbec nic. Meditace je něco naprosto přirozeného, něco, co je ukryto uvnitř tebe a co se snaží najít cestu nahoru, co se snaží uvidět jasně modrou oblohu, slunce, čistý vzduch. Mysl je však všude kolem ní. A tak všechny brány zavře, každé okno je zavřeno. Techniku potřebuješ k otevření těchto oken, k otevření bran. A pak okamžitě celé nebe je tu pro tebe, se všemi hvězdami, s rozbřeskem i zapadáním slunce. Pouze malé okýnko tomu bránilo, pouze malé stéblo slámy ti spadne do oka a zabrání ti vidět celé obrovské nebe, protože nemůžeš otevřít oči. Je to strašně nelogické až směšné, že malé stéblo slámy, či zrnko písku ti zabrání vidět velké hvězdy, nebe. Ale v životě co se může stát se stane. Techniky ti pomohou odstranit toto stéblo, toto zrnko písku ze tvých očí.

Meditace je tvoje přirozenost, je to tvůj velký potenciál. Je to jiné pojmenování pro bdělost.

Jeden mladý otec si vzal v kočárku svého malého synka na procházku parkem. Za chvíli však vypadal značně rozladěn jeho kvílením. "Je to pohoda, Alberte", šeptal tatík. "No tak uklidni se, jsem dobrá spoečník."

Na to zazněl další výkřik malého děťátka.

"No tak, Alberte," zašeptal otec. "Ovládej se."

Mladá maminka, která šla zrovna kolem si toho všimla ihned poznamenala: "No to vám musím poblahopřát, že víte jak se má hezky mluvit na to batole." Pak plácla děťátko po hlavičce a zacukrovala: "Co tě trápí Alberte?"

"Ne, ne.," přerušil ji otec. "Jeho jméno je Honzík, já jsem Albert."

Ten otec se jednoduše snažil být bdělý: "Alberte, nepřestávej se ovládat." Nechtěl se zapomenout, přitom na druhou stranu by tak rád vyhodil své dítě do jezera!

Meditace znamená být jednoduše vědomý bez žádné námahy, být bdělý bez jakékoli námahy, k tomu nepotřebuješ žádnou techniku. Ale tvoje mysl je tak plná myšlenek, tak plná snů, tak plná minulosti, tak plná budoucnosti a to není žádné Teď. A Být vědomí znamená být Teď. Techniky jsou potřeba k přeseknutí tvych kořenů s minulostí, k přeseknutí tvých snů o budoucnosti a zachování tebe sama pouze v tomto momentě. Jen v tomto momentu existence. Potom už není třeba žádné techniky.

Hymie Goldberg navštívil svého přátele, pana Cohena, když právě umíral. "Můžeš pro mě udělat jednu službičku?" zeptal se Hymie Goldberg, "Když už teď odcházíš do nebe, mohl bys tam najít nějaký způsob, jak mi dát vědět, zda tam taky hrají baseball?"

Pan Cohen odpověděl, že určitě pro to udělá všechno a pokusí se kontaktovat své staré přátele pokud to jen bude možné. Par dní na to po jeho smrti zvonil u Hymie Goldberga telefon.

"Hallo Hymie", ozval se hlas z telefonu. "Tady je tvůj starý přítel."

"Cohene? Jsi to opravdu ty?" Ptal se překvapeně Hymie.

"Jasně že jsem", odpověděl. "Mám pro tebe dvě zprávy. Jednu dobrou a jednu špatnou. Tak ta první je dobrá: Buď si jist, že tady v nebi se hraje baseball. A ta špatná? Příští neděli jdeš na nadhoz."

Život je složitá věc. Někdy máme dobré zprávy, někdy zlé. Ta dobrá zpráva zní, že nepotřebuješ žádnou techniku, ale ta špatná říká, že bez techniky toho stavu nikdy nedosáhneš.

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
10.12.2021 Praha Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení na výcviku se senior lektorkou Vatayanou (Puna). Naučíte se také jak být s lidmi v přítomnosti, komunikovat jasně a ze srdce, jak jít hlouběji a odpovídat na otázky.
16.12.2021 Lažany 17.-19. prosince 2021 Meditace a Keramika s Amar a Satyou. Tyto víkendy zkombinujeme tvořivost s meditací. Bude prostor pro meditace, kterými vás provede Amar a prostor pro kreativitu v keramické dílně se Satyou.