Sw Dhyan Vishram: Uchovat Osha ve 24 karátové ryzosti.

nishkam 19.10.2001
Přeloženo z anglického webzinu Osho Pulse

Něco se děje pod povrchem komunity Sanjásínů. Svět Sánjásínů je plný řečí. Zdá se, že Vnitřní Kruh má těžkou pozici. Zde v Osho Pulse se otázka jeví takto: " Jak udržet Osha ve 24 karátové ryzosti?"

Něco je špatně. Ale co?

Neradi o tom mluvíme. Je příjemnější předstírat, že všechno je v pořádku, že jsme všichni na rychlé cestě k osvícení. Ale je zde určitá nespokojenost. Něco není úplně v pořádku, ale my nevíme co přesně. Kvůli této nejistotě někteří odcházejí, někteří hledají jiné mistry. Co vlastně znamená Sannyas dnes, po téměř deseti letech co Osho opustil tělo?

Musíme změnit jeho vedení? Anebo bychom neměli nic měnit?

Máme svolat konferenci Sanyásínů, koncil všech milovníků Osha aby vyřešili tento problém? Ale výsledkem tohoto setkání by musela být buď pravidla anebo neshoda. Ani jedno příliš nepomůže. Pravidla a regulace, anebo "Výbor pro dozor nad Jeho Vedením" jsou přesně opakem toho, co pro mne Osho znamená. Vzpomínáte si jak spálil Knihu Rajnešizmu na Ranči? Jestli si správně vzpomínám, Jeho důvodem nebylo pouze to, že si Sheela pár věcí vymyslela, ale také že vůbec věci slovně uzákonila.

Jak já to chápu, Osho nám řekl vše, co chtěl říct, ve svých přednáškách. Šádná jiná interpretace Jeho slov není potřebná ani užitečná.

Tak co bychom měli dělat? Kudy jít? Anebo skončil čas sannyas komunit a musíme si přiznat naši samotu a čelit jí? Každý/á Sanjásín/ka sám/a uvnitř sebe?

Ale být uvnitř je nemožné bez Osha. Alespoň pro mne je to nemožné. A tak se opět vynořuje otázka: "Co to znamená uchovat Osha ve 24 karátové ryzosti?"

JÍT DOVNITŘ

Slyším Osha jak říká, abychom používali naši vlastní inteligenci a odpovídali na situace. Vzpomínám si jak říkal, že bychom neměli být následovníky.

Jako následovník říkám: "Osho řekl hento a tamto. A podle toho bychom měli myslet a jednat," anebo ještě hůře, "Tak takhle se to dělá v Poone!" Potom mne nemůže nikdo oklamat. Nevystrkuji hlavu. Jestliže nechci být následovníkem, moje mysl přeskočí na druhou stranu: "Časy se změnily. Osho nemohl všechno předvídat. Měli bychom některé věci trochu upravit." Ale já nevěřím své mysli. Často to, co vypadalo ze začátku jako výborná myšlenka, která vzešla z těch nejlepších záměrů, se nakonec ukáže být hloupostí. A teprve poté, co dojde ke škodě si uvědomím, že jsem byl opět oklamán myslí.

Zdá se, že tu máme dilema: Sledovat ve všem Oshovo vedení vypadá stejně nesprávně, jako ho měnit. To je koan. Koan je otázka, situace, která nemůže být vyřešena myslí. Každá odpověď, která mysl napadne, je mylná. Koan může být vyřešen pouze tím, že vyskočíme z mysli, že ji necháme za sebou. Zdá se, že to je opět jedna z mistrovských věcí, které Osho vymyslel. Stále mě nutí buď opustit mysl a být s Ním, anebo Ho opustit. Jak krásné!

Cítím se na Osha naladěn, když se dívám dovnitř, když jdu dovnitř, když se nesnažím pouze řešit věci mimo sebe. Jak já to chápu, Osho se nestará o uspořádání věcí, nezajímá se o vnější - zajímá se o moje nitro. Stará se abych našel svoji vlastní pravdu v sobě. To je to, co si vzpomínám, že opakoval, to je jak Ho vnímám v Jeho knihách.

Uchování Osha ve 24 karátové ryzosti je spojeno s obrácením se dovnitř. Otázka musí být zodpovězena zevnitř, ne zvenčí, ne z pohledu co je užitečné, korektní z hlediska Sanyásínů, anebo co je přitažlivé pro potenciální milovníky Osha.

BÝT ODVÁŽNÝ

Také si vzpomínám jak říkal, že musíme být odvážní při hledání a trvání na své pravdě, že nám to nemůže být dáno, že na to musíme přijít sami. Musím jít do svého nitra, protože to je jediné místo, kde může být pravda nalezena.

Ale to co zde najdu je pravdou jen tehdy, když projde zkouškou: "Je toto moje pravda, anebo je to koncept, který jsem našel někde jinde? Nenapodobuji?" A dále se musím ptát: "Je to moje pravda, anebo mne opět klame mysl? Jednám z pozice ega, protože se cítí ublíženo, anebo z důvodu, že se chce zvýraznit?"

Jednoduše věřit, že nám dal pravdu a my nemusíme hledat dál znamená, že se zříkám dalšího prodírání se hlouběji do svého nitra, že se spokojím s předanými odpověďmi. Ale takto Oshovo poselství nechápu. Musím jít dál než pouze věřit tomu co mi bylo řečeno, musím proniknout dovnitř a najít svoji pravdu.

Cílem není aby moje pravda byla jiná než to, co říká Osho. Cílem je, abych našel sám sebe. Vím že moje pravda je stejná jako oshova, ale stejně na to musím přijít sám, musím se sám přesvědčit. Když vzdám toto hledání stanu se věřícím, budu v pohodě, ale stále obětí své mysli protože víra - spolu s protikladem, pochybností - jsou nástroje mysli. Takže musím jít za mysl. Musím jít za víru. Takže musím vyrazit, vyrazit dovnitř a přijít na to sám.

A stejně si nikdy nemohu být jist. Tuším, že jelikož nejsem osvícen, je zde stále možnost, že jsem zaváděn svou myslí, mými emocemi, mým egem. Ale stejně to musím zkusit. Nalezení mé pravdy je pokračující proces získávání porozumění prokládaný chybami, omyly a polopravdami. A přece je tento proces potřebný. Chyby mohou být cenou osvícení.

Cokoliv v tomto procesu objevím je pouze provizorní, není to věčná pravda. Je to pravda pro a během této chvíle. Moje pravda se mění. Moje pravda je pravdou, pouze když je živá, jinak to bude pouze filozofická myšlenka, mrtvý koncept. Aby byla živou musí být otevřena změně. Moje pravda není na věky vytesána do kamene. Není to věc. Je to moje žijící bytost, která odpovídá na věčně se měnící svět kolem mne. Z této věčně se měnící pravdy nemohu vytvořit pravidla pro udržení Osha ve 24 karátové ryzosti. Dnešní odpověď se liší od té včerejší a je jiná než ta zítřejší. Včerejší pravidlo odporuje pravdě dneška.

Otázka jak uchovat Osha ve 24 karátové ryzosti, nemůže být nikdy definitivně zodpovězena. Můžu pouze žít v nepřetržitém odpovídání. Musím čelit této otázce a neustále odpovídat a odpovídat...

"SAMMASATI"

"Uvědomte si, že jste Budhy - sammasati."*

Toto jsou poslední slova, která Osho pronesl na veřejnosti. To je jeho závěrečné poselství, Jeho vedení v kostce.

Jsme Budhové - nezapomeňte! To je význam "sammasati." A abychom našli naší budhovskou podstatu "tak nemusíme nikoho následovat, nemusíme recitovat žádné sútry. Nemusíte si pamatovat nic z věcí mimo vás. Pouze buďte pilířem uvědomění: sammasati."

Jak jednoduché a jak elegantní!

A jelikož jsme Budhové jsme - v našem nejhlubším jádru, kde sídlí Budha - ze stejné podstaty jako Osho.

Takže uchovat Osha ve 24 karátové ryzosti znamená uchovat moji vlastní budhovskou podstatu ve 24 karátové ryzosti anebo lépe - jelikož moje budhovská podstata není nikdy poskvrněna - znamená to uchovat moje sammasati, moje vědomí, ve 24 karátové ryzosti. Ve vědomí, v uvědomění kdo jsem, v sammasati, jsem pravdivý k sobě - jsem pravdivý k Oshovi.

"Jednoho dne Tanaka řekl mnichům: 'Měli by jste si všichni ochraňovat vaši základní věc, která není vytvořena ani zformována vámi.'
"Tak jak vás mohu učit co dělat a co nedělat?"***

"Pouze si pamatujte jednu věc: základní bytost není nikým zhotovena. A když si to budete pamatovat, a budete žít ve světle tohoto poznání, tak cokoliv uděláte bude správné. Není potřeba rozhodovat co je správné a co mylné. Není zapotřebí žádné morálky."***

Tato slova to shrnují. To je to, co pro mne znamená uchovat Osha ve 24 karátové ryzosti. Nic jiného není zapotřebí. Pouze toto: "sammasati"

*** Osho: The Zen Manifesto

Komentáře

Nejsi přihlášen/-á. Komentáře tady můžou číst a přidávat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
18.12.2018 Kroměříž OSHO Kundalini meditace pravidelně 2x měsíčně v Kroměříži. Aktuální termíny najdete na www.riserostlin.cz. Těší se na vás Helena Hudečková, tel. 774 436 304, helena@riserostlin.cz.
19.12.2018 OSHO Love Praha Ha Zážitkový večer s neobvyklou meditací “Gibberish”. Naučíte se techniku, kterou můžete praktikovat ve svém každodenním životě a která vás osvobodí od urputných myšlenek a emocí. Vstoupíte pak do prostoru, kde zažijete hlubokou relaxaci a osvěžující ticho.
27.12.2018 Osho ShangriLa Prožitek jednoty. 27.12.2018-1.1.2019 Lektor: Bhagat, cena: 7250
29.12.2018 OSHO Love Praha Ha Tanec – Láska – Meditace. Meditační seminář před koncem roku. Skvělá příležitost odložit vše nepotřebné a udělat prostor pro nové. OSHO aktivní a tantrické meditace pro vnitřní klid vedoucí k objevení nevyčerpatelného zdroj radosti, lásky a svobody.
31.12.2018 OSHO Love Praha Ha OSHO Love Silvestr: „no East, no West, we are One“ Spolu s přáteli z jiných kultur a jiných jazyků vás zveme na oslavu. Ochutnávka OSHO meditativních terapií, meditace: Kundaliní, Večerní setkání s Oshem, Půlnoční most. A spousta muziky, tance, sdílení.
03.01.2019 OSHO Love Praha Ha OSHO No Mind: 7-denní meditativní terapie v běžném životě.Skvělá příležitost očistit mysl od nánosů každodenního života a tak vstoupit do hlubokého ticha za myslí. Je to jedna z technik, která nám umožňuje osvobodit se od závislosti na potřebě terapeuta.
24.01.2019 Osho ShangriLa Esence lásky. 24.-27.1. Lektor: Bhagat, cena: 4750
14.02.2019 Indie Neuvěřitelná Indie. Zveme vás na cestu za poznáním sebe a poznáním kousku Indie, místa, kde se meditace stávají běžnou součástí každodenního života. Cestou vás provede Sandipa a zavede vás do prostoru mimo veškerá očekávání. V Indii je možnéfakt cokoli.
19.02.2019 Osho ShangriLa Umění zemřít. 19.-24.2. Lektor: Bhagat, cena: 7400
28.02.2019 Osho ShangriLa Oceánská matka. 28.2.-3.3. Lektor: Sananda, cena: 4950
08.03.2019 Praha Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení na výcviku se senior trenérkou Vatayanou (Puna). Naučíte se také jak být s lidmi v přítomnosti, komunikovat jasně a ze srdce, jak jít hlouběji a odpovídat na otázky.
zobrazit všechny pozvánky na Osho akce