Je život před smrtí? Zemřít důstojně.

nishkam 19.10.2001
Tento článek o euthanasii přeložila Ma Zeenat. Original napsal Swami Prem Nirvano a publikoval v Osho Times International. My jsme ho tady poprve zveřejnili 28.2.2000.

Stále víc lidí, než kdykoli jindy, žije déle, ve společnosti obávající se smrti. Naše sdělovací prostředky, upřené na obchodní zájmy, nás krmí vše pohlcujícím kultem mládí, zdraví a krásy. Dobré sociální zabezpečení, zdravotnická péče plus lékařská přísaha o ochraně života za každou cenu, vytvořili ze smrti nepředstavitelnou katastrofu.

Přes všechny dohady se smrt stala nejožehavějším tématem dnešní doby. Jsme na křižovatce. Buď připustíme, že náš přetrvávající názor na smrt je nenávratně pryč nebo skončíme naše dny v anonymitě, připojeni k mašinérii, kde lidská důstojnost je pouze prázdné slovo. Zvládli jsme dotěrný fakt, že musíme zemřít v nejvzdálenějším koutě našeho vědomí přesvědčujíce sami sebe, že zůstaneme zde. A jako se vším ostatním čemu nedokážeme čelit - tlačíme smrt do podvědomí.

Po technické stránce je moderní lékařství schopné prodloužit život téměř ad infinitivum. Po morální stránce se Hippokratova přísaha skládá z možnosti ochrany našeho života, zavázanosti každému lékaři a konceptu, že život musí být chráněn za každou cenu. Přísaha byla vytvořena v době, kdy život byl krátký a lidský druh početně ohrožen. Dnes se tento záměr stává krutou absurditou vytvářející budoucnost, kde stále rostoucí hora starých, nemohoucích a bláznivých lidí čekají --nebo jsou přinuceni čekat - a usilují o přežití pomocí tabletek a pilulek pod ochranou mnohdy nelidské a lhostejné nemocniční péče.

Realita si žádá změnu a zdravý rozum, který zastaví naše nejsvatější krávy - jinými slovy naše zděděné náboženství a legální lékařské výroky o smrti a umírání. Pravda je, že potřeba změny se stává stále silnější.

V Holandsku byla zahájena inteligentní diskuse o euthanasii a široké spektrum Holanďanů začalo akceptovat skutečnost, že pomoc člověku, který si přeje zemřít není zločin, ale slušný a odvážný čin. Zatímco toto porozumění - odsouzené Vatikánem jako monstrózní úchylka - bylo rychle přijato západní základnou a je přímo soustředěno na smrtelné choroby ( zatím jenom teoreticky), má pouze menšina doktorů opravdovou odvahu povstat proti existujícímu zákonu. A tak jako tak, aktivní pomoc komukoli jinému zemřít - pro příklad všem těm starým, malomyslným, zoufalým lidem, kteří si nepřejí už déle žít - je stále odsuzováno jako zločin, důstojnost nedůstojnost.

Kromě mnoha extrémů se na titulních stranách časopisů objevil případ Holanďanky, která sice nebyla smrtelně nemocná, ale upadla do těžké permanentní deprese. Její psychiatr, Dr. Chabot, nakonec vyhověl její prosbě a pomohl jí zemřít. Hned poté podal sám na sebe žalobu, aby vyzval zákon a otevřel tak veřejnou debatu o tom zda to, co učinil je etické nebo ne. Holandský soud jej zprostil viny.

A opět z Holandska. Hodinový dokumentární film SMRT NA POŽÁDÁNÍ zbořil jakékoliv tabu v natáčení euthanasie živě. Režisér M. Niederhorst natočil Dr. Van Oijena, jak uspává a později aplikuje smrtící injekci svému pacientovi, panu de Joodovi, který trpěl nevyléčitelnou chorobou. Na svém computeru zanechal vzkaz: "Možnost euthanasie pro mě byla po měsících utrpení vysvobozením." Dokument byl uváděn v hlavním vysílacím čase nejen v Nizozemí, ale také v jiných zemích, např. v Německu.

Co se týče euthanasie je Německo obzvláště zajímavou zemí pro její praktikování, protože v této zemi zůstává otázka euthanasie nedotčená a jenom zmínka vede až k národní neuróze způsobené historickou vinou. Proto byla debata o euthanasii potlačená, rozvláčná a nepřímá a ještě více lpící na chvále možnosti smrti za plného vědomí.

Na druhé straně v roce 1990 německý dokument ROZLOUČENÍ SE ŽIVOTEM vyhrál prestižní mezinárodní cenu v kategorii dokumentární film. Dokument byl silným vyvrcholením otázky úmrtí v atmosféře vědomého porozumění, důstojnosti a lásky. Zde je také připojena ukázka posledních měsíců 35 leté Sussane Fleerové umírající na leukémii. Sussane jasně sděluje své postřehy a vnitřní procesy. Hluboké pohnutky, jaké jen ve filmu mohou být, byly promítnuty dvakrát milionům lidí na celém světě během několika měsíců .

A vše bylo znepokojivě pokrytecké. Režisér Werner Filmer, prominentní člen WDR, jedné z největších německých TV stanic, totiž vědomě potlačil fakt, že mnoho dotazovaných ve filmu ( žena, její syn a všichni její nejbližší přátelé) byli sannyasiny a že způsob jakým MA PREM NIYATI zemřela byl čistý odraz mnohaletého působení Oshových meditací. A nejen to, ale nemocniční kněz, který s ní přátelsky jednal v posledních dnech jejího života, dostal prominentní zásluhu, že ji inspiroval k duchovní síle. Vše bylo utajeno Mezinárodní porotou, jak v tisku, tak i milionům diváků. Jinými slovy, zatímco skutečný zdroj byl plagován, křesťanští pobožnůstkáři zapřeli širokému publiku hodnotnou informaci, že vědomá síla a schopnost transformace v životě i smrti je možná kdekoli.

Zatímco v tomto filmu nehrála euthanasie samotná příliš velkou roli, Nyiati zemřela přirozenou smrtí a německý tisk musel být velmi uražen některými Oshovými výroky na tohle téma. Jakákoli přímá debata na téma euthanasie v Německu je paralyzována nacistickou minulostí, kde masová euthanasie "vyčistila" (a byla provedena za plné zodpovědnosti) psychiatrické léčebny a domovy starců pod eufemismem vyhlazení života, ne však zaslouženého života.

Neznám větší cynismus než neustálé nakukování a šťourání se tisku v otázkách financování astronomických nákladů na nemocniční péči o staré lidi. V části této bitvy ani tak nefiguruje vrcholný problém jak nabídnout postarším a umírajícím důstojný konec. Nikdo ještě nehovořil o starých a umírajících, kterých se to týká. Veškeré ohnisko hovoru se točí kolem problému zda by průmysl a laboratorní síly mohly unést toto břemeno. K naší radosti, nejžhavějším tématem debat bylo, zda je nutné přesunout náboženské svátky - jedny z těch, co postrádají jakýkoliv duchovní smysl - do pracovních dnů. A navíc, veškerý výdělek z těchto akcí směřuje k zabezpečení nemocniční péče o starce a jejich pojistek. Je trochu ironií, že tyto svátky se nazývají Pokání a Modlitební den. Tedy Němci a jim podobní jsou neustále vykupováni křesťanskou morálkou a starost o lidi v důchodovém věku se stává pokáním. Ale abychom byli fér, mnoho podpůrných hlasů se ozývá z Německa také a jsou více než povzbuzující.

V září 1994 vešel v platnost zákon, ustanovený Nejvyšším soudem, dovolující lékařům pasivně pomáhat umírajícím, pokud si to budou přát. Zákon byl kritizován v časopise The Economist, kdy podle stanov Evropské Unie jde o zásah do základních lidských práv, ale byl prezentován jako naděje pro přání individualit.

Kromě těchto plachých krůčků, zodpovědně podnikaných správným směrem, je veřejná debata tak z půlky inteligentní, ale velmi choulostivá a ohromně vyzývavá při ztrátě všech "mohlo by" nebo "mělo by být".

Málokdo nazývá věci pravými jmény a téma je protřásáno dost neohrabaně, zmateně a zbaběle a co do morálky pokrytecky. Následkem toho, je mnoho naléhavých témat odkládáno a střetává se s byrokracií. Vyzývavá opatrnost legální fronty a důrazné změny v jednání, jsou malými vítězstvími jedinců při ničení pokryteckého strkání hlav do písku.

Takže lékař byl zproštěn viny Nejvyšším soudem, i přesto, že byl odsouzen soudem nižším za přerušení lékařské pomoci ženě v komatu na požádání jejího vlastního syna.

Zákony nerady dávají jedinci právo svobodně se rozhodnout. Tak jako tak - co se týče zákonodárného milosrdenství - je mnohem lepší zemřít pomocí rychlé injekce na požádání, než se rozkládat dny nebo týdny v komatu. A je to jen váš problém, pokud předem písemně, jasně a zřetelně nevyjádříte své preference, ještě před tím, než upadnete do komatu. Nenarodili jste se kvůli nějakým povinnostem, proto nemusíte dodržovat žádné legální dohody. Některé z nich jsou nejasné - a není jich málo - kdo potom převezme zodpovědnost? Toto je rub, podstata věci, toto je záležitost "buď a nebo", žádných "kdyby" nebo "ale", to nemá nic společného s konstatováním zákona. Jinými slovy: problém důstojné smrti nás konfrontuje se základními otázkami jako - Co je člověk? Co je život? Co je svoboda? A pokud se vyvarujeme všech těchto otázek, nikdy je nezodpovíme. Zvlášť v době, kdy všichni tápeme v rychle měnících se hodnotách. Jediná cesta, jak převzít zodpovědnost za sebe samotné je nalézt přirozený vhled do podstaty věcí,pravdy a vše dělat s odvahou, inteligencí a tak láskyplně, jak je to jen možné. Jestliže se nikdy nepodíváme do srdce věcí, jak můžeme uniknout utonutí v nedůstojném bahně, kterému musíme čelit. Všichni musí zemřít. Tak se prosím zeptejte sami sebe: " Chci takto zemřít?"

OSHO O EUTHANASII

Zrušte tu přísahu!

"Jestliže se člověk ocitne v situaci, kdy shledá, že je pro něj absolutně zbytečné žít, pak je pro něj naprosto přijatelné zemřít. Měl by dostat čas. Jdete do nemocnice na jeden měsíc připravit se na smrt. Budeme pomáhat. A jestliže se rozhodnete jinak, můžete vstát a odejít. Nikdo vás nebude nutit. Jestliže jste jeden měsíc opravdu šťastní a těšíte se na smrt, je naší povinností dovolit vám opustit své vlastní tělo, co možná nejlépe a tak meditativně jak je to jen možné.

Ale lékaři byli učeni: naší povinností je chránit život. Tohle učil Hippokrates před dvěmi tisíci lety. Ale věci se změnily. Tomu lze rozumět v případě, že zachraňujeme dítě. Ale proč chránit tisíce starých lidí žijících v nemocnici a dýchajících pouze za pomoci přístrojů? Je přece čas nechat je jít. Proč ne? Z jakého důvodu? Kvůli Hippokratovi? Ať táhne Hippokrates do pekel!

Kdyby byl Hippokrates v téhle situaci, upadnul do komatu, vyšel na moment ven a zase se vrátil zpět, byl by řval: "Zničte tu přísahu! Chci zemřít! Tohle není život!" Můj názor jde s pravdou, ne se zákonem. Pravda je, že váš život je nevyvážený přírodou. Prosím, vraťte přírodě její rovnováhu."

Zákon je primitivní

"Přemýšlel jsem o tom, že každá nemocnice by měla mít své oddělení pro smrt, kde budou lidé přicházet umírat v pokoji, v tichosti a s veškerou lékařskou péčí. Tato péče jim nebude pomáhat přežít, ale zemřít tak mírumilovně, jak je to jen možné. A každé toto oddělení by mělo mít člověka, který by umírající učil meditaci. Můžeme si udělat smrt nádhernou, s hudbou, tancem, v tichu, meditaci a všichni vaši přátelé, všichni ti, kteří vás milovali mohou být při tom. Můžete jim dát sbohem a poděkovat jim, protože se s nimi již nesetkáte. Při nahodilé smrti nic z toho není možné. Taková smrt se může stát cennou zkušeností, pravděpodobně cennější než celý váš předchozí život. Ale zákon vás nabádá: neměli byste nikomu pomoci zemřít, doktoři se stanou zločinci a budou považováni za zabijáky. Zákon je primitivní. Zákon nerozumí slitování. Může to být považováno za službu, slitování nebo křesťanství. Zákon je krutost. Nechte ty ubohé lidi zemřít."

"Smrt by měla být učiněna se souhlasem v závěti člověka a lékařská profese je právě ta, která by měla sloužit k osvobození člověka, k osvobození individuality - cokoliv umírající chce, by mělo být obstaráno."

"Pro mě není smrt nic špatného. Je jako hluboký spánek. Ti, kteří usnou bez meditace vstanou v lůně téměř okamžitě. Ale jestliže člověk zemře meditativně, stane se součástí celku."

Komentáře

Nejsi přihlášen/-á. Komentáře tady můžou číst a přidávat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
18.12.2018 Kroměříž OSHO Kundalini meditace pravidelně 2x měsíčně v Kroměříži. Aktuální termíny najdete na www.riserostlin.cz. Těší se na vás Helena Hudečková, tel. 774 436 304, helena@riserostlin.cz.
19.12.2018 OSHO Love Praha Ha Zážitkový večer s neobvyklou meditací “Gibberish”. Naučíte se techniku, kterou můžete praktikovat ve svém každodenním životě a která vás osvobodí od urputných myšlenek a emocí. Vstoupíte pak do prostoru, kde zažijete hlubokou relaxaci a osvěžující ticho.
27.12.2018 Osho ShangriLa Prožitek jednoty. 27.12.2018-1.1.2019 Lektor: Bhagat, cena: 7250
29.12.2018 OSHO Love Praha Ha Tanec – Láska – Meditace. Meditační seminář před koncem roku. Skvělá příležitost odložit vše nepotřebné a udělat prostor pro nové. OSHO aktivní a tantrické meditace pro vnitřní klid vedoucí k objevení nevyčerpatelného zdroj radosti, lásky a svobody.
31.12.2018 OSHO Love Praha Ha OSHO Love Silvestr: „no East, no West, we are One“ Spolu s přáteli z jiných kultur a jiných jazyků vás zveme na oslavu. Ochutnávka OSHO meditativních terapií, meditace: Kundaliní, Večerní setkání s Oshem, Půlnoční most. A spousta muziky, tance, sdílení.
03.01.2019 OSHO Love Praha Ha OSHO No Mind: 7-denní meditativní terapie v běžném životě.Skvělá příležitost očistit mysl od nánosů každodenního života a tak vstoupit do hlubokého ticha za myslí. Je to jedna z technik, která nám umožňuje osvobodit se od závislosti na potřebě terapeuta.
24.01.2019 Osho ShangriLa Esence lásky. 24.-27.1. Lektor: Bhagat, cena: 4750
14.02.2019 Indie Neuvěřitelná Indie. Zveme vás na cestu za poznáním sebe a poznáním kousku Indie, místa, kde se meditace stávají běžnou součástí každodenního života. Cestou vás provede Sandipa a zavede vás do prostoru mimo veškerá očekávání. V Indii je možnéfakt cokoli.
19.02.2019 Osho ShangriLa Umění zemřít. 19.-24.2. Lektor: Bhagat, cena: 7400
28.02.2019 Osho ShangriLa Oceánská matka. 28.2.-3.3. Lektor: Sananda, cena: 4950
08.03.2019 Praha Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení na výcviku se senior trenérkou Vatayanou (Puna). Naučíte se také jak být s lidmi v přítomnosti, komunikovat jasně a ze srdce, jak jít hlouběji a odpovídat na otázky.
zobrazit všechny pozvánky na Osho akce