Co pro mě znamenal Osho ?

Hafiz 26.03.2004
Všechna náboženství a duchovní cesty mají společný základ. Je jím přirozená touha objevit hlubší význam naší pozemské existence. Nemůže existovat špatné a správné náboženství. A už vůbec ne vyjímečnost té nebo oné cesty. Jsou různé pohledy na Boha. Protože většina náboženství vznikala v pradávných dobách a lidé měli potřebu vysvětlit různé přírodní úkazy, vznikl Bůh nebo celé skupiny božstev, jako oddělené entity od běžný lidských tvorů. Proto Osho tvrdil, že Bůh neexistuje. Měl pravdu.

Bůh jako On prostě není. Bůh zahrnuje vše, my jsme součástí všeho a proto jsme Bohem. Jeho projevem. Potom je jedno, jestli to nazýváme Bohem, Tím, Existencí, Vyšší inteligencí. Ten původní zdroj, po kterém každá duše touží, je to, z čeho život vzešel. Z neviditelného, věčného, neohraničeného, nekončícího ve viditelné, projevené. Neviditelné nedokáže samo sebe poznat. Protože není s čím porovnávat. Viditelné se rozpoznává pomocí rozdílů. Spektra. Dualitního vidění. Proto každá cesta může být správná, pokud nás dovede k poslední bráně, kterou mysl již nedokáže projít. Proto osvícení nemůže být cílem. Pouze stavem a to ne stavem mysli. Nedá se popsat. Nikdo to nedokázal. Ani Ježíš, ani Osho, ani Buddha. Slova zdaleka nestačí. Tak jako nedokážeme popsat lásku, soucit, pochopení. Zde končí veškeré soupeření. Vlastní schopnost vnímání duality je nesmírně potřebná. Pokud by neexistovala, nemohl by existovat ani viditelný, projevený svět. Chyběli by rozdíly.

Proto jsou duchovní směry potřebné. Každý jsme jiný a prvovýstup musí být absolvován. Ten, kdo se dostane do stavu splynutí, dál rozeznává dualitní stav. Ale chápe ho jako nástroj pozemské existence. Ne skutečnost. Dál se obléká, jí a pohybuje se. Ale nikdy již nedokáže vysvětlit, co se stalo. Může naznačovat, ale nedokáže dokonale popsat průchod poslední bránou. Nikdo z osvícených Mistrů nezanechal návod. Jednotlivé svaté knihy byly sepsány následovníky. A vypadají jako manuál. Jsou pouhým náznakem směru. Jsou nedokonalé a určeny pro mysl, dualitní vnímání a logiku. Mohu se domnívat, že jsem blízko a není mi to nic platné. Právě rozum bude ten poslední, který by to měl dokázat posoudit. Mysl s námi může putovat jen do určitého bodu, k samotné bráně. Dál již s námi nemůže.

Proto nás Osho nabádal k intenzivnímu prožívání každého dne. Protože záblesky existují. Jsou přítomné v horoucí lásce, milování, tanci, uměleckém tvoření, v hlubokém přátelství. Ty nejdou přesně popsat. Druhý nám porozumí pouze v případě, že si představí vlastní prožitou skutečnost. Mluvíme-li o lásce, druhý vidí vlastní prožitek lásky. Pokud by ji nezažil, jsou naše slova prázdná. Vše nás učí. Přátelství, nepřátelství, úspěchy, neúspěchy, příjemné události, neštěstí. Vše zvyšuje naší citlivost k vlastnímu skutečnému prožívání života. Pohyby naší mysli směrem dopředu a dozadu tyto prožitky nemají. Mohou být pouze slábnoucím odrazem prožitých skutečností. Vesmír se rozvíjí v přítomnosti, pouze v přítomnosti je reálný. Přesně tak, jak je. My jsme jeho nedílnou součástí a cenným dílkem. Bez nás by nebyl kompletní. Nic se neztrácí. V sobě samých neseme celou dlouhou historii existence a expandujeme společně do budoucnosti. V ničem není rozdíl. Jsme součástí všeho a tak to zůstane. Nikdy nezmizíme.

Konec naší pozemské existence je návrat do nehmotného stavu. Na jedné straně je to dokonalejší stav, kdy si naše vlastní JÁ bezpečně uvědomí naše splynutí s celkem. Na druhé straně je úžasné, pokud někdo dokáže překonat vlastní individualitu a pochopit tento prvotní stav již ve fyzickém těle. Je to evoluční proces a další zdokonalení jak lidstva tak celku. Proto se stále učíme. Proto zkoušíme dosáhnout tohoto stavu v dalších a dalších zrozeních. A mistři jsou důkazem, že je to možné. A touha naší duše, našeho žití, nám natáčí kormidlo. Vše ostatní je nepodstatné. Vše ostatní prostě je a bude. Proto to za nás nikdo nahoře udělat nemůže. Nikdo nahoře prostě není. My jsme. My jsme paprskem velkého světla. Nekonečnosti. V naší pozemské existenci záleží na každém zvlášť, jak se se svým posláním vyrovná. Nebude žádný poslední soud, není žádné peklo, není žádné nebe, nejsou žádné zásluhy – jsme jenom my. Jsme tam kde jsme, tady a teď.

Čas pro tuto naší pozemskou existenci je limitován. Zdánlivě. Máme nekonečné množství času. Jednou to dokážeme. A můžeme to dokázat v jakýkoliv okamžik a budeme cítit, že jsme dosáhli požehnaného stavu. Bezpečně. Mysl to uzná, i když na ní nezáleží. Protože právě ona bude obětována. Jako nástroj nebude nadále potřebná. Protože i mysl je součástí inteligence celku.

Přeji všem příjemnou cestu.Komentáře

Nejsi přihlášen/-á. Komentáře tady můžou číst a přidávat pouze přihlášení uživatelé.
11.06.2004 23:22
Ktopak to mluví?....já nebo mysl...hm
22.06.2004 16:02
Trápí vás to asi oba, trubko. Celý život klopítám přez shnilé naznačovače. Pařá…
23.07.2004 10:43
zmeeeteek

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
09.03.2018 Praha Otevírání srdce - Přijďte na tento třídenní seminář, kde v naprosto chráněném a podpůrném prostředí dovolíme, aby se naše srdce ponořilo do své pravdy. Budeme mu věnovat čas a prostor, osvobodíme srdce od fyzického a emočního stresu.
11.03.2018 Praha Emoční fitness CZ, společenská AUM meditace z Osho Humaniversity. Velmi intenzivní a zároveň zábavná forma práce s emocemi skrze prožitek a tělo.
22.03.2018 Osho ShangriLa Transformace traumatu. 22.-25.3. Lektor: Mouji, cena: 5250
31.03.2018 Osho ShangriLa Satori. 31.3.-6.4. Lektor: Ganga, cena: 13550
10.04.2018 Osho ShangriLa NLP Master a hypnóza podle Ericksona pro pokročilé - výcvik. první blok 10.-15.4. Lektor: Bhagat, cena: zašleme podrobnosti na požádání
28.04.2018 Osho ShangriLa Svoboda, důvěra, vedení. 28.4.-2.5. Lektor: Bhagat, cena: 6150
08.05.2018 Osho ShangriLa Dech - zdroj živosti a celistvosti. 8.-13.5. Lektor: Bhagat, cena: 7250
02.06.2018 Osho ShangriLa Osho Born Again (znovuzrození). 2.-9.6. Lektor: Amar, cena: 6550
15.06.2018 OSHO Love Praha Ha Osho Love meditační víkend s Yatri v Orlických horách. Zažít sebe ve své skutečné energii, očištěn, rozezvučen a roztančen. Víkend plný oslavy, hlubokého ticha a proudící lásky. OSHO aktivní meditace, tantrické techniky z knihy Book of Secret, bytí spolu.
21.06.2018 OSHO Love Praha Ha OSHO No Mind: 7-denní meditativní terapie v běžném životě.Skvělá příležitost očistit mysl od nánosů každodenního života a tak vstoupit do hlubokého ticha za myslí. Je to jedna z technik, která nám umožňuje osvobodit se od závislosti na potřebě terapeuta.
22.06.2018 Osho ShangriLa Více než dotek, úroveň 1. 22.-27.6. Lektor: Praphulla, cena: 9750
zobrazit všechny pozvánky na Osho akce