Hafíz : Otázky ?

Hafiz 08.01.2004

Náš život se točí kolem otázek a odpovědí. Neustále. Mysl tak pracuje. Pouze ve dvou rovinách. Ptá se po motivaci. Hledá skryté úmysly. Táže se :“ Jaká je motivace slov, písma. Přinese mi radost nebo bolest a strach, zklamání“? Toužíme dát přednost radosti, vědomě. Přesto strach je silnější. Vyhnutí se strachu je silnějším podnětem než potencionální získání radosti. A proto reagujeme různým způsobem

Přečteme si článek člověka, kterého neznáme. Ptáme se po motivaci. Vyvstávají otázky. Myslí to s námi pisatel dobře, je láskyplný, vyrovnaný člověk ? Nebo je sebestředný, vychloubačný, panovačný a manipulativní?

Ptáme se. Mysl nesnese vakuum za otázkou. Musí znát odpověď, jakoukoliv. Absence odpovědi je strach, neznámo. Nevíme, co to pro nás může znamenat. A proto ty zuřivé útoky na články neznámého člověka. Mysl rozhodla. Ať správně, nebo ne, na tom nezáleží. Zvolila nebezpečí a strach. Je to mesiáš, nový fanatický vůdce, láká nás do sekty, bude po nás něco chtít, je nebezpečné s ním setrvávat? Strach. Mnohdy neopodstatněný.

Srdce nepřemýšlí tímto způsobem. Nepřemýšlí vůbec. Nemá mozek. Srdce pouze vycítí a pokud objeví lásku a horoucí energii, otevře se. Odevzdá se. To mysl neumí. Proto srdce a vnímání, ve vztahu k smyslovému chápání a logice mysli, jsou dva naprosto oddělené, cizí světy. Srdce nás obvykle navede k duchovní cestě. Cítíme prázdnotu, cítíme nedostatek naplnění, něco schází. Rozum neví co to je, i když poslouchá velmi pečlivě. A rozum rozhýbe naše konání a my začneme vědomě hledat. Něco neznámého, srdce to chce. Rozum vládne. Vybíráme knihy, hudbu a duchovní semináře. Ptáme se po vzdělání lektorů, chceme reference, a hlavně, chceme být baveni. Proto semináře bez vzrušujících programů nemají šanci. Tiché meditace jsou jedem pro naší mysl. Něco se musí dít, něčeho se musí dosahovat. Jsme ochotni obětovat svůj čas a učit se. Očekáváme, že se v budoucím čase něco úžasného stane. To je cesta mysli. Je hlučná, nervózní, uspěchaná a zábavná. Mysl se opět ptá a zároveň si odpovídá. Ano, ten víkendový seminář byl velmi povedený. Byla tam skvělá parta lidí a s mými emocemi bylo vlídně zacházeno. Cítila jsem, že jsem dobře přijímána, respektována a snad i milována. Nic jsem nezkazila a nikoho neurazila. Duchovní cesta nemá nic společného s myslí. Můžeme získat hodně pro sebe. Můžeme být klidnější, soustředěnější, přátelštější. Můžeme se naučit nové techniky, můžeme se sami stát lektorem a ohromovat nováčky. Budovat sebevědomí, důležitost. Můžeme. Ale to může udělat i zdatný psychoterapeut. Proč by nemohl? Všechny kurzy, které jsem navštívil byly plné lidí , kteří nehledali až tak nějaké konečné poznání, ale útěchu a vlídnost. Hledali dobré lidi a mnohdy je našli. Hledali přívětivé okolí. Je to duchovní cesta ? Vede k poznání a konečnému prohlédnutí ? Sami si odpovězte.

Nejvzácnějším učením je učení beze slov. Je to velmi prosté. Protože, když scházejí slova, techniky a učení, když je mysl odstavena, začíná poslouchat srdce, cítěním, prožíváním. Mysl velmi lehce přehluší srdce a srdce nemá tak ostré lokty. Proto je vztah mistra a žáka milostným spojením, beze slov. Ale mistr musí být mistrem a to znamená, musí být pokorným a něžným sluhou žáka. Žák totiž není žákem, ale sám velkým učitelem mistra. A pokud mistr je hlučným a povýšeným, je sám ubohým a zbloudilým.

Osvícení je zvláštním stavem. Je známým, mnohokrát bylo popsáno. Osvícení je naprostým, konečným odevzdáním se existenci. Není vyšší autority, krásnější krásy, inteligentnější inteligence a vroucnější srdce. Existence, vesmír, Bůh - vše vytvořil. Přírodu, zvířectvo, lidstvo, hvězdy, slunce, měsíc, oblaka, vítr, dobro i zlo. Vše. My se mylně domníváme, že nám něco patří. Jsme osamocenou zmrzlou vločkou na hladině obrovského oceánu. Domníváme se, že jsme jedineční a oddělení. Nejsme. Jednoho dne se rozpustíme do svého domova. Protože naše duše nemá pochybnosti kam patří. Sami spatříme světlo nekonečného světa, samotné Existence. Cesty jsou výplodem mysli, čas není potřebný, duchovní sláva a vzdělání zbytečné. Je to cizí území, zabloudili jsme. Hledáme na nesprávném místě, pokud je mysl naším mistrem. A má motivace? Sami si odpovězte a odpovědi budou různé, samozřejmě. Různé, ale pravdivé. Pro každého z nás.

Když přijde čas, otázky již vyřčené, zmizí. A odpovědi se již nemusí narodit. Hledající se přetaví ve vlastního Mistra. Nikdy ho nemusel hledat. Mistr je vždy přítomen v každém z nás a připraven se zhmotnit.Komentáře

Nejsi přihlášen/-á. Komentáře tady můžou číst a přidávat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
25.10.2018 Osho ShangriLa Síla a vůle, radost a vnitřní klid. 25.-28.10. Lektor: Bhagat, cena: 4650
06.11.2018 Osho ShangriLa Umění zemřít. 6.-11.11. Lektor: Bhagat, cena: 7250
23.11.2018 Osho ShangriLa Tanec, plynutí v teplé vodě a meditace. 23.-25.11. Lektor: Sananda, cena: 3250
27.12.2018 Osho ShangriLa Prožitek jednoty. 27.12.2018-1.1.2019 Lektor: Bhagat, cena: 7250
08.03.2019 Praha Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení na výcviku se senior trenérkou Vatayanou (Puna). Naučíte se také jak být s lidmi v přítomnosti, komunikovat jasně a ze srdce, jak jít hlouběji a odpovídat na otázky.
17.03.2019 Praha Pro ty, kdo už někdy byl na celodenní akci Emoční fitness CZ nebo na AUM meditaci z Osho Humaniversity je tu pozvánka na EF Intensive. Žádní nováčci, pouze zkušení. Intenzivní a kratší verze AUMu. Jarní emoční detox, příprava na změny a nový prostor.
14.04.2019 Praha Celodenní Emoční fitness CZ, společenská AUM meditace z Osho Humaniversity. Velmi intenzivní a zároveň zábavná forma práce s emocemi skrze prožitek a tělo. 1500.-