Hafíz : Otázky ?

Hafiz 08.01.2004

Náš život se točí kolem otázek a odpovědí. Neustále. Mysl tak pracuje. Pouze ve dvou rovinách. Ptá se po motivaci. Hledá skryté úmysly. Táže se :“ Jaká je motivace slov, písma. Přinese mi radost nebo bolest a strach, zklamání“? Toužíme dát přednost radosti, vědomě. Přesto strach je silnější. Vyhnutí se strachu je silnějším podnětem než potencionální získání radosti. A proto reagujeme různým způsobem

Přečteme si článek člověka, kterého neznáme. Ptáme se po motivaci. Vyvstávají otázky. Myslí to s námi pisatel dobře, je láskyplný, vyrovnaný člověk ? Nebo je sebestředný, vychloubačný, panovačný a manipulativní?

Ptáme se. Mysl nesnese vakuum za otázkou. Musí znát odpověď, jakoukoliv. Absence odpovědi je strach, neznámo. Nevíme, co to pro nás může znamenat. A proto ty zuřivé útoky na články neznámého člověka. Mysl rozhodla. Ať správně, nebo ne, na tom nezáleží. Zvolila nebezpečí a strach. Je to mesiáš, nový fanatický vůdce, láká nás do sekty, bude po nás něco chtít, je nebezpečné s ním setrvávat? Strach. Mnohdy neopodstatněný.

Srdce nepřemýšlí tímto způsobem. Nepřemýšlí vůbec. Nemá mozek. Srdce pouze vycítí a pokud objeví lásku a horoucí energii, otevře se. Odevzdá se. To mysl neumí. Proto srdce a vnímání, ve vztahu k smyslovému chápání a logice mysli, jsou dva naprosto oddělené, cizí světy. Srdce nás obvykle navede k duchovní cestě. Cítíme prázdnotu, cítíme nedostatek naplnění, něco schází. Rozum neví co to je, i když poslouchá velmi pečlivě. A rozum rozhýbe naše konání a my začneme vědomě hledat. Něco neznámého, srdce to chce. Rozum vládne. Vybíráme knihy, hudbu a duchovní semináře. Ptáme se po vzdělání lektorů, chceme reference, a hlavně, chceme být baveni. Proto semináře bez vzrušujících programů nemají šanci. Tiché meditace jsou jedem pro naší mysl. Něco se musí dít, něčeho se musí dosahovat. Jsme ochotni obětovat svůj čas a učit se. Očekáváme, že se v budoucím čase něco úžasného stane. To je cesta mysli. Je hlučná, nervózní, uspěchaná a zábavná. Mysl se opět ptá a zároveň si odpovídá. Ano, ten víkendový seminář byl velmi povedený. Byla tam skvělá parta lidí a s mými emocemi bylo vlídně zacházeno. Cítila jsem, že jsem dobře přijímána, respektována a snad i milována. Nic jsem nezkazila a nikoho neurazila. Duchovní cesta nemá nic společného s myslí. Můžeme získat hodně pro sebe. Můžeme být klidnější, soustředěnější, přátelštější. Můžeme se naučit nové techniky, můžeme se sami stát lektorem a ohromovat nováčky. Budovat sebevědomí, důležitost. Můžeme. Ale to může udělat i zdatný psychoterapeut. Proč by nemohl? Všechny kurzy, které jsem navštívil byly plné lidí , kteří nehledali až tak nějaké konečné poznání, ale útěchu a vlídnost. Hledali dobré lidi a mnohdy je našli. Hledali přívětivé okolí. Je to duchovní cesta ? Vede k poznání a konečnému prohlédnutí ? Sami si odpovězte.

Nejvzácnějším učením je učení beze slov. Je to velmi prosté. Protože, když scházejí slova, techniky a učení, když je mysl odstavena, začíná poslouchat srdce, cítěním, prožíváním. Mysl velmi lehce přehluší srdce a srdce nemá tak ostré lokty. Proto je vztah mistra a žáka milostným spojením, beze slov. Ale mistr musí být mistrem a to znamená, musí být pokorným a něžným sluhou žáka. Žák totiž není žákem, ale sám velkým učitelem mistra. A pokud mistr je hlučným a povýšeným, je sám ubohým a zbloudilým.

Osvícení je zvláštním stavem. Je známým, mnohokrát bylo popsáno. Osvícení je naprostým, konečným odevzdáním se existenci. Není vyšší autority, krásnější krásy, inteligentnější inteligence a vroucnější srdce. Existence, vesmír, Bůh - vše vytvořil. Přírodu, zvířectvo, lidstvo, hvězdy, slunce, měsíc, oblaka, vítr, dobro i zlo. Vše. My se mylně domníváme, že nám něco patří. Jsme osamocenou zmrzlou vločkou na hladině obrovského oceánu. Domníváme se, že jsme jedineční a oddělení. Nejsme. Jednoho dne se rozpustíme do svého domova. Protože naše duše nemá pochybnosti kam patří. Sami spatříme světlo nekonečného světa, samotné Existence. Cesty jsou výplodem mysli, čas není potřebný, duchovní sláva a vzdělání zbytečné. Je to cizí území, zabloudili jsme. Hledáme na nesprávném místě, pokud je mysl naším mistrem. A má motivace? Sami si odpovězte a odpovědi budou různé, samozřejmě. Různé, ale pravdivé. Pro každého z nás.

Když přijde čas, otázky již vyřčené, zmizí. A odpovědi se již nemusí narodit. Hledající se přetaví ve vlastního Mistra. Nikdy ho nemusel hledat. Mistr je vždy přítomen v každém z nás a připraven se zhmotnit.Komentáře

Nejsi přihlášen/-á. Komentáře tady můžou číst a přidávat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
26.05.2018 OSHO Love Praha Ha Meditační mejdan OSHO Love Praha ha ha Zveme vás na celodenní Meditační mejdan Jde o nezávazné, přátelské setkání, kde spolu meditujeme, tančíme, sdílíme zdravé dobroty a hlavně potkáváme sami sebe a ostatní v rovině skutečného bytí….. tam za myslí :-)
02.06.2018 Osho ShangriLa Osho Born Again (znovuzrození). 2.-9.6. Lektor: Amar, cena: 6550
16.06.2018 OSHO Love Praha Ha Meditační víkend s Yatrim: Jsi víc, než si myslíš! Dovol si nahlédnout „za závěs“ a uvidět, kdo jsi, co opravdu cítíš a co je tvá nejhlubší touha. A dovol si to prožít a žít naplno. Osvoboď se a žij konečně svůj život. A uvidíš, že budeš překvapen.
21.06.2018 OSHO Love Praha Ha OSHO No Mind: 7-denní meditativní terapie v běžném životě.Skvělá příležitost očistit mysl od nánosů každodenního života a tak vstoupit do hlubokého ticha za myslí. Je to jedna z technik, která nám umožňuje osvobodit se od závislosti na potřebě terapeuta.
22.06.2018 Osho ShangriLa Více než dotek, úroveň 1. 22.-27.6. Lektor: Praphulla, cena: 9750
28.06.2018 Skalka 22 ČAS PRO LÁSKU A SAMOTU – DYNAMIKA VZTAHU se Sugandho. Seminář věnovaný zkoumání dynamiky vztahu – pro páry i jednotlivce
30.06.2018 Osho ShangriLa Oslava s hudbou a meditací. 30.6.-1.7. Lektor: Shangri La Team, cena: 1150
19.07.2018 Osho ShangriLa Tantra. 19.-22.7. Lektor: Gabriela Víchová Římská, cena: 4650
28.07.2018 Osho ShangriLa Oshova Mystická růže. 28.7.-18.8. Lektor: Amar, cena: 18550
24.08.2018 Osho ShangriLa Esence vztahu. 24.-29.8. Lektor: Bhagat, cena: 7250
05.09.2018 Osho ShangriLa Od karmy do vědomí. 5.-9.9. Lektor: Bhagat, cena: 6150
zobrazit všechny pozvánky na Osho akce