Hafíz : Některé věci až na konec

Hafiz 07.01.2004

Hledáme. Čas je neúprosný a tělo, náš hmotný smyslový svět, je - smrtelný. Periody zrození a umírání jsou kraťoučké. Času je velmi, velmi málo. Relativně. Odejde-li duchovní velikán, osvícený člověk, lidstvo zpanikaří. Vznikne nová lavina duchovního učení, návodů, manuálů. Objeví se cesty, zoufale se snažící , vést duši. Je to křečovité úsilí, kocovina. Žáci se sami pasují do rolí mistrů. Stávají se loutkami vlastní zjitřené mysli, ochrnou.

Existují čtyři velké říše. První říše je říše lidí. Druhá duchovních schopností. Třetí andělů a osvícení. A čtvrtá je poslední a konečná. Je domovem Existence, Zdroje, Boha, Rodičů, Oceánem. Drtivá většina hledajících duší se potácí na rozhraní první a druhé říše. Někteří mistři a duchovní učitelé navštěvují třetí říši, někteří tam pevně uvíznou. Velmi málo z nich se dostane do poslední, čtvrté říše. Protože, z tohoto území se již nevrací. Z ostatních ano. Z ostatních se dá sklouznout zpátky. V lidském životě nelze dosáhnout říše Existence. Lze jenom tušit, cítit. Můžeme se dostat do třetí, setrvat v ní a být připraveni na konečný krok.Krok ? Neexistují žádné kroky. Protože přechod z jedné říše do druhé není krokem a cestou. Je přerodem, transformací – je prohlubováním citlivosti, odkrýváním závojů.

Každé známé náboženství je křečí. Upřímně myšleným krokem, správným záměrem, ale návodem. Je doménou rozhraní mezi první a druhou říší. Často velmi nedokonalou, těžkopádnou, pomalou a bolestivou. Ale logickou. Protože logika je nám nejbližší, bere v potaz čas a čas vytváří cestu. Mysl je spokojena, ukojena a v bezpečí. Vidí začátek, průběh a konec. Tak to má být. Vidí účelnost, rozumí a je ochotna se podřídit, má-li pocit, že se neztratí. Je to cesta šneka, mylný směr. Bolestivá, necitlivá a mnohdy hloupá. Odmítá mnoho aspektů darovaných čtvrtou říší, nejvyšší autoritou. Ale nelze se divit. Pokud je inspirací třetí říše – vzpomínky na učitele , kde mysl nemá svůj domov, musí vzniknout něco, co lze uchopit v první říši. Nějak se musí začít. A protože lidská mysl je vzpurná a emoce živé a nezkrocené, může cesta, v prvopočátku, mít svůj smysl. Proto se adepti, cestovatelé, podrobují tuhé disciplíně. Konečným cílem tohoto snažení je nový, čistější charakter hledajícího. Člověk se po letech stává dobrým, milosrdným, pomáhajícím, klidným, milujícím. Proto mučí své tělo a mysl. Stále a stále dokola. Leč výsledek je velmi nejistý. Co se projevuje navenek, nemusí zrcadlit vnitřek. Je jakž takž zkrocena mysl, ale srdce a duše pláčou. Osiřely, ztratily se.Jsou velmi necitelné. Mysl je disciplínou přemožena, ale vlastní citlivost, která je jediným kompasem při přechodu jednotlivých sfér je snížena. A proto se mnoho hledajících mine s cílem.

Snížená citlivost zapříčiní mnoho hrůz páchaných ve jménu Boha. Křižácké války, svaté války, upalování čarodějnic, teroristické útoky. To je důsledkem snížené citlivosti a nabubřelé vyjímečnosti. Lidé, kteří páchají toto zlo, narazí hlavou na rozhraní první a druhé říše a jsou odmrštění někam k okraji. Existence jimi pohrdá, alespoň v tento lidský život. Protože Existenci je příjemnější, pokud si člověk vybere volný čas během tohoto života, než pošpiní její jméno, s jejím jménem na rtech.

Duchovní cesty bývají rigidní a nudné. Zoufale pomalé. Budha, Ježíš, Muhamed, Osho – se dostali do třetí říše sami, ne z vlastní duchovní cesty a my můžeme předpokládat, že poté i do čtvrté. Mělo by to tak být. Mezi třetí a čtvrtou říší není závora. Viditelné se prolíná s neviditelným. Je volně průchozí – pokud nadejde čas. Sama Existence uchopí dokončenou duši a splyne s ní.

Zásadní problém. Snažíme se stát se dobrým a milujícím člověkem. Jsou dvě podoby, dvě roviny.. Jedna velmi nedokonalá. Nasazujeme masku. Navenek se křečovitě snažíme vypadat dobře, láskyplně a vevnitř jsme krutí a prázdní. Nesedí nám to. Je to cítit. Druhá podoba je poctivější. Vyzařujeme. Neulpíváme na své dobrotě a láskyplnosti. Stáváme se sami těmito vlastnostmi. Bez ohledu na reakce okolí. Bez ohledu na náš vlastní vhled na sebe samého. Jsme dobrem a láskou. To je trvalé. Duchovní velikáni a mistři byli těmito vlastnostmi. Byli jimi. Vyzařovali světlo, nemuseli se nutit. A sirotci, kteří byli požehnání jejich přítomností, kteří se dostali do jejich blízkosti usoudili, že je nutné přemoci násilím mysl a tyto vlastnosti získat. Vytvořili návody, postupy. A těm mysl samozřejmě rozumí. Nepochopili vůbec nic, tušili, to ano. Vznikly takové nesmysly, jako jsou povinné motlitby v určený čas. Vynalezli celibát, kláštery, půsty, bičování, temné řeholní řády. S dobrým úmyslem. Sloužit a velebit Existenci, Boha. Ale láska - zmizela. Nebylo v tom nic laskavého, něžného. Bylo to potlačování duše a srdce. Nebyla to láska.

Odmítli vlastního Stvořitele. Absolutně. Protože vše, vše na co se podíváte, vše co zažíváte, je Stvořitel. Nemůžete odmítat jeho dary. Proč by tady byly? Satanovi růže ? Neexistuje, ne ve fyzické a jiné známé podobě. Nemůžete odmítat vůbec nic z toho, co bylo vytvořeno s láskou, pro nás. On je VŠE, vše projevené i neprojevené. Odmítnutí není cestou do dalších říší. Cesta se vytrácí a už není vidět.

Proto, NĚKTERÉ VĚCI AŽ NA KONCI. Celibát. Velmi nesmyslně umístěný na začátek. Pokud Stvořitel vytvořil dokonalá lidská těla a emoce, spojené s žádostí, smyslností a požitkem, věděl dobře, co dělá. Jsou to sladké plody, šťavnaté a nabízející se. Nemohl dopustit, aby lidstvo, zvířectvo a rostlinstvo zapomnělo na vlastní zachování života. A právě tantra je nabídnutou zkratkou do třetí říše a poté do konečné říše.. Protože je jednou z nejvýraznějších cest, Bhakti, láskou ke Stvořiteli. A celibát? Objeví se - něžňounce, křehce na konci cesty. Sám od sebe. A jen proto, že budete prožívat kosmický orgasmus s Existencí každou vteřinu. Tam má celibát, který samozřejmě není již celibátem a necitelnou kuklou, své místo - vášnivý a opojený motýl.

Vegetariánství je podobným fenoménem. Vegetariánství se nedá naordinovat silou. Přijde samo. V určitém stupni citlivosti. Poté si na maso již nevzpomenete. Pokud vaše mysl zvolí vegetariánství – míjí cíl. A vy odmítáte další z darů Existence. Je potřeba projít vším, vše ochutnat zvědavým jazykem. Je potřeba olízat celý vesmír, všechnu rozkoš a rozbalit všechny dárky. Jsme jeho děti, ne ?

Askeze. Je vyhlášení války Existenci. Totální odmítnutí života, jeho požehnání. Askeze přijde. Na konci. Přijde v okamžiku, kdy vše dostanete, kdy budete nejbohatším lidským tvorem. Kdy vám bude patřit celý vesmír. Všechny poklady. Askeze se umisťuje až na konec. To je záměr Existence.

Čtyři říše. Existuje jediný kompas. Vlastní srdce. Srdce umí najít cestu, bezpečně. Nechte se vést. Zkrátíte své vlastní hledání bez úsilí a křečovitosti. Jde to, snadno. Nebudete se plazit s těžkým nákladem mysli po kolenou mnoho a mnoho životů, ale poletíte jako pták. Duše létá. Lehounce, volně. A váš vlastní život se stane pohádkou, rájem. A nebudete mít posvátný strach ochutnávat všechny dary. Půjde to samo. Zkusme to.

Jsme oceánem.Komentáře

Nejsi přihlášen/-á. Komentáře tady můžou číst a přidávat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
24.05.2018 OSHO Love Praha Ha Malá OSHO Mystická růže. Amar nás pozve opět do prostoru za myslí pomocí této meditativní terapie. Během společného večera se budeme nořit do hloubky sama sebe prostřednictvím tance, džiberiše, smíchu, pláče, ticha a sdílení. Zažijeme hluboké očištění.
26.05.2018 OSHO Love Praha Ha Meditační mejdan OSHO Love Praha ha ha Zveme vás na celodenní Meditační mejdan Jde o nezávazné, přátelské setkání, kde spolu meditujeme, tančíme, sdílíme zdravé dobroty a hlavně potkáváme sami sebe a ostatní v rovině skutečného bytí….. tam za myslí :-)
02.06.2018 Osho ShangriLa Osho Born Again (znovuzrození). 2.-9.6. Lektor: Amar, cena: 6550
16.06.2018 OSHO Love Praha Ha Meditační víkend s Yatrim: Jsi víc, než si myslíš! Dovol si nahlédnout „za závěs“ a uvidět, kdo jsi, co opravdu cítíš a co je tvá nejhlubší touha. A dovol si to prožít a žít naplno. Osvoboď se a žij konečně svůj život. A uvidíš, že budeš překvapen.
21.06.2018 OSHO Love Praha Ha OSHO No Mind: 7-denní meditativní terapie v běžném životě.Skvělá příležitost očistit mysl od nánosů každodenního života a tak vstoupit do hlubokého ticha za myslí. Je to jedna z technik, která nám umožňuje osvobodit se od závislosti na potřebě terapeuta.
22.06.2018 Osho ShangriLa Více než dotek, úroveň 1. 22.-27.6. Lektor: Praphulla, cena: 9750
28.06.2018 Skalka 22 ČAS PRO LÁSKU A SAMOTU – DYNAMIKA VZTAHU se Sugandho. Seminář věnovaný zkoumání dynamiky vztahu – pro páry i jednotlivce
30.06.2018 Osho ShangriLa Oslava s hudbou a meditací. 30.6.-1.7. Lektor: Shangri La Team, cena: 1150
19.07.2018 Osho ShangriLa Tantra. 19.-22.7. Lektor: Gabriela Víchová Římská, cena: 4650
28.07.2018 Osho ShangriLa Oshova Mystická růže. 28.7.-18.8. Lektor: Amar, cena: 18550
24.08.2018 Osho ShangriLa Esence vztahu. 24.-29.8. Lektor: Bhagat, cena: 7250
zobrazit všechny pozvánky na Osho akce