Hafíz : Některé věci až na konec

Hafiz 07.01.2004

Hledáme. Čas je neúprosný a tělo, náš hmotný smyslový svět, je - smrtelný. Periody zrození a umírání jsou kraťoučké. Času je velmi, velmi málo. Relativně. Odejde-li duchovní velikán, osvícený člověk, lidstvo zpanikaří. Vznikne nová lavina duchovního učení, návodů, manuálů. Objeví se cesty, zoufale se snažící , vést duši. Je to křečovité úsilí, kocovina. Žáci se sami pasují do rolí mistrů. Stávají se loutkami vlastní zjitřené mysli, ochrnou.

Existují čtyři velké říše. První říše je říše lidí. Druhá duchovních schopností. Třetí andělů a osvícení. A čtvrtá je poslední a konečná. Je domovem Existence, Zdroje, Boha, Rodičů, Oceánem. Drtivá většina hledajících duší se potácí na rozhraní první a druhé říše. Někteří mistři a duchovní učitelé navštěvují třetí říši, někteří tam pevně uvíznou. Velmi málo z nich se dostane do poslední, čtvrté říše. Protože, z tohoto území se již nevrací. Z ostatních ano. Z ostatních se dá sklouznout zpátky. V lidském životě nelze dosáhnout říše Existence. Lze jenom tušit, cítit. Můžeme se dostat do třetí, setrvat v ní a být připraveni na konečný krok.Krok ? Neexistují žádné kroky. Protože přechod z jedné říše do druhé není krokem a cestou. Je přerodem, transformací – je prohlubováním citlivosti, odkrýváním závojů.

Každé známé náboženství je křečí. Upřímně myšleným krokem, správným záměrem, ale návodem. Je doménou rozhraní mezi první a druhou říší. Často velmi nedokonalou, těžkopádnou, pomalou a bolestivou. Ale logickou. Protože logika je nám nejbližší, bere v potaz čas a čas vytváří cestu. Mysl je spokojena, ukojena a v bezpečí. Vidí začátek, průběh a konec. Tak to má být. Vidí účelnost, rozumí a je ochotna se podřídit, má-li pocit, že se neztratí. Je to cesta šneka, mylný směr. Bolestivá, necitlivá a mnohdy hloupá. Odmítá mnoho aspektů darovaných čtvrtou říší, nejvyšší autoritou. Ale nelze se divit. Pokud je inspirací třetí říše – vzpomínky na učitele , kde mysl nemá svůj domov, musí vzniknout něco, co lze uchopit v první říši. Nějak se musí začít. A protože lidská mysl je vzpurná a emoce živé a nezkrocené, může cesta, v prvopočátku, mít svůj smysl. Proto se adepti, cestovatelé, podrobují tuhé disciplíně. Konečným cílem tohoto snažení je nový, čistější charakter hledajícího. Člověk se po letech stává dobrým, milosrdným, pomáhajícím, klidným, milujícím. Proto mučí své tělo a mysl. Stále a stále dokola. Leč výsledek je velmi nejistý. Co se projevuje navenek, nemusí zrcadlit vnitřek. Je jakž takž zkrocena mysl, ale srdce a duše pláčou. Osiřely, ztratily se.Jsou velmi necitelné. Mysl je disciplínou přemožena, ale vlastní citlivost, která je jediným kompasem při přechodu jednotlivých sfér je snížena. A proto se mnoho hledajících mine s cílem.

Snížená citlivost zapříčiní mnoho hrůz páchaných ve jménu Boha. Křižácké války, svaté války, upalování čarodějnic, teroristické útoky. To je důsledkem snížené citlivosti a nabubřelé vyjímečnosti. Lidé, kteří páchají toto zlo, narazí hlavou na rozhraní první a druhé říše a jsou odmrštění někam k okraji. Existence jimi pohrdá, alespoň v tento lidský život. Protože Existenci je příjemnější, pokud si člověk vybere volný čas během tohoto života, než pošpiní její jméno, s jejím jménem na rtech.

Duchovní cesty bývají rigidní a nudné. Zoufale pomalé. Budha, Ježíš, Muhamed, Osho – se dostali do třetí říše sami, ne z vlastní duchovní cesty a my můžeme předpokládat, že poté i do čtvrté. Mělo by to tak být. Mezi třetí a čtvrtou říší není závora. Viditelné se prolíná s neviditelným. Je volně průchozí – pokud nadejde čas. Sama Existence uchopí dokončenou duši a splyne s ní.

Zásadní problém. Snažíme se stát se dobrým a milujícím člověkem. Jsou dvě podoby, dvě roviny.. Jedna velmi nedokonalá. Nasazujeme masku. Navenek se křečovitě snažíme vypadat dobře, láskyplně a vevnitř jsme krutí a prázdní. Nesedí nám to. Je to cítit. Druhá podoba je poctivější. Vyzařujeme. Neulpíváme na své dobrotě a láskyplnosti. Stáváme se sami těmito vlastnostmi. Bez ohledu na reakce okolí. Bez ohledu na náš vlastní vhled na sebe samého. Jsme dobrem a láskou. To je trvalé. Duchovní velikáni a mistři byli těmito vlastnostmi. Byli jimi. Vyzařovali světlo, nemuseli se nutit. A sirotci, kteří byli požehnání jejich přítomností, kteří se dostali do jejich blízkosti usoudili, že je nutné přemoci násilím mysl a tyto vlastnosti získat. Vytvořili návody, postupy. A těm mysl samozřejmě rozumí. Nepochopili vůbec nic, tušili, to ano. Vznikly takové nesmysly, jako jsou povinné motlitby v určený čas. Vynalezli celibát, kláštery, půsty, bičování, temné řeholní řády. S dobrým úmyslem. Sloužit a velebit Existenci, Boha. Ale láska - zmizela. Nebylo v tom nic laskavého, něžného. Bylo to potlačování duše a srdce. Nebyla to láska.

Odmítli vlastního Stvořitele. Absolutně. Protože vše, vše na co se podíváte, vše co zažíváte, je Stvořitel. Nemůžete odmítat jeho dary. Proč by tady byly? Satanovi růže ? Neexistuje, ne ve fyzické a jiné známé podobě. Nemůžete odmítat vůbec nic z toho, co bylo vytvořeno s láskou, pro nás. On je VŠE, vše projevené i neprojevené. Odmítnutí není cestou do dalších říší. Cesta se vytrácí a už není vidět.

Proto, NĚKTERÉ VĚCI AŽ NA KONCI. Celibát. Velmi nesmyslně umístěný na začátek. Pokud Stvořitel vytvořil dokonalá lidská těla a emoce, spojené s žádostí, smyslností a požitkem, věděl dobře, co dělá. Jsou to sladké plody, šťavnaté a nabízející se. Nemohl dopustit, aby lidstvo, zvířectvo a rostlinstvo zapomnělo na vlastní zachování života. A právě tantra je nabídnutou zkratkou do třetí říše a poté do konečné říše.. Protože je jednou z nejvýraznějších cest, Bhakti, láskou ke Stvořiteli. A celibát? Objeví se - něžňounce, křehce na konci cesty. Sám od sebe. A jen proto, že budete prožívat kosmický orgasmus s Existencí každou vteřinu. Tam má celibát, který samozřejmě není již celibátem a necitelnou kuklou, své místo - vášnivý a opojený motýl.

Vegetariánství je podobným fenoménem. Vegetariánství se nedá naordinovat silou. Přijde samo. V určitém stupni citlivosti. Poté si na maso již nevzpomenete. Pokud vaše mysl zvolí vegetariánství – míjí cíl. A vy odmítáte další z darů Existence. Je potřeba projít vším, vše ochutnat zvědavým jazykem. Je potřeba olízat celý vesmír, všechnu rozkoš a rozbalit všechny dárky. Jsme jeho děti, ne ?

Askeze. Je vyhlášení války Existenci. Totální odmítnutí života, jeho požehnání. Askeze přijde. Na konci. Přijde v okamžiku, kdy vše dostanete, kdy budete nejbohatším lidským tvorem. Kdy vám bude patřit celý vesmír. Všechny poklady. Askeze se umisťuje až na konec. To je záměr Existence.

Čtyři říše. Existuje jediný kompas. Vlastní srdce. Srdce umí najít cestu, bezpečně. Nechte se vést. Zkrátíte své vlastní hledání bez úsilí a křečovitosti. Jde to, snadno. Nebudete se plazit s těžkým nákladem mysli po kolenou mnoho a mnoho životů, ale poletíte jako pták. Duše létá. Lehounce, volně. A váš vlastní život se stane pohádkou, rájem. A nebudete mít posvátný strach ochutnávat všechny dary. Půjde to samo. Zkusme to.

Jsme oceánem.Komentáře

Nejsi přihlášen/-á. Komentáře tady můžou číst a přidávat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
24.01.2019 OSHO Love Praha Ha OSHO Kundalini meditace je blahodárnou meditací pro moderního člověka – přestimulovaného různými podněty z venčí, žijící sedavým způsobem života a s hyperaktivní myslí. Vrací nazpátek k sobě, odlehčuje od napětí a vrací tělo-mysl zpátky do rovnováhy.
24.01.2019 Osho ShangriLa Esence lásky. 24.-27.1. Lektor: Bhagat, cena: 4750
03.02.2019 OSHO Love Praha Ha OSHo Meditační mejdan No.12. OSHO meditace, tanec, smích, hodování, potkávání se v tichu i oslavě, sdílení s přáteli,…. prostě nedělní Zorba-Buddha…:)
06.02.2019 OSHO Love Praha Ha Protančím se do ticha. Jak se může meditace stát součástí vašeho každodenního života? Meditace je tanec, meditace je cítit, meditace je být ve spojení se sebou. A to nás právě učí OSHO techniky, které dokazují, že meditace může být hravá, lehká a zábavná.
19.02.2019 Osho ShangriLa Umění zemřít. 19.-24.2. Lektor: Bhagat, cena: 7400
28.02.2019 Osho ShangriLa Oceánská matka. 28.2.-3.3. Lektor: Sananda, cena: 4950
08.03.2019 Praha Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení na výcviku se senior trenérkou Vatayanou (Puna). Naučíte se také jak být s lidmi v přítomnosti, komunikovat jasně a ze srdce, jak jít hlouběji a odpovídat na otázky.
15.03.2019 Osho ShangriLa Bardo. 15.-18.3. Lektor: Amar, cena: 4750
16.03.2019 OSHO Love Praha Ha Od medikace k meditaci. Seminář s Transomatickým léčením a OSHO meditacemi s Prem Yatrim Medikace pečují o tělo a meditace o ducha a mysl. Tělo a mysl jsou dva aspekty celistvosti. Fungují spolu jako jeden systém tělo-mysl.Meditace je léčení.
17.03.2019 Praha Pro ty, kdo už někdy byl na celodenní akci Emoční fitness CZ nebo na AUM meditaci z Osho Humaniversity je tu pozvánka na EF Intensive. Žádní nováčci, pouze zkušení. Intenzivní a kratší verze AUMu. Jarní emoční detox, příprava na změny a nový prostor.
18.03.2019 OSHO Love Praha Ha Rozpomínám si na sebe. Večírek s OSHO meditacemi v Maitrea. Někdy se snad i zahlédneme, ale lekneme se toho, nelíbí se nám to a tak právě OSHO meditace jsou velmi vhodné pro schopnost setrvat a podívat se ještě dál. Až tam, kde jsme opravdoví MY. A to vše
zobrazit všechny pozvánky na Osho akce