Hafíz: Je sex náboženstvím ?

Hafiz 11.12.2003
Velmi dlouho jsem se rozhoupával napsat následující text. Sex je neuvěřitelným a nepoznaným fenoménem a nenechává nikoho v klidu. Musíme reagovat - vztekle, souhlasně, zamítavě, láskyplně, ale musíme reagovat. Tak berte i následující slova. Není to mé dílo, nejsou to má slova. Pouze proud inspirace, tajemný hlas existence deroucí se všemi póry mé schránky.
Existence v případě sexuální energie nezavřela bránu. Nemohla, protože se jedná o příliš zásadní věc na to, aby živé bytosti nezapomínali na řetězec zrození a umírání. Musela to být neuvěřitelně nádherná a přitažlivá záležitost pro každou živou bytost bez vyjímky.
Celou tuto oblast rozdělím na sféry. Sféry jsou jedinečné, originální a žijí vlastním životem.

My muži jsme pevně srostlí nejnižší sférou. Musíme být. Je to království základních živočišných pudů. Toto království má svoji charakteristiku. Je temné, násilné, hloupé a schází v něm světlo. Je domovem nejnižší energie. Obyvatelé mají těžké zbraně, které rychle střílí a velmi pomalu se nabíjejí. Také podnikají razantní a brutální nájezdy do jiných sfér vyzkoušet svůj zbrojní arsenál. Pohybují se těžkopádně ve svých těžkých krunýřích a pevně věří, že jiné sféry jsou stejné. Pokud se zdají být jiné, chtějí je předělat. Domnívají se, že jejich království je celým světem. Při každém výstřelu se katapultují velmi vysoko a dotknou se nebe. Ale namají čas se rozhlédnout a pamatovat si, co viděli. Znají pouze ten chvilkový rozkošný pocit. Každý hlučný výstřel je jeden spotřebovaný náboj ( dobře - erekce ). Nábojů v tomto království je relativní nedostatek. Stojí se na ně fronta.Pro mladé poměrně krátká, pro staré nekonečná. Někteří si už pro munici nechodí. Než muž dostane nový náboj, musí nějaký čas počkat. Ale munice se u něj dlouho nezdrží - protože je pro něho bolestivé střádat munici. Proto každý náboj je vystřelen v co možná nejkratší době. Jakkýmkoliv způsobem.

Ne všichni se chovají v této sféře stejně. Mladí muži a mladé ženy rády rozbalují dárek od existence a rádi ho vyzkouší. To co jim brání cítit se mizerně, je nevinost. Stejně tak děti v určitém věku začnou ochutnávat tento dárek. Od toho dárky jsou. Otázkou je, zda budou později zkoušet cestu vzhůru.

Na samém kraji temného království začíná strmá stezka vzhůru. Po té stoupají těžkooděnci do vyší sféry.

V této sféře, která již částečně zalita světlem žijí většinou ženy. Celé toto království se skládá z jednotlivých malých chrámů s oltáři. Zde ženy - říkejme jim kněžky - očekávají příchozího s nadějí, že pochopí jejich svět. Těžkooděnci nejsou stvořeni pro toto prostředí. Pohybují se nemotorně a těžkopádně. Příliš mu nerozumí a domnívají se, že jsou kněžky pomýlené. Dokonce jsou přesvědčeni, že kněžky pouze předstírají nevědomost a poznání chtíče bude jejich prohlédnutím. Není to pravda. Kněžky jsou připraveny obětovat, těší se na to a touží po tom. Každý těžkooděnec, který chce poznat toto království chrámů a oltářů, musí odložit svůj těžký krunýř, umýt nepříjemný pach temné sféry a přistoupit k oltáři s úmyslem pochopit. Kdo neodloží krunýř a své myšlení spodní sféry zapáchá tak ukrutně, že kněžky ten těžký odér vždy vycítí. Potom je dotyčný bez šance. Přistupte k oltáři jinak. Přineste dary, které kněžka přijme. Dary jsou něžnost, pozornost, úcta, trpělivost. Kněžka se musí vašemi dary transformovat do bohyně. Potom vám dovolí přistoupit blíže a velmi ráda poskytne dary na oplátku. Je to její přirozenost. Necítí se dobře s dary, které jsou určeny pro muže. Kněžka má také krunýř a zbraně. Z dobrého důvodu. Čelí tak nájezdům hord z nízké sféry. Pokud přinesete dary a kněžka je přijme, odloží krunýř sama. Ona ví, že jste spojeni s temným královstvím, ona je svým způsobem propojena také, ale věří a doufá, že se muž naučil její sféře. Protože kněžka bez krunýře je nesmírně zranitelná a nezbývá ji než věřit vašim čistým úmyslům. Poté vás sama vezme za ruku a projdete v tělesném opojení celé temné království. Ale to království už je částečně prosvětleno, neděsí. Někteří muži se zabydleli v této sféře. Porozuměli ji. Muž Casanova byl velkým znalcem rituálů a tajemství kněžek. Naučil se to. A slavil nesmírné úspěchy. Kněžky dobře věděly, že navštěvuje oltář za oltářem a přesto ho milovali. Casanova v toulkách touto sférou neharašil těžkým brněním. Ne, pohyboval se jako vánek. A těžkooděnci z nízké sféry nechápali jeho úspěchy. Nemohli, protože nikdy neodkryli své hledí. Přesto velká většina mužů dokáže čas od času obětovat na oltář své vyvolené kněžky a sklízí nejsladší plody.

I zde jsou muži a ženy katapultování do nebe při výbuchu tělesné vášně. Ale nespěchají tolik a vychutnávají. Kněžky zažívají své první opojení z lásky a své první velké orgasmy. Muži, ať ve zbroji nebo bez ní, znají orgasmy z nižší sféry. Ale společná střelba je více naplňuje.

Ale stezka zde opět nekončí. Málokdo zná cestu do vyšších sfér. Ano slyšel o nich, ale nezná je. Pokud se vydáte na cestu vzhůru a pokud skutečně poznáte, že jste na místě, uvidíte překrásný chrám. Je podsamotným nebem. Zde mizí dualita. Muž se stává také ženou a žena je zároveň mužem. V tomto chrámu již rozpoznáváte otevřenou bránu existence. Ano, mluvím samozřejmě o tantře. Pro muže je zpočátku pobyt v tomto chrámu velmi obtížný. Musí nabít a nestřílet. Je to nesmírně těžké, protože sexuální energie se dere ven. Těžkooděnci z nízké sféry do tohoto chrámu nikdy nenajdou cestu. Po nějakém čase se začne dít zázrak. Energie obou těl stoupá vzhůru a vybuchne v neskutečném gejzíru rozkoše, slasti a božství. Celý vesmír se otřese v základech. A v tom okamžiku jste vším a ničím, zažíváte stav nejvyšší milosti, jste ve stavu osvícení. Svět mizí a těla se svíjejí v extázi. V té chvíli jste v jednotě s existencí. V té chvíli jste samotným bohem.

Zde ovšem cesta nekončí. V chrámu jsou malé vrátka, téměř neviditelná. Pokud byste dokázali vstup najít a protáhnout se úzkou chodbou, našli byste tam Buddhu, Ježíše a ostatní osvícené. Osvícení je vše, nekončící extáze, nekonečný orgasmus a splynutí s existencí, vše vyjádřené a nevyjádřené, konec i začátek, vznik a zánik. Proto samotné osvícení je prázdnota. Ale v té prázdnotě vše vzniká. Odtud vše vychází a sem se vše vrací.

JE SEX NÁBOŽENSTVÍM.
Co myslíte ? Tantra je považována za určitý druh náboženství. A proč ne? Má všechny předpoklady k tomu, aby mohlo být vnímáno jako náboženství. Ale vy si ze sexu, z využívání sexuální energie udělejte náboženství. To nejkrásnější ze všech. Protože k němu nepotřebujete žádnou autoritu, svatou knihu. Vy ho pouze prožijete. Brána existence je otevřená. Žádná jiná cesta nemá otevřenou bránu na samém konci. Tam musíte klepat. Do této brány můžete vlétnout a dokonce s vaší milovanou osobou. Využijte toho - cesta je otevřená a byla postavena pro vás. Pro koho jiného?

Hafíz

Komentáře

Nejsi přihlášen/-á. Komentáře tady můžou číst a přidávat pouze přihlášení uživatelé.
12.12.2003 14:34
Dva příběhy. Jeden mnich se rozhodl pro meditaci v ústraní.Uprostřed snažení se mu v noci z…
13.12.2003 07:04
Stařec a slunce Starý muž miloval slunce. Byl slepý. V teplém letním odpoledni pokládal své…
13.12.2003 20:08
ještě jeden nápis - TADY SE PRODÁVAJÍ RYBY - rahomahon
14.12.2003 08:11
nadpis - TADY SE PRODÁVAJÍ RYBY - konec nápisu. Rah
14.12.2003 18:00
Osho byl kouzelný muž, plný života, lásky a vášně. Bez něho by tento server nikdy neexistova…
15.12.2003 14:16
Příběh třetí. V klášteře žila kočka. V pravém křídle kláštera měla misku s jídlem, do lev…
15.12.2003 14:18
Příběh třetí. V klášteře žila kočka. V pravém křídle kláštera měla misku s jídlem, do lev…
15.12.2003 14:19
15.12.2003 14:29
Prosím o prominutí duplikátu zažloutlého starého papíru s moudrými slovy.... Sudavabájí
16.12.2003 21:40
nekdo lže, někdo nalhává , někdo zatajuje ale hlavně všichni nějak překrucujeme jak mužeme, …
17.12.2003 12:15
Slova, již vyřknutá nikdo nezastaví. Snáší se zvolna na zem vědomá si vlastního života. Cest…
17.12.2003 14:14
Žít sám je krásné. Sám jsi se narodil a sám zemřeš. Proč dělat povyk pro to, co je mezi tím.…
17.12.2003 14:18
17.12.2003 14:21
Neumíte ani číst ani psát!!!
17.12.2003 14:42
Poslední dobou mám pocit, že nikomu nerozumím. Nerozumím slovům, vnímám jen toho co mluví. J…
18.12.2003 09:43
Slova - jsou mapy. Pevně věříme, že rozumíme naším mapám. Mapy jsou náznaky, popisem skutečn…
18.12.2003 14:12
Hafízi, jak krásná jsou tvá slova... a přitom jim vůbec nerozumím, vnímám jen ten pocit, kte…
18.12.2003 17:26
Jednoho dne, a ten den příjde, se zlatá žíla náhle zjeví sama. Každému. Poté s úžasem zjistí…
19.12.2003 09:49
Má slova jsou velmi hloupá.Nesnažte se číst má slova, nesnažte se je pochopit. Nic neznamena…
19.12.2003 14:07
Kdo ví co je to diamant?? (!) a tak obraná reakce lidského ega je ukecanost, hrozná ukecano…
19.12.2003 20:41
Ano, přesně tak drahý příteli. Jaké diamanty? Ty vidíš diamanty ? Vždy všude kolem jsou rozs…
20.12.2003 17:22
Myslíš nějak takhle? http://blackball.nite.lv/flashplayer.asp?file=%5CFlash%5CVarious%5CFuc…
20.12.2003 17:48
Přeji ti tvůj příjemný pocit. Je tvůj. Nikdy si nenech nic líbit. To je správné. Romane Rom…
08.01.2004 23:45
přijeď na Lukov, sháním někoho na úklid Amrit

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
24.01.2019 OSHO Love Praha Ha OSHO Kundalini meditace je blahodárnou meditací pro moderního člověka – přestimulovaného různými podněty z venčí, žijící sedavým způsobem života a s hyperaktivní myslí. Vrací nazpátek k sobě, odlehčuje od napětí a vrací tělo-mysl zpátky do rovnováhy.
24.01.2019 Osho ShangriLa Esence lásky. 24.-27.1. Lektor: Bhagat, cena: 4750
03.02.2019 OSHO Love Praha Ha OSHo Meditační mejdan No.12. OSHO meditace, tanec, smích, hodování, potkávání se v tichu i oslavě, sdílení s přáteli,…. prostě nedělní Zorba-Buddha…:)
06.02.2019 OSHO Love Praha Ha Protančím se do ticha. Jak se může meditace stát součástí vašeho každodenního života? Meditace je tanec, meditace je cítit, meditace je být ve spojení se sebou. A to nás právě učí OSHO techniky, které dokazují, že meditace může být hravá, lehká a zábavná.
19.02.2019 Osho ShangriLa Umění zemřít. 19.-24.2. Lektor: Bhagat, cena: 7400
28.02.2019 Osho ShangriLa Oceánská matka. 28.2.-3.3. Lektor: Sananda, cena: 4950
08.03.2019 Praha Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení na výcviku se senior trenérkou Vatayanou (Puna). Naučíte se také jak být s lidmi v přítomnosti, komunikovat jasně a ze srdce, jak jít hlouběji a odpovídat na otázky.
15.03.2019 Osho ShangriLa Bardo. 15.-18.3. Lektor: Amar, cena: 4750
16.03.2019 OSHO Love Praha Ha Od medikace k meditaci. Seminář s Transomatickým léčením a OSHO meditacemi s Prem Yatrim Medikace pečují o tělo a meditace o ducha a mysl. Tělo a mysl jsou dva aspekty celistvosti. Fungují spolu jako jeden systém tělo-mysl.Meditace je léčení.
17.03.2019 Praha Pro ty, kdo už někdy byl na celodenní akci Emoční fitness CZ nebo na AUM meditaci z Osho Humaniversity je tu pozvánka na EF Intensive. Žádní nováčci, pouze zkušení. Intenzivní a kratší verze AUMu. Jarní emoční detox, příprava na změny a nový prostor.
18.03.2019 OSHO Love Praha Ha Rozpomínám si na sebe. Večírek s OSHO meditacemi v Maitrea. Někdy se snad i zahlédneme, ale lekneme se toho, nelíbí se nám to a tak právě OSHO meditace jsou velmi vhodné pro schopnost setrvat a podívat se ještě dál. Až tam, kde jsme opravdoví MY. A to vše
zobrazit všechny pozvánky na Osho akce