Jak se stát vůdcem sekty (publikoval Darpan)

darpan 02.05.2003

Na oshovských internetových stránkách www.otoons.com jsem objevil několik článků, které mě velmi zaujaly tím, že popisují jevy a situace, nikoliv nepodobné tomu, co se objevuje ve článcích Ondry-Siddhena-Stříbrňáska (ale nejen u něj). Pobavili mě, a tak jsem se rozhodl alespoň jeden z nich přeložit a publikovat v osho webzinu.
Mé osobní poznání z tohoto článku je, že dávat bacha na to, co a jak druhým tlačíme do hlavy, si musíme dávat všichni.
Mimo jiné je tam i spousta praktických rad, takže se možná někteří inspirují. Přeji příjemné počtení a omluvte, prosím, případné nedokonalosti v překladu.
S láskou, Darpan. :-)))

Šest jednoduchých kroků na cestě k celoživotní dovolené a možná i k nesmrtelnosti.

Jak se stát vůdcem sekty
aneb i Ty můžeš vyvolat masovou sebevraždu

Phil Milstein
(zběžně přeložil sw. Chetan Darpan)

Stát se kultovním vůdcem není zdaleka tak těžké, jak by se mohlo zdát. Vše, co k tomu potřebujete, je trošku charisma a pár nejistých, přiblblých následovníků. Důvod proč se můžete chtít stát guruem může být mnoho – je to dobře placené (většinou nezdaněný příjem), můžete si dopřát sexu kolik chcete, máte druhé lidi na to aby se o vás postarali (vyprali, vyžehlili), atd. Jako guru mít sice problém dostat úvěr v bance, ale to je asi jediná nevýhoda kariéry vůdce mužů, žen a dětí (většinou vlastních levobočků). Jediné co potřebujete dále udělat je následovat sled instrukcí, které z vás brzy udělají vůdce početné skupiny vypatlaných, nemyslících, zaslepených následovníků, kteří pro vás udělají cokoliv, oč je požádáte.

Pravidlo č.1: Sebevědomí = Charisma

Abys byt mesiášem, nemusíš být velký (Charles Manson měl pouze 155 cm), nemusíš být nijak výjimečně inteligentní (David Koresh měl IQ 89), ani nemusíte být nijak zvlášť krásní (pokud to není vyloženě hrůza). Vše co musíte, je být absolutně sebejistí. Jakmile ustanovíte jádro své věrouky (soubor základní dogmat) - bez ohledu na to, jak divná jsou, nesmíte připustit žádné pochyby, žádné protiargumenty. Jsou to Velké Pravdy a vy jste jejich ztělesněním. Pamatujte si, že každý koho potkáte je v hloubi duše jako ubohá větvička ohýbající se v prudkém větru života, která čeká na velký strom po svém boku, který ji zaštítí a ochrání. Buď tím stromem

Pravidlo č.2: Charisma je relativní

Být charismatický neznamená, že musíte být jako J.F.Kennedy nebo Madonna. Vždycky zde budou lidé, kteří jsou méně výrazní než vy sami. Jakmile tyto lidi najdete i vy získáte charisma, i kdyby tito blbečci měli být jediní, kdo ho cítí. Toto byl klíč ke vzniku všech kultů od Krista po Koreshe.

Pravidlo č.3: Kultivuj svou věrouku

Pro moderního gurua již není dostačující, aby pouze otevřel knihu a předčítal verše z Evangelia. Lidé mohou takovéto „zboží“ dostat všude. Na křesťanském poli je příliš velká konkurence a většina konkurentů je v tomto tématu mnohem zběhlejší, než vy kdy budete. Finta je v tom najít nějaký nový přístup, nezaplněnou mezeru na trhu, a není nutné přitom vycházet zrovna z Bible.

Měj na mysli, že ve skutečnosti nezáleží na tom, čím krmíš své obdivovatele, pokud to děláš s nevyvratitelnou přesvědčivostí.

Například jeden guru v Austrálii, který měl 9 žen a 69 dětí, kázal pouze o rovnoprávnosti žen a Havajské kultuře. Nebo jiný guru, Thomas Lake Harris, který v 19. století založil kolonii ve státě New York, věřil, že malinkaté víly se usadily v ženských prsou. Vílí královny a králové v levém prsu a kněžky a kněží v pravém prsu. A lidé to zbaštili. Armageddon je vždy skvělý tahák, na kterém se dá věrouka vybudovat. Jedna sekta v Kalifornii např. staví vlastní vesmírné lodě, aby lépe unikli nadcházejícímu Konci světa. Univerzální církev prorocká Elizabety Clareové, jako mnohé jiné sekty rovněž předvídá nevyhnutelnost konce světa. Má stovky následovníků, kteří se usídlili v horách Montany, vybudovali si podzemní pevnost a jsou schopní přežít mnoho měsíců. Jejich víra je však ubohý mišmaš světových náboženství – něco z Ježíše, něco z Mohameda, něco z Budhy. Její věrní jí to však žerou.

Každý manifest si najde řady žádostivých důvěřivých posluchačů. Takže můžete vzít něco, co už existuje, přimíchat pár prvků z jiného, překroutit to svými slovy a vualá, máte obstojné dogma. Můžete tvrdit, že jste vtělením Mahatma Gandího, který přišel zpátky na zem kázat Ottův slovník naučný. Nebo že vás každou noc navštěvuje Albert Einstein, aby vás učil vykládat Korán. Použijte svou představivost a hlavně naprosto věřte všemu, co říkáte.

Pravidlo č.4: Hledání blbečků

Najít své nohsledy je jeden z nejsnadnějších kroků při vytváření vlastního kultu, protože prakticky „rostou na stromech“. Oblíbená metoda je oslovení specifického osobnostního typu, který je nejzralejší k tomu, aby upadl do vaši osidel. Zaměřte se exkluzivně na vaši cílovou skupinu.

Běžte tam, kam chodí vaši potenciální žáci. Obzvláště tam, kde jsou uvolnění, mají dostatek volného času, jsou méně podezíraví k vašemu zájmu o ně. Různé kluby, čajovny, bowling, hospody, bary, apod. Vyhledávejte ty, kteří se zdají být osamoceni nebo ty, kteří jednají jako loutky a jsou snadno manipulovatelní. Manson například soustředil svůj zájem na náctileté stopařky (i když těch už dnes moc nenajdete). Koresh šel za Australany.

Opět, použijte svou představivost, myslete jako vaše potenciální oběť. Nenechte se ničím omezovat. A hlavně, pamatujte, že bez ohledu na to jak hloupí jste, většina populace je ještě hloupější, takže považujte každého za potenciálního následovníka.

Pravidlo č.5: Získejte si je

Pokud už jste zvládli vaše základní modlitby, můžete se soustředit na objevení vaší formule -nejefektivnějšího postupu, který osloví vaši cílovou skupinu. Vymývání mozku je fajn, ale těžko zatřese s hodnotovým systémem osobnosti a ovlivní to čemu věří, takže je nedostatečné po dlouhodobou odevzdanost. Abyste opravdu chytili tělo, musíte polapit mysl. Prvním krokem k tomu je objevit slabá místa vašich následovníků. Myslete velkoryse – zjistěte, zda jsou nejistí, mají pocit, že jsou jiní, cítí se nemilovaní, apod. Velkej tlustoprd bude nejspíš vykazovat všechny zmíněné symptomy a bude zralý na to, aby se nechal chytit. Specifické slabosti budou u každého člověka různé, takže buďte pružní. Měli byste však být schopni zvolit nějaké hlavní schéma, které můžete použít na každého.

Jakmile jste uspěli v nalezení Achillovy paty, postup se objeví prakticky sám. Cokoliv vaši následovníci potřebují, dejte jim s velkými, přehnanými gesty. Když chtějí jídlo a přístřeší, dejte jim hostinu a pohodlnou postel a ujistěte je, že mohou zůstat tak dlouho jak chtějí. Touží-li po lásce, navnaďte je objetím a ukažte svou božskou lásku. Je-li to duchovní naplnění, pokračujte v předvádění těch nejposvátnějších obřadů, mluvte v řečech (božským jazykem) - je těžké oponovat někomu, kdo hovoří božským jazykem. Jde-li o nízké sebehodnocení, opakujte jim znovu a znovu, jak jsou skvělí a jak je to dobře, že zde žijí s námi. Lžete tolik, kolik je třeba a neváhejte zneužít každičké slabosti, kterou projeví.

Ti, které jste si získali, se stanou vašimi nejlepšími pomocníky ve svádění nových rekrutů. Zahrňte své příznivce láskou a pozorností a vyvolejte pocit sounáležitosti a příslušnosti ke skupině, pocit šťastné rodiny. Ti ubožáci, kteří tento pocit nikdy nezažili vám brzy uvěří každé vaše slovo.

V této fázi indoktrinace (uvádění na pravou víru) začněte nové rekruty postupně zaměstnávat tak, aby z nich byl nějaký užitek a aby neměli čas na přemýšlení o tom, co se s nimi vlastně děje. Zanedlouho vám budou zobat z ruky a budou připraveni udělat cokoliv oč je požádáte, dokonce pro vás zemřít. Ačkoliv jste je zachránili z bídy, měli by mít nějaký světský majetek a hmotné statky, které na vás mohou převést. Pokud jsou navíc pohlaví vaší preference a potěšením pro vaše oko, ještě lépe – máte nového sexuálního otroka/otrokyni do svého harému.

Pravidlo č.6: Vytrvejte a rozšiřujte se

Pokud jste při smyslech, s nohama na zemi, patrně netoužíte po tom, abyste v boží slávě odešli s tohoto světa – zatím ještě ne. Našli jste si perfektní zaměstnání, které vyhovuje vašim schopnostem a budete pravděpodobně chtít hrát tuto hru co nejdéle. Aby to bylo možné, bude to vyžadovat jistou míru legitimity vašeho počínání, neboť počáteční vzpoura proti autoritám vám způsobilo více potíží než byste chtěli.

Ve hře kultů funguje jednoduchá rovnice: Dlouhodobost + Růst = Legitimita. Zkrátka vydržet a pozvolna zvyšovat počet svých členů, je právě to, co potřebujete k tomu, aby vás přestali obtěžovat. Římskokatolická církev není nic jiného než sekta, která přetrvala 2000 let. A pokud půjdeme po vývojovém stromu jednotlivých sekt, můžeme sledovat jejich průběžnou legalizaci. Další byla Evangelická církev, Luteráni, Metodisté, Babtisté, Mormoni, Kalvinisté, ad. V další úrovni jsou to Svědkové Jehovovi, Křesťanská věda. Tyto skupiny nyní získávají jistý respekt, okolní společnost jim říká: „Nemáme vás rádi, ale vydrželi s tím dost dlouho, takže vás v tom necháme pokračovat.“ Čím déle vydržíte, tím snadnější to bude.

Dále v evolučním řetězci náboženství jsou ty, které vznikly v době naší a našich rodičů: vaši Scientologové, vaši Moonisté, vaši Haré Krišňáci, vaši Larouchiáni. Střední proud společnosti je považuje a chorobomyslné, ale tyto skupiny již natolik vyrostli a získali si tolik příznivců, že je těžké s nimi bojovat. Reverend Moon a Lyndon Larouche sice byli různě napadáni a žalováni a strávili těžké časy, avšak jejich růst stále pokračuje.

Nakonec přicházíme až na vrchol řetězce. Tyto nové skupiny jsou považovány oficiálně za sekty a patří k těm, o kterých je tento průvodce. Jsou mladé, malé, hladové a často hrubé. Společnost je nenávidí. Budete v této skupině nějakou dobu, takže vám doporučuji vydržet. Pokud se vám to podaří toto období překonat, můžete začít šplhat po žebříku náboženského respektu. Pokud svou práci budete dělat skutečně dobře, bude jednoho dne vaše skupina přijata mezi hlavní světové náboženské proudy a získá tak punc nedotknutelnosti. Možná se to však nestane za vašeho života, takže z toho nedělejte svůj primární cíl.

Tak to je vše, co je třeba. Šest jednoduchých kroků a jste na cestě k celoživotní dovolené a možná i k nesmrtelnosti. Hodně štěstí, přátelé a Bůh s vámi.

© 1994 Phil Milstein
© 2003 překlad sw. Chetan DarpanKomentáře

Nejsi přihlášen/-á. Komentáře tady můžou číst a přidávat pouze přihlášení uživatelé.
03.05.2003 05:50
Tak tady asi nejde o snahu získání celoživotní dovolené, u Ondry jde spíš o podlehnutí svým …
06.05.2003 09:02
Darpane, ja nechapu tem Tvym vaznym slovum v uvodu ???? Vzdyt ten clanek je krasnej vtip, a…
24.06.2003 13:08
Když už jsme u tech vtipů: Tři manželské páry mají zájem vstoupit do ortodoxní sekty, kde p…
02.08.2003 22:18
Mozna ze si autor spletl cervenec s dubnem, nebo slavi april stale:,) Docela pobavil. Mohl b…

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
24.01.2019 OSHO Love Praha Ha OSHO Kundalini meditace je blahodárnou meditací pro moderního člověka – přestimulovaného různými podněty z venčí, žijící sedavým způsobem života a s hyperaktivní myslí. Vrací nazpátek k sobě, odlehčuje od napětí a vrací tělo-mysl zpátky do rovnováhy.
24.01.2019 Osho ShangriLa Esence lásky. 24.-27.1. Lektor: Bhagat, cena: 4750
03.02.2019 OSHO Love Praha Ha OSHo Meditační mejdan No.12. OSHO meditace, tanec, smích, hodování, potkávání se v tichu i oslavě, sdílení s přáteli,…. prostě nedělní Zorba-Buddha…:)
06.02.2019 OSHO Love Praha Ha Protančím se do ticha. Jak se může meditace stát součástí vašeho každodenního života? Meditace je tanec, meditace je cítit, meditace je být ve spojení se sebou. A to nás právě učí OSHO techniky, které dokazují, že meditace může být hravá, lehká a zábavná.
19.02.2019 Osho ShangriLa Umění zemřít. 19.-24.2. Lektor: Bhagat, cena: 7400
28.02.2019 Osho ShangriLa Oceánská matka. 28.2.-3.3. Lektor: Sananda, cena: 4950
08.03.2019 Praha Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení na výcviku se senior trenérkou Vatayanou (Puna). Naučíte se také jak být s lidmi v přítomnosti, komunikovat jasně a ze srdce, jak jít hlouběji a odpovídat na otázky.
15.03.2019 Osho ShangriLa Bardo. 15.-18.3. Lektor: Amar, cena: 4750
16.03.2019 OSHO Love Praha Ha Od medikace k meditaci. Seminář s Transomatickým léčením a OSHO meditacemi s Prem Yatrim Medikace pečují o tělo a meditace o ducha a mysl. Tělo a mysl jsou dva aspekty celistvosti. Fungují spolu jako jeden systém tělo-mysl.Meditace je léčení.
17.03.2019 Praha Pro ty, kdo už někdy byl na celodenní akci Emoční fitness CZ nebo na AUM meditaci z Osho Humaniversity je tu pozvánka na EF Intensive. Žádní nováčci, pouze zkušení. Intenzivní a kratší verze AUMu. Jarní emoční detox, příprava na změny a nový prostor.
18.03.2019 OSHO Love Praha Ha Rozpomínám si na sebe. Večírek s OSHO meditacemi v Maitrea. Někdy se snad i zahlédneme, ale lekneme se toho, nelíbí se nám to a tak právě OSHO meditace jsou velmi vhodné pro schopnost setrvat a podívat se ještě dál. Až tam, kde jsme opravdoví MY. A to vše
zobrazit všechny pozvánky na Osho akce