Sw Bhagat: HLEDÁNÍ BOŽSKÉHO. Život s Oshem.

leela 18.10.2001
Bylo to před 23-mi lety, v roce 1976, kdy jsem potkal první "oranžové lidi", jak se jim tehdy říkalo. Nosili oranžové šaty a malu, náhrdelník se 108-mi dřevěnými perlami a opravdu se vymykali "normálnímu" světu. Jako by byli z jiné planety. Zanedlouho začali také někteří mí přátelé nosit tyto oranžové šaty a malu a pochopil jsem, že se stali Sannyasiny. Jejich mistr žil v Indii, tou dobou se nazýval Bhagwan Shree Rajneesh, nyní je znám jako Osho.

Bhagat V Pooně se také nachází jeho ashram. Ve skutečnosti jsem nechápal, co to všechno pro ně znamená, ale jedna věc mi byla jasná. Prospívalo jim to, vypadali šťastnější, živější a spontánnější než dříve, takže jsem měl radost z jejich přítomnosti. Sám jsem se nijak nezapojoval, ale nějakým způsobem jsem byl okouzlen a ovlivněn jejich pravidelnými a dlouhými cestami do Indie, z nichž se vraceli obohaceni o něco, co jsem měl velice rád. Najednou jsem cítil potřebu odjet, avšak ne do Poony. Život na západě jako kdyby mi nenabízel žádné zajímavé životní perspektivy. Cítil jsem se být přitahován východem. Shodou okolností Osho opustil Indii 2 týdny před naším příjezdem, což nám tenkrát nevadilo, neboť jsme tak jako tak chtěli cestovat do Himalájí, Ladakhu, Nepálu a navštívit některá posvátná místa v Indii. Celkem jsme na cestách strávili 9 měsíců. Byli jsme hluboce dojati duchovností mnoha lidí, především Tibeťanů, viděli jsme ale také mnoho posvátného "odpadu". Když jsem se po této cestě a po všech těchto zkušenostech s východem ocitl opět doma, bylo mi jasné, že můj starý život tady skončil. Za několik měsíců jsem se rozhodl zúčastnit se jedné ze skupin, kterou nabízelo nejbližší Osho meditační centrum. Týkala se primální terapie a od prvního okamžiku jsem nevěděl, kde mi hlava stojí. Dynamická meditace, Kundalini meditace a proces skupiny mi vše převrátil vzhůru nohama, vyvedl mne z kontroly a také jsem zažil svou první osobní zkušenost s rozpouštěním "let go", katarzí, hlubokou relaxací a tichem.

Po skončení skupiny jsem šel za instruktorem a objal ho. A vtom se to stalo; jako by mě zasáhl blesk. Náhle přede mnou již nestál instruktor, ale samotný Osho! Díval se na mne svýma milujícíma a soucitnýma očima a já jsem věděl, že teď se to stalo. Přijmu Sannyas a stanu se jeho žákem. Nikdo jiný než mé nejhlubší nitro mne k tomu nevedl. Nikomu jsem neřekl o své zkušenosti a dva týdny jsem chodil jako těhotný s tímto vědomím, než jsem nashromáždil odvahu a vypravil se opět do Osho meditačního centra, abych požádal o iniciaci. Napsal jsem mu dopis a obdržel od něj své nové jméno. Bylo to v roce 1982 a byla to ta nejlepší věc, kterou jsem kdy ve svém životě udělal.

Začal jsem pravidelně dělat Oshovy aktivní meditace, zúčastnil jsem se více skupin, léta na sobě pracoval. Pomalu ale jistě jsem shodil ze sebe hromady osobního a kolektivního odpadu. Začínal jsem mít více přátel, hlubší kontakty a znova jsem objevoval důvěru v sebe samého, důvěru v to, že se mám o co se podělit, že můj život má smysl. Osho vždy říkal, že to je pravda pro každého, ale společnost nás zmrzačila, připravila o naši důstojnost a místo toho nás vycpala vším možným odpadem. Takže toto bylo úkolem Oshových meditací, vyprázdnit odpadkový koš a znova najít krásu relaxace a klidu uvnitř nás samotných.

Aniž bych to postřehl, začal jsem pracovat s dalšími Sannyasiny; bylo to prostě zábavnější a jednodušší. Práce byla pouze prostředkem k tomu, abych dělal více skupin a tréninků a dále se učil a rozvíjel. Najednou jsem se ocitl na svém prvním tříměsíčním tréninku v Osho Counseling Therapy. Byl to pobytový proces na horách, na místě pronajatém pouze pro tento projekt, se 40-ti účastníky, bez přítomnosti jiných lidí kromě kuchařů a správců. Bylo to intenzivní, 3 měsíce se stejnými lidmi, procházejíc proces za procesem. Poté jsem znovu jel do Indie a po návratu mi bylo jasné, že chci žít a pracovat v Osho meditačním centru. To se stalo v Osho Tao meditačním centru v Mnichově, které se mělo stát mým domovem po dobu téměř 10-ti let. Dělal jsem obyčejnou práci, vařil, uklízel a dále jsem se zúčastňoval tréninků a asistoval ve skupinách a při trénincích ... a najednou jsem se ocitl v pozici jednoho z vedoucích centra, vedl jsem skupiny a dělil se o to, co jsem se sám dříve naučil.

To byl velice překvapivý okamžik, protože když pracujete s Mistrem, je to zcela odlišné od kariéry v "normálním" světě. Mistr vás oprošťuje od všeho, co je přebytečné a nepřirozené. Meditační techniky a skupinové procesy jsou nástroji pro vnitřní úklid, a tím se stáváte přirozenějšími, jednoduššími, obyčejnějšími, uvolněnějšími, zapomenete na kariéru a ambice stát se někým důležitým v životě. V tomto okamžiku vás Mistr něčím zaúkoluje, dříve ne. V tom tkví kouzlo a magie bytí s Mistrem. Dokuď se tu nachází ego a chce se někým stát, dveře jsou zavřené. Když ego odejde a vy nemyslíte na to stát se někým, přichází a vede vás.

A toto je snad ta nejdůležitější věc ze všech. Všichni žijeme ve svých snech, v našich mýdlových bublinách, zajatí v ambicích našeho ega. Tomu nás učí celá společnost a to považuje západní společnost za zdravé - silné ego, které kontroluje všechny nechtěné impulsy, plné nedůvěry v nevědomí, které je činnou částí společnosti, odsouzené k životu ve strachu a napětí.

Oshovy terapie vás přivádějí zpět k důvěře ve vaše tělo, umožňují přírodním energiím vašeho těla téci volně, citlivě, živě, divoce, sexuálně, něžně, smutně, zlostně, se smíchem. Cokoliv přichází, je vítáno a dostává prostor, aby se vyjádřilo. Je to poprvé, kdy se ve vás nic neodsuzuje a kdy znovu začínáte cítit svou úctu, vaši přirozenou krásu.

Mistr do vás vidí a ví, že problém tkví ve vašem egu a trefuje se do něj. Ne každý je dost silný na to, aby to přijal, mnozí se zachraňují a utíkají pryč, protože ego se cítí velmi dotčené. Když jste profesorem na univerzitě, hluboce bádáte ve skrytých duchovních tajemstvích a Mistr vás pošle uklízet záchody nebo vytírat chodbu, je třeba odvahy a vůle, aby to člověk přijal. Pro ty, kteří opravdu chtějí poznat Mistra, je to jediná možnost. Žíznivý musí jít ke studni, studna nepřijde k žíznivému. Ale my neznáme svět za myslí a nevíme, jak se tam dostat, a tak potřebujeme průvodce. Mistr je průvodcem, který nám ukazuje cestu. On ji zná, sám po ní šel, zná s ní spojené těžkosti, úskalí a zná odměny za dosažení cíle. Proto je tady, aby nás udržoval v pohybu, dokud nedosáhneme svého cíle. Pouze Mistr nám může pomoci dostat se tam .

Být žákem vyžaduje odvahu a důvěru, protože cesta je dlouhá. Někdy je těžká a obtížná a někdy to vypadá, že stále jenom stoupá. Osho jednou vyprávěl krásný příběh o vztahu mezi Mistrem a žákem: Starý sufijský Mistr vzal své žáky na procházku, šli kolem pole, na kterém sedlák vykopal při hledání pramene mnoho jam. Když na vodu nenarazil, brzy to vzdal a zkusil kopat na jiném místě. Rozkopal skoro celé pole, všude byly samé díry a hromady kamení. Mistr řekl: Nebuďte jako tento hloupý sedlák. Jestliže chcete nalézt vodu, musíte kopat hlouběji a hlouběji na jednom místě, dokud na ni nenarazíte. Musíte jít do stále větší hloubky. A v tom tkví práce Mistra, donutit nás jít do větší hloubky. Mistr musí udeřit, musí ublížit; je jako lékař, který ví, že musí říznout, že musí ublížit, aby uzdravil. A k tomu je zapotřebí důvěry, hluboké důvěry, kterou můžeme mít pouze k někomu, kdo sám již dosáhl cíle a prošel touto cestou. <
A co jsem tam poprvé ve svém životě poznal, byla láska, která nemá nic společného s jakýmkoliv vztahem. Láska bez podmínek, láska, která tu je, protože tu prostě je, jako studna plná vody, protože voda prostě stále přitéká. Nezáleží na tom, co přijde, můžete se z toho radovat, můžete to přehlédnout, můžete utéci. Nemá to žádný vliv, voda stále přitéká. A toto jsem zažil s Oshem. Lásku.

A tak se stalo, že mne Osho udělal terapeutem. Kdybyste se mne zeptali před 20-ti lety, jestli si umím představit být terapeutem, smál bych se a uvnitř bych se cítil hluboce neschopný dělat takovou práci. Spíše jsem se lidem vyhýbal, a teď sedím před skupinami, pracuji s lidmi a dělím se o to, o co se mohu dělit. Zatímco pracuji s druhými, zároveň jsem ve vlastním procesu učení.

Během let jsem se naučil mnoho různých druhů terapie, od dechu po hypnózu, od minulých životů po Encounter, od práce se vztahy po práci s čakrami, od systemické práce s rodinou po NLP. Každý dobrý terapeut musí znát svou práci, ale nejdůležitější věcí bylo a je spojení s mým Mistrem. Toto přidává terapii další dimenzi, terapie tak teprve začíná mít smysl.

Úloha Oshova terapeuta je podělit se a vytvořit prostor, kde lidé mohou, řečeno slovy Zenu, objevit své původní tváře, odejmout předsudky společnosti, podívat se, jaké květiny rostou pod maskou poté, co je sejmuta. Osho terapeutem je někdo, kdo prošel celým tímto očistným procesem, sám na sobě dělal stejnou práci, kterou nyní dělá s druhými. Teoretická znalost nepomůže. Jen člověk, který sám prošel ohněm, může u druhých vzbudit důvěru také projít ohněm.

Je to nekonečná cesta. Osho terapeut může jít několik kroků napřed, ale je stejně tak na cestě jako lidé, se kterými pracuje. Je to zcela odlišná báze od tradičních západních terapií, kde terapeutem je ten, který ví, a klientem je ten, který je "nemocný". Na východě vědí, že každé ego je nemocné. Žít na základě ega je právě TA nemoc, protože nám zabraňuje být přirozenými a spontánními.

V okamžiku, kdy se dostáváme za ego, nacházíme znova svou touhu po božském, po bohu, po Nirvaně, osvícení nebo jakkoliv to nazvete. Tady náš život začíná mít smysl, který nám nikdo nemůže vzít. Osho terapeutem je někdo, kdo je výzvou pro ostatní, aby objevili svou vnitřní touhu a našli v životě svou cestu rozkvětu. A to je obrovskou odměnou samo o sobě, vidět druhé, jak nacházejí svou cestu ven z temnoty do světla. To neznamená, že v životě už nejsou žádné problémy; ony se jen podstatně zmenší a ztratí nad námi moc.

Je tomu již 10 let, kdy Osho opustil své tělo, ale stále se mnou pracuje. Jeho meditace, jeho projevy zachycené na videu či kazetách, jeho knihy, ... je stále dosažitelný. Návštěvy Oshova ashramu v Pooně, Indii, mne každý rok znovu spojují s pramenem, kde jsem s ním seděl, kde žák seděl s Mistrem a kde Mistr den za dnem dělal svou práci, potíral faleš a podněcoval skutečnost. Den za dnem, rok za rokem.

Mezitím mne život s Oshem přivedl na český venkov, je to již skoro pět let. V Osho Shangri La meditačním centru umožňuji lidem pracovat na sobě, ochutnávat Oshovy meditace - a samozřejmě sám také medituji.

Jsem nesmírně vděčný za to, co se mi stalo díky setkání a soužití s Oshem. Byla to ta nejlepší věc, která se v mém životě udála.

Bhagat J. Zeilhofer, koordinátor Osho Shangri La meditačního centra

Komentáře

Nejsi přihlášen/-á. Komentáře tady můžou číst a přidávat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
19.01.2018 Lažany 19.-21.1.2018 Meditační vikend s Amar v Karavanserai. Je to skvělá příležitost ponořit se do vnitřní hloubky. Použijeme Oshovy aktivní meditace a také tiché meditace. Společně vytvoříme denní program, v němž bude prostor pro vaše přání.
02.02.2018 Praha Srdečně vás zveme na šestý ze série jednodenních Meditačních mejdanů, které pravidelně pořádáme. OSHO meditace, tanec, hodování, potkávání se v tichu i oslavě, sdílení s přáteli,…. prostě sobotní Zorba-Buddha…:)
09.02.2018 Osho ShangriLa NLP Practitioner a hypnóza podle Ericksona - výcvik. zahájení 9.-14.2. Lektor: Bhagat, cena: zašleme podrobnosti na požádání
16.02.2018 Osho ShangriLa Oceánská matka. 16.-18.2. Lektor: Sananda, cena: 3250
17.02.2018 OSHO Love Praha Ha Tanec Lásky: OSHO aktivní a tantrické meditace s Yatrim Intenzivní meditační víkend, kde skrze tělo, dech, pohyb dosáhneme vnitřního klidu a ticha. Meditace je most. Naučíme se najít zdroj své radosti, lásky a naplněnosti. Završíme meditací Večerní setká
20.02.2018 Osho ShangriLa Umění zemřít. 20.-25.2. Lektor: Bhagat, cena: 7250
23.02.2018 Praha OSHO Reminding Yourself of The Forgotten Language of Talking to Your Mind Body - výcvik v jemném meditačním procesu se senior terap. Vatayanou (Puna) v hluboké relaxaci se naučíte jak vést klienty ke komunikaci se svým podvědomím a opuštění starých návyků
23.02.2018 Praha Po 7 dní se budeme scházet každý večer na hodinu jemného meditačního procesu, v kterém se učíme komunikovat se svým podvědomím. Změníme své stereotypy a návyky najdeme přínosnější cestu pro jimi vázané nevědomé energie. Procesem nás provede Vatayana /Puna
23.02.2018 Praha Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení na výcviku se senior trenérkou Vatayanou (Puna). Naučíte se také jak být s lidmi v přítomnosti, komunikovat jasně a ze srdce, jak jít hlouběji a odpovídat na otázky.
09.03.2018 Praha Otevírání srdce - Přijďte na tento třídenní seminář, kde v naprosto chráněném a podpůrném prostředí dovolíme, aby se naše srdce ponořilo do své pravdy. Budeme mu věnovat čas a prostor, osvobodíme srdce od fyzického a emočního stresu.
22.03.2018 Osho ShangriLa Transformace traumatu. 22.-25.3. Lektor: Mouji, cena: 5250