Zlínský gang, Amrit a 'lažánecká čístka' (vložil Yakeen)

Yakeen 15.09.2002

Ano, toto je původní Igorkův článek, v minulé diskuzi byl uveřejněn jeho email, ve ktrém osočuje Dharmu, že je nakrmená spoustou jednostranných lží. Takže určitě nebude vadit troška světla do toho všeho, co se děje a hlavně, tímto článkem bylo vše odstartováno. Poté, co se objevila Amritova reakce jsem článek smazal, na jeho žádost, že takový článek na stánkách centra spíše škodí. Dále nechávám i Amritovu odpověď, vše v plném rozsahu a bez úprav. Tady jsou obě strany, můžete si udělat vlastní názor, jelikož jsou to slova Igorka a Amrita, ne nikoho třetího. Navíc tato slova již byla jednou jimi samotnými uveřejněna, takže si nemyslím, že bych porušoval jejich práva.

IGOREK

Zlínský gang, Amri

Amritovi jsem po dohodě s ostatními členy komunity zrušil účast na týdenním semináři Sadhan/Kevala.

Bylo to na základě individuálního rozhovoru s ním (přímo z očí do očí) a také jsem mu řekl, že přesné důvody mu sdělím, až na to bude čas (probíhal zrovna jiný kurz) a vyzval jsem ho k vzájemnému rozhovoru nejen o věci samé , ale i o všech okolnostech vzájemného vztahu. Zároveň jsem mu poctivě vrátil zálohu.
Protože ve Zlíně se tato věc stala věcí veřejnou, rovněž vše zveřejňuji.

Jeden účastník nebyl přijat na kurz. No a.. Co je na tom divného? Banální záležitost. Každé meditační centrum, které si hájí své klima to dělá. V Lažanech nedávno byl například odeslán přímo z kurzu jeden z bratrů Tománků. Každé centrum, každé společenství má svá psaná a nepsaná pravidla, když je někdo nechce a nebo nemůže dodržovat, neni dále zván.

Bylo by to bežná událost, kdyby se jednalo o normálního účastníka a ne o zakládajícího člena agresivního Zlínského gangu.

Jak se pozná, že se jedná o gang?

Já jsem to poznal podle toho, že aniž by se mnou o věci jeho různí členové promluvili a zjistili si informace z druhé strany, tak mne začali napadat a dokonce vyhrožovat nebo vydírat.

Ještě jsem nikomu nesdělil důvody, proč byl Amrit nepřijat na kurz, ani jemu samému, protože jsem čekal na vzájemné sdílení, ještě nebylo nic řečeno a už nemyslící členové gangu se k věci vyjadřují.

Poznáme, že se jedná o gang i podle toho, že jednotlivci nemají ani individuální názor na věc, jenom tupě opakují několik lží a polopravd pořád dokola. Jim je totiž jedno o čem to je, je nezajímá pravdivost, oni jen hájí člena své smečky.

I kdyby významný člen gangu vraždil nebo prznil malá děvčátka stejně by ho hájili jako člena své smečky.

Také se dotknu toho, proč si Amrit takový gang kolem sebe vytváří. Myslím si ,že je plný strachu.

Bojí se o věci upřimně mluvit, sdílet a diskutovat. Bojí se věcné výměny názorů, bojí se otevřenosti. Dokonce se bojí lásky a láskyplného slova. Kdykoliv se s takovými city v Lažánkách potkal, tak svůj strach zakrýval arogantními výroky nebo útoky. Amrit neustále bojuje o pozornost, udělá cokoliv ,aby ji měl. I teď se to děje, potřebuje svůj gang, aby mu foukal na bolístku. Kdyby tomu tak nebylo, nedovolil by , aby za něj někdo jednal, nedovolil by, aby za něj někdo něco řešil.

Amrite, kdy už se postavíš na své vlastní nohy?

Kdy už přestaneš s těmi zákulisními machinacemi?

Věc je přitom tak prostá.

Jako majitel si zvu do svého objektu ty , které tam chci. Základní právo. Jako organizátor meditačního semináře mám svobodu zvolit si , pro koho ten seminář bude. Každý má právo přijet nebo nepřijet, organizátor má právo přijmout nebo nepřijmout. Základní právo.

Mimochodem, běžně dělám výběr na Archetypy nebo Mysteria, jiní odmítnutí účastníci z toho nedělají vědu.

Teď zveřejňuji konečně důvody, proč nebyl Amrit přijat na Sadhana. Souvisí to s jeho pobytem na předchozí akci Vnitřní muž-vnitřní žena, která byla vedena Mouminou a Sidikou.

Důvodem je, že výrazně porušoval meditační klima akce a otravoval pobyt dalším účastníkům, kteří si na něj stěžovali.

Je pravda, že nebyl sám. Domnívám se však, že on byl tím zdrojem. Zajímavá otázkou je, proč nebyl odeslán přímo z této akce. Je to proto, že věci postupně narůstaly a dal jsem důvěru lektorce Moumině, aby hledala řešení v rámci své akce. Později jsme se s Mouminou i Sadhanem o tomto aktu bavili a získal jsem jejich pochopení, že nějaká reakce opravdu byla nutná.

Výčet podrobností:

Hned při příchodu do centra první urážlivé poznámky na fotku Sidiki a na další akce centra.
Další den útoky na způsob stravování (byl dle přání lektorů). První noc alkoholická párty u čajovny, takže se v chatkách nedalo spát (naše malé dítě se díky tomu pořád probouzelo). Další párty nechutné poznámky na invalidního syna kuchařky Průběžné pomluvy jiných akcí centra, zvláště Reiki. Po šeringu drobné agrese na Romana, který dělal asistenta a na šeringu otevřeně sdílel. Průběžné rušení ostatních účastníků v nočních hodinách. Příliš časté setkání s hospodou nebo alkoholem. Pozdní příchody na programy. Drobné agrese na ženy, některé to těžce nesly, atd.

Rozhodnutím posílat pryč z akce nebo z centra říkáme, co chceme a co nechceme.

Chceme v centru meditovat a ne drogovat a chlastat. Chceme v centru důvěru, otevřenost a přátelství a ne zákulisní pomluvy.Chceme v centru slušné lidi, kteří dodržují pravidla hry a ne arogantní samozvance, kteří mají problémy z autoritou.

Nyní se vyjádřím k oblíbeným polopravdám a lžím, které jsou živeny převážně ze zdrojů Zlínského gangu.

1/Tvrdí se, že jsem Amritovi zrušil jeho kurzy.Skutečnost je, že se mu přihlásilo jenom 5 lidí, takže poslední kurz Amrit zrušil sám.

2/Tvrdí se, že neděláme Oshovy meditace. Každý náš kurz je postaven na Oshových meditací. Během Reiki běžně probíhají dynamičky a všechny další techniky..Dá se říci, že kurzy Reiki naplňují nejvíce Oshovu vizi, neboť se jedná o syntézu meditací, přírodní léčby a muzikoterapeutického programu.
Dělat Oshovy meditace neznamená tupě opakovat několik základních technik, ale tvořivě je rozvíjet.

V Púně nenajdeme kurz, který by se jmenoval Oshovy meditace, ale vždy je to spojení ošovek s něčím dalším. Příklad:Vnitřní muž-vnitřní žena.

Toto nemohou pochopit ti ,kteří nikdy v Púně nebyly, kteří nemají žádné terapeutické vzdělání.
Amrite, kdypak jsi absolvoval nějaký terapeutický výcvik?
Není náhodou pravda, že všichni, kteří za něco stáli už dávno mají kurzy v Holandsku, Itálii nebo Indii? Například Sidika nebo Davídek?

Myslím si, že to , co děláš dávno s Oshem nemá nic společného. Máš plnou pusu Osha, tvé stránky jsou plné fotografií včetně komického dělení sféry vlivu na východomoravskou sféru ,zlínskou a ostatní.Ale.. Nejsou tvá setkání v Lukově hlavně o drogách a o chlastu a o tom, jak zmanipulovat nějakou do postele? Nejsi náhodou autorem výroku"Kdo nepíchá a nechlastá neni sanjásin"?

3/Tvrdí se, že Amrit neni lektorem v Lažánkách , protože ho nemám rád. Skutečnost je taková, že o jeho kurzy neni zájem.
Navíc v Lažánkách nemůže být lektorem z několika důvodů:

a/ nemá žádné odborné vzdělání/pionýrské doby už jsou pryč a je větší nabídka odborně vzděláných lektorů/

b/ má své vlastní problémy a neni pevně zakotven v životě, což se na účastníky kurzů přenáší (o drogách už byla řeč).

c/ neumí pracovat v týmu, neumí vytvořit spolupráci s organizátory, při nějakém problému organizátory spíše potopí, vaří si pouze svou polívčičku.

Bylo by toho ještě mnoho, ale už mne ten článek přestal bavit, tak tímto končím.

Amritova reakce:

paranoia ala Shunyam

tak jsem si přečetl, že asi skutečně na zemi sestoupil ďábel, a že jsem to já . . . ale tož po pořádku . . . Igorek si mě zavolal na osobní pohovor, kde mi dal obálku s penězi a řekl, Amrite, citím že naše cesty se natolik rozešly, že ruším tvou účast na Sadhanovi, načež jsem mu řekl, že to chápu tak, že mám v Lažánkách utrum. Na to mi sdělil, že je to jeho osobní věc, tedy žádná nekázeň a podobné nesmysly, jen čistě osobní věc, a navíc Lažánky jsou jeho dům a on mě tam prostě nechce. Tak co na to říct, má na to právo, a já ho respektuju, jen ať potom upraví název Lažánek na Shunyam meditační centrum a nepoužívá jméno Osho. 2. Ve Zlíně se věc nestala veřejnou, ani nemohla, ve Zlíně jsme jen čtyři sannyasini, kteří jsou teď na Sadhanovi. Já sám jsem to celé zatím nechtěl komentovat, i teď reaguju na Igorovu verzi, jelikož jsem si myslel, že nic se nejí tak horké jak se to uvaří.Pořád totiž nevím, co Igora tak vytočilo . . . Co se týče vyloučení z kurzu, Igor bohužel lže, že věc konzultoval s Mouminou a se Sadhanem. Moumina byla velmi překvapená a víceméně naštvaná, že tímto zasahuje do její skupiny bez jejího vědomí a z pozice ani ne účastníka ani lektora, ale z pozice majitele nemovitosti. Nevím co Igor myslí tou agresivitou? Bohužel manipulace s lidma je jedna se zásadních věcí, se kterou jsme i s Amritou nesouhlasili od samého počátku a Igor sám to dokázal svými činy, není třeba zakládat nějaký gang, kdo má oči vidí, i jeho článek tu byl první, aby jakože vysvětlil, jak to myslí dobře, nevím jak vysvětlí spoustě lidem, že je nazval "nemyslícími", ale to je jeho taktika, udělat z lidí blbce, vytvořit v nich pocit, že nejsou dokonalí, že by se měli zlepšit, duchovně růst a on je ten, kdo ví, jak by to mělo být.Když se někdo postaví na vlastní nohy, se svým názorem, je tu problém, Igorkova autorita je v prdeli . . . a vo tom to je ! Kdo zažil, ví . . . 3.Co se týká diskuze s Igorem, kdo s ním má a měl co dočinění, ví, jak těžce se s ním diskutuje. Byla to Amrita, která to vzdala a odešla z Lažánek jako první s tím, že s Igorem se prostě diskutovat nedá a to je i moje dlouholetá zkušenost z Lažánek. 4.Základní právo . . . já jsem jen využil základního práva, říkat co si myslím. Zpočátku jsem to říkal Igorkovi ale vysloužil jsem si tím jen pověst, která mě provází doteď, nu co, i negativní reklama je reklama . . . co se týče práva vybírat účastníky kurzu, měl by to dělat lektor a rozhodně ne pan majitel. Pokud jde o kurz Mouminy, choval jsem se na můj vkus až vzorně, jelikož to byl opravdu velmi kvalitní kurz. Malý večírek na přivítanou a pokec s lidma, které jsem rok neviděl je tady líčen jako ďábelské bakchanálie, zakončené grupáčem.Závěrečný večer, kdy bylo centrum vzůru nohama do rána a chlastalo se i s Mouminou v meditárně problém není . . . tož nevím Co se týče Pavlíka, znám ho od té doby, co přišel s Janou kuchařkou do Lažánek a musím říct, že je na něm vidět velký posun. To že jsem upozornil ostatní, ať si dávají pozor na své věci, neboť Pavlík prohledává batohy a konzumuje na co příjde je zde vykládáno jako agresivní útok na nebožáka Pavlíka, kdo ho znají , ví sami dobře jak to je . . . To, že mě Igor považuje za strůjce všeho zla jen potvrzuje to, co jsem o něm vždy tvrdil, je to jeho autoprojekce.Nemůže pochopit, že lidi můžou být na stejné vlně a nikdo to nevede, nikdo nestojí jako vůdce před nima a říká, , co dělat . . . to je prostě Igorova praxe, být v čele a budovat autoritu na komplexech druhých. Já jim jen dal prostor, když mi na kurz přijede alkoholik nebo feťák, nepošlu je pryč, aby mi to nekazili, aby mi nebořili muj domek z karet, pro mě jsou to lidé, jako ostatní a je to výzva pro mě, jako pro lektora, jestli to ustojím nebo ne. Vím, že se pak rozšíří zvěsti, že na Lukov se jezdí chlastat a fetovat, ale co mám dělat, mám ty lidi poslat pryč? já je mám rád, ať jsou takoví nebo makoví. Pokud mi někdo tohle háže na hlavu, nemám k tomu co říct . . . Co se týká tupého opakování základních technik, je velmi jednoduché krmit ego stále novými a novými technikami, ale jak řekl Mistr, zahrada rozkopaná a voda nikde, kdyby Igor ty techniky dělal pořádně a aspoň trochu je znal, nemohl by nikdy napsat takovou pitomost. Ano,nemám terapeutický výcvik, pokud nepočítám Amritinu školu ,ani jsem nechtěl být terapeut, mám jen zkušenosti s technikama, a když jsme začínali, byly Igorkovi dobré, tehdy mu to nevadilo, jelikož za náma přišlo do Lažánek spousta lidí. Pak se ale ukázalo, že nebudujeme Osho centrum, ale Igor centrum, proto přestali lidé jezdit, pracovali jsme za desetiprocentní honorář, aby co nejvíc peněz šlo na centrum, a tak jsme Igorovi vybudovali malé (nebo velké)byznys duchovní imperium,1A,2B,Mistrovský kurz, já jsem se snažil ještě dva roky spolupracovat na projektech Natural healing a Mystic healing, ale byl jsem vyštván proto, že nespolupracuji s týmem, a odmítám dělat z lidí blbce. Jako příklad uvedu Igorovu snahu o přejmenování mých kurzů Rytmy života a Temnota, tenkrát jsme se chytli, jelikož mi tvrdil že mám změnit název aby přijeli i lidé, kteří už na Rytmech byli, čistě komerční věc, pro mě to byl podvod a podraz . . . a hned jsem byl černá ovce a neschopný pracovat v týmu . . . To byl jeden z konfliktů s Igorem, že jsme nechtěli s Amritou být team Sugama, pod vedením velkého Igora. Ten psal články do Regenerace a dalších časopisů a jako team jsme najednou byli podepsaní pod hromadou blábolů. "Chceme v centru meditovat a ne drogovat a chlastat. Chceme v centru důvěru, otevřenost a přátelství a ne zákulisní pomluvy. Chceme v centru slušné lidi, kteří dodržují pravidla hry a ne arogantní samozvance, kteří mají problémy z autoritou." Kdo my? My Igor veliký ? lip už to napsat nemohl . . . člověk,který si zaplatí kurz je samozvanec? hmmm proč nevyhostil všechny, co pařili a porušili klid a mír v centru? Igor u mě žádnou autoritou není ale chtěl by být! Moumina má moji autoritu a jsme dobří přátelé! Malý kvíz Kde je problém? Já mám prostě svoji zodpovědnost za svůj kurz a za svoje názory a tím to končí . . . jestli s tím má někdo problém, ať si zamete před vlastním prahem NEMÁM ŽÁDNÉ WWW STRÁNKY, nevím, kde na to Igor přišel, Zlínské stránky spravuje Antar Darshan, takže co se obsahu týče, ať se obrátí na něj a nehází mi to na hlavu. Jediné co dělám je, že mu posílám pozvánky na akce. K výroku Kdo nepíchá není sannyasin . . . nevím, co má Igorek proti sexu,dřív mu to nevadilo, píchalo se chatka vedle chatky, Igora nevyjímaje. Trakař plný šampusů také přivezl on . . . ale to byly ty pionýrské doby . . . že Co se Romana týče,na konci Mouminy jsme vše probrali a zdálo se mi že pochopil, že ho mám rád, a že to byla jeho nejistota a jeho pohled na mě, dopředu zkreslený Igorovou propagandou, které způsobovaly pocit, že proti němu něco mám.Když jsme se teď potkali v Lažánkách, měl jsem pocit, že mě rád vidí. Jestli k tomu má co říct, budu rád . . . třeba se mýlím . . . No nic, tak se ve stojatých sannyasinských vodách zase něco děje. Jedinné, o co mi jde, je si zajet na, slovy dva, programy, které mě zajímají, které si zaplatím jako to může udělat každý člověk v tomto státě. Co se děje v Igorově imperiu mě zas tak moc nezajímá, je to prostě byznys,a lidé, kteří ho prokouknou můžou přijet na Lukov bez obav, že bych je vyhodil z kurzu. Mě to neživí, mám svoji práci a meditace mě prostě baví. Nikdy jsem neměl ambice být velký mistr čehokoliv.Nemusím se starat o dobrou pověst ani o " duchovní atmosféru". Nemám co ztratit,proto můžu říkat co chci, a chápu že se ti to nehodí do krámu. OK, pokud to bude podmínka vstupu do Lažánek, nebudu ti kazit byznys a budu držet hubu, nakonec na Sadhanovi se stejně mlčí . . . Tak opět navrhuju Igorku, poprvé jsem ti to řekl hned, jak jsi mi předal tu obálku,smeťme to se stolu, já už v Lažánkách nemám žádné ambice, chci jen přijet na kurzy, které mě zajímají, toť vše. Ždu tvojego otveta Amrit

Komentáře

Nejsi přihlášen/-á. Komentáře tady můžou číst a přidávat pouze přihlášení uživatelé.
15.09.2002 18:30
Tak, teď je vše ještě o něco jasnější. Igore, jak to bylo s tou lží? ;o) Máš jedinečnou (ne…
15.09.2002 21:15
Docela by me zajimalo jak je to s tim zrcadlenim ;)) Kdo komu vlastne nastavuje zrcadlo a u …
17.09.2002 13:03
Moc do diskuzí nepíšu,ale teď bych chtěl vyjádřit pocit,který z těchto příspěvků mám. Obvyk…
17.09.2002 14:09
To vše, co píšeš je v pořádku, pokud se rozhodl dělat to svým způsobem, ať to dělá, ale proč…
17.09.2002 16:15
Myslím si,že je kolem toho mnoho potlačených emocí. Nebyl jsem osobně u té situace a tak ne…
19.09.2002 10:54
Ahoj, tady*Barbie...Bhati* *Nutno říci...dost solidní* Ještě se vrátím, teď nemám náladu p…
23.09.2002 11:48
23.09.2002 12:01
Ahoj.Docetla jsem...uvedomuju si jak vas mam oba rada......proc nemohu letat kdyz pozoruji p…
26.09.2002 08:10
Ahoj, ahoj! Takze na jednom pieskovisku sa hrali dvaja chlapci. Mali rovnake hracky, bavi…
29.09.2002 18:21
Existence to nikdy neprověří, je hrozně moc nespolehlivá. Nedá se jí nic věřit. Dekadentní b…
30.09.2002 22:21
Existence mi poslala knihu a ta nám může pomoct v hledání odpovědí. Takže cituji: Běh za o…
01.10.2002 12:33
myslím, že to, co se děje tady, je o něčem trošku jiném....myslím, že tady nejde o to, kdo j…
04.10.2002 19:37
No, jak to říct, připadá mi to všechno trhlé, někdy se nad něčím zasměju, jindy zamyslim a t…
19.10.2002 13:37
Děkuji ! Tady se směšují hrušky a švestky,mě mohou být nakonec oba ukradeni- trošičku je si…
28.10.2002 22:35
Taky něco přidám. S Igorem Samotným(příjmením si nejsem jistý) jsem se jednou krátce bavil a…
29.10.2002 12:32
Óm,posvatná bytosti,húm.Děkujeme ti,že jsi sestoupila mezi nás hlupáky,jež nevidí na první p…
29.10.2002 13:49
Tohle byl fakt prvni totalne BLUDNOMYSLNY prispevek. Ted skutecne ocenuji uroven diskuze k…
31.10.2002 09:00
Ty malý hlupáčku, F1 nepotřebuju, povozím se na tobě! Píšeš: "sestoupil mezi nás hlupáky". J…
31.10.2002 09:05
Takže osobo?! Nevím, zda jsi muž či žena. Podle toho jak se vyjadřuješ asi žena. Kdyby muž, …
31.10.2002 13:31
Ztrácet čas s někým,kdo ti naznačil,jak jsi hloupý,když letmým pohledem odsoudíš člověka o k…
31.10.2002 13:42
Mozna na tom neco bude - mozna si narazil na muj skutecny problem. Moc jsem o tom premyslel…
05.11.2002 12:42
duchovne vody su velmi zradne. to je pekne uleteny clanok, az na ten koniec. teoreticke a id…
10.11.2002 14:00
Osho sladký Osho tobě karáty nesníží pouze sobě - jo, jo. Jo, tomu - tomu rozumím.
13.11.2002 12:33
Jo, a znate tenhle? Snad se nikdo neurazi: Jde takhle jeden do raje na exkurzi. Prochazi v…
14.11.2002 18:41
HA ha ha ha ha ha tak tom se říká trefa, - extrém jako extrém - gratuluji. Rahomaho pink.
26.01.2003 16:49
Taky mě to napadlo... :-))) teda to s tim meditováním... mno s těma hruškama a švestkama tak…

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
24.01.2019 OSHO Love Praha Ha OSHO Kundalini meditace je blahodárnou meditací pro moderního člověka – přestimulovaného různými podněty z venčí, žijící sedavým způsobem života a s hyperaktivní myslí. Vrací nazpátek k sobě, odlehčuje od napětí a vrací tělo-mysl zpátky do rovnováhy.
24.01.2019 Osho ShangriLa Esence lásky. 24.-27.1. Lektor: Bhagat, cena: 4750
03.02.2019 OSHO Love Praha Ha OSHo Meditační mejdan No.12. OSHO meditace, tanec, smích, hodování, potkávání se v tichu i oslavě, sdílení s přáteli,…. prostě nedělní Zorba-Buddha…:)
06.02.2019 OSHO Love Praha Ha Protančím se do ticha. Jak se může meditace stát součástí vašeho každodenního života? Meditace je tanec, meditace je cítit, meditace je být ve spojení se sebou. A to nás právě učí OSHO techniky, které dokazují, že meditace může být hravá, lehká a zábavná.
19.02.2019 Osho ShangriLa Umění zemřít. 19.-24.2. Lektor: Bhagat, cena: 7400
28.02.2019 Osho ShangriLa Oceánská matka. 28.2.-3.3. Lektor: Sananda, cena: 4950
08.03.2019 Praha Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení na výcviku se senior trenérkou Vatayanou (Puna). Naučíte se také jak být s lidmi v přítomnosti, komunikovat jasně a ze srdce, jak jít hlouběji a odpovídat na otázky.
15.03.2019 Osho ShangriLa Bardo. 15.-18.3. Lektor: Amar, cena: 4750
16.03.2019 OSHO Love Praha Ha Od medikace k meditaci. Seminář s Transomatickým léčením a OSHO meditacemi s Prem Yatrim Medikace pečují o tělo a meditace o ducha a mysl. Tělo a mysl jsou dva aspekty celistvosti. Fungují spolu jako jeden systém tělo-mysl.Meditace je léčení.
17.03.2019 Praha Pro ty, kdo už někdy byl na celodenní akci Emoční fitness CZ nebo na AUM meditaci z Osho Humaniversity je tu pozvánka na EF Intensive. Žádní nováčci, pouze zkušení. Intenzivní a kratší verze AUMu. Jarní emoční detox, příprava na změny a nový prostor.
18.03.2019 OSHO Love Praha Ha Rozpomínám si na sebe. Večírek s OSHO meditacemi v Maitrea. Někdy se snad i zahlédneme, ale lekneme se toho, nelíbí se nám to a tak právě OSHO meditace jsou velmi vhodné pro schopnost setrvat a podívat se ještě dál. Až tam, kde jsme opravdoví MY. A to vše