Libor Hloušek: Život v meditaci

nishkam 21.12.2001
Zdravím Život,

posílám Vám..., uvidíte.
Nečtete jej, Existuje pouze vnímání ..., bez halucinace jménem "Já"
-------------------------------------------

Úvod:

Celá Existence je mi rodinou, cesta životem je mi domovem - cesta k Vědomí, Bytí, Blaženosti.

Předpoklady:

» Pochopit: Kdo jsem.

Tělo je můj dům,
vědomí je pán,
mysl je můj sluha.

   Nejsi ani tělo (fyzické), ani mysl (myšlení, cítění), ani ego (falešná identita - ztotožnění se s myslí či tělem). Jsi Vědomí a právě uvědomování si je Život. V zorném poli vědomí leží jak činnosti těla, smyslů a mysli, tak oni samotní, ale i vědomí samo… A to, co si vše uvědomuje, je Tvoje skutečné, neosobní Já. Čisté vědomí je naprosto přirozený kontrolní a ovládací systém. - Jsi to Ty sám, s přímou odpovědností za své činy!
 †Je-li mysl pánem, je to katastrofa. Člověk je monstrum bez sebekontroly, bez zpětné vazby. Je nevyrovnaný (otupělý, pomatený) a trpí. (bez komentáře)

» Pochopit: Přítomnost.

   Minulost už byla, a to, co by se mohlo stát - budoucnost, ještě nenastala… Existuje pouze věčná přítomnost. A jen v přítomnosti můžete "ovlivnit svou budoucnost". JE jen ZDE a NYNÍ. Vychutnejte si drogu zvanou přítomnost. Je zdarma. A je báječná!
 †Vše ostatní, kam jste odvlečeni (v čase i prostoru), jsou jen vzpomínky a představy, obavy, naděje a sny rozumu; je to nesmyslné, mrtvé.

Definice:

   Meditace je stav Bytí, ve kterém je člověk schopen si být plně vědom všeho, co JEST.
Není to lehké být dokonale vědomý…; ale pouze vědomí přítomnosti může doprovázet bdělost… Je to nová kvalita, kterou můžete naplnit celý svůj život…

Praxe - Účel:

Odautomatizovat se = přítomnost = osvobození se od osoby ( ego ) = Život v meditaci

»
Vědomé rozpoznání myšlenky (bdělá přítomnost) a tím rozhodnutí:
   a) prospěšná (tvůrčí)
   b) škodlivá (rozptylující, rušivá)
     Nezaměňovat s plánováním, tj. s předem vědomě rozhodnutou a promyšlenou
     posloupnost činností.
   Tzn. stále zůstáváš /nezúčastněný/ Pozorovatel činnosti svých smyslů, těla a mysli a jich
   samotných, a to v plném vnímání přítomnosti;
   prostě si neustále jasně uvědomuješ vnější a svůj vnitřní svět z pozice tichého, klidného
   a vždy nečinného bodu - Pozorujícího vědomí
.

      » Ad a) pak
       se ponořit tak hluboko s pozorností do činnosti, až s ní splynete, až zůstane jen
       ona sama, sama bez vás… Nic nadto! Ať nevstoupí nic jiného mezi vás a realitu!
       Činnost pouze je, existuje, děje se - v přítomnosti.
       Nejste činiteli! V činnosti mohou být výkonné systémy (nástroje) k to mu určené:
       tělo, smysly a mysl. Vy ne!… (Jsi přece Pozorovatel!)
         Pozor na automatismus, tj. mechanické (podvědomé) jednání - budete zase stroj
         a uvolníte prostor pro b).

      » Ad b) pak
       se shovívavě pousmát a důsledně pozorovat myšlenku. Sama se za pár chvil
       rozplyne, odezní. Pochopí, že není o ni zájem.
         Tzn. plíživé, nenápadné a pomalé změny, tj. odvedení pozornosti (číkoliv) od
         původní činnosti.
         Tzn. dualismus, tj. (od) posuzování klid - pohyb či dobro - zlo.
         Souhrnem, neustálý vnitřní dialog, boj mysli sama se sebou je velmi vyčerpávající
         a zcela zbytečný…
       Mnohem účinnější a někdy jedině možné je přímo pozorovat zdroj = činitele, tj.
       vlastní tělo, smysly a mysl a to s hlubokým pochopením, že nejsi! tím, který trpí a to
       s intenzitou přímo úměrnou rušivé činnosti. (Jsi přece Pozorovatel!)
         Tzn. bolest, teplo a chlad, únava, slabost, hlad, strach, zmatek, …

» Nejste-li schopni rozpoznávat myšlenky, tzn. nezůstáváte-li bdělí, běžte raději oficiálně
   spát. A až se probudíte, zkuste se probudit do reality. Pohled dolů - smysly, tělo,
   pohled nahoru - mysl… Jak jsou na tom?

Pozn.:
   Myšlenkou rozumíme jakoukoliv událost vycházející z těla, smyslů a mysli. Přesně ji vždy pojmenujte - abyste věděli, čeho jste to "vlastně" Svědkem.
   Pozorovatel (Svědek) = Vědomí + nezúčastněnost (nezávislost, nepřipoutanost, odstup). Potřebné pro soudnost, zdravý úsudek…

Závěr: Poznej sám sebe.

   Jsi vědomá energie, nekonečná, věčná ve stavu bdělém vědomí přítomnosti. Připomínej si ji neustále, pociťuj ji.
   "Přeléváš se vědomě z jedné činnosti (práce či zábava) do druhé a zpět do nečinnosti", ale přitom Ty sám neustále uvolněně spočíváš v bdělé přítomnosti a nečinnosti - v tichu a míru své duše. To je celé učení… A je-li mír ve vás, pak může být i ve Světě...

   Vědomí leží v nejhlubším centru tvého bytí (primární mysl), ať o něm (bytí) víš či nikoli. Tento prostor patří buď jen tobě, jsi-li s vědomím ztotožněn, nebo je k dispozici všem jako bezedná popelnice. Všechny ty odpadky a nesmysly, kterými jsme krmeni (TV, móda, alkohol, lákající jídla, Vánoce, svátky, obětovat se ve jménu čehokoliv, …) a které s povděky přijímáte (protože posilují ego) a které nemají s Životem nic společného (jsou jeho náhražkou), slouží k manipulaci, k zotročení lidstva. Ač se vám to již stalo, učiňte tomu přítrž. Žijte v plném vědomí! Jen tak budete moci být mistrem svého těla, mysli i smyslů a nebudete loutkou v rukou druhých či své vlastní mysli.

   Máte-li někdy pocit, že se míjíte se životem a že jste se dostali někam úplně jinam, než jste si předsevzali, vraťte se do stavu nevinnosti dítěte a začněte úplně znova. Po špatné cestě nejde většinou dojít tak daleko, aby jste se nemohli vrátit.

   Buďte vždy sami sebou a odpovědní sobě samému. Akceptujte se plně. Oslavujte život jako takový, bez ohledu na to, jak se vám právě jeví.

   To nejpodstatnější v životě je najít smysl v přítomném okamžiku - tj. v Jednotě, v souladu, ve splynutí s veškerou existencí. Nejste přece na této planetě, v tomto vesmíru cizinci… Žijte v hloubi přítomnosti, až se téměř zastaví čas - jinak nelze. Žijte v meditaci. V tom je jeho bohatství, podstata, uvolnění, blaženost… Pak už pocit "Já" bude nadbytečný, svazující - jste poprvé ve Skutečnosti...
   Zbylo jen ryzí, čisté pozorování, vnímání, uvědomování si… Je to ohromná, chladivá úleva, absolutní volnost, svoboda. Je to osvícení… Život teprve začíná… Máte na to bytostní právo.

   Cesta je zřejmá: osobní JÁ = egoNE(osobní) já + Jednota = Osvícení. Jděte po ní…

   A ať přijde jakýkoli okamžik, a jste-li dostatečně inteligentní, a to jste, vaše vědomí adekvátně rozhodne. O čemkoli.

      Hledejte… Snad porozumíte, pochopíte, uvědomíte si. Život za to stojí…

Připravil: Literatura:
   
Libor Hloušek OSHO : vše …
hlousek@iol.cz Namkhai Norbu Rinpočhe : vše …
Verze 0.980 Aštávakragíta
24. 12. 2001


Komentáře

Nejsi přihlášen/-á. Komentáře tady můžou číst a přidávat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
14.12.2017 OSHO Love Praha Ha Devageet osobní zubař Osho – přednáška o sebeléčení a sebetransformaci. Mimo jiné bude mluvit i o dentálních schůzkách a práci s Osho na jeho vlastním probuzení, o lásce a o vědomí, o meditací.Představí Transomatický Dialog -techniku pro rozpomenutí se.
15.12.2017 Lažany, 15.-17.12.2017 Meditační vikend s Amar v Karavanserai. Je to skvělá příležitost ponořit se do vnitřní hloubky. Použijeme Oshovy aktivní meditace a také tiché meditace. Společně vytvoříme denní program, v němž bude prostor pro vaše přání.
15.12.2017 OSHO Love Praha Ha OSHO No Mind: 7-denní meditativní terapie v běžném životě.Skvělá příležitost očistit mysl od nánosů každodenního života a tak vstoupit do hlubokého ticha za myslí. Je to jedna z technik, která nám umožňuje osvobodit se od závislosti na potřebě terapeuta.
22.12.2017 OSHO Love Praha Ha Devageet osobní zubař Osho – přednáška o sebeléčení a sebetransformaci. Mimo jiné bude mluvit i o dentálních schůzkách a práci s Osho na jeho vlastním probuzení, o lásce a o vědomí, o meditací.Představí Transomatický Dialog -techniku pro rozpomenutí se.
27.12.2017 Osho ShangriLa Porod. 27.12.2017 -1.1.2018 Lektor: Bhagat, cena: 7150
31.12.2017 OSHO Love Praha Ha OSHO Love Silvestr: „no East, no West, we are One“ Spolu s přáteli z jiných kultur a jiných jazyků vás zveme na oslavu. Ochutnávka OSHO meditativních terapií, meditace: Kundaliní, Večerní setkání s Oshem, Půlnoční most. A spousta muziky, tance, sdílení.
07.01.2018 Praha 1 Meditativní terapie OSHO Born Again! 7-denní proces (2h denně od 19:00), při kterém se znovu spojíte s dětskými kvalitami jako spontánnost, radost, ticho, vitalita, zvědavost hravost. Během druhé hodiny budete sedět v tichu.
10.01.2018 OSMC Lažánky UMĚNÍ ODPUSTIT-tantrický trénink. Pracujte na svém vztahu, tvořte lásku a harmonii. Jak opravdu odpustit sobě i partnerovi. Prožijete způsoby hlubokého odpuštění a naučíte se posvátný rituál Išta deva tantra, který osvobozuje.
19.01.2018 Lažany 19.-21.1.2018 Meditační vikend s Amar v Karavanserai. Je to skvělá příležitost ponořit se do vnitřní hloubky. Použijeme Oshovy aktivní meditace a také tiché meditace. Společně vytvoříme denní program, v němž bude prostor pro vaše přání.
09.02.2018 Osho ShangriLa NLP Practitioner a hypnóza podle Ericksona - výcvik. zahájení 9.-14.2. Lektor: Bhagat, cena: zašleme podrobnosti na požádání
16.02.2018 Osho ShangriLa Oceánská matka. 16.-18.2. Lektor: Sananda, cena: 3250
zobrazit všechny pozvánky na Osho akce