Libor Hloušek: Život v meditaci

nishkam 21.12.2001
Zdravím Život,

posílám Vám..., uvidíte.
Nečtete jej, Existuje pouze vnímání ..., bez halucinace jménem "Já"
-------------------------------------------

Úvod:

Celá Existence je mi rodinou, cesta životem je mi domovem - cesta k Vědomí, Bytí, Blaženosti.

Předpoklady:

» Pochopit: Kdo jsem.

Tělo je můj dům,
vědomí je pán,
mysl je můj sluha.

   Nejsi ani tělo (fyzické), ani mysl (myšlení, cítění), ani ego (falešná identita - ztotožnění se s myslí či tělem). Jsi Vědomí a právě uvědomování si je Život. V zorném poli vědomí leží jak činnosti těla, smyslů a mysli, tak oni samotní, ale i vědomí samo… A to, co si vše uvědomuje, je Tvoje skutečné, neosobní Já. Čisté vědomí je naprosto přirozený kontrolní a ovládací systém. - Jsi to Ty sám, s přímou odpovědností za své činy!
 †Je-li mysl pánem, je to katastrofa. Člověk je monstrum bez sebekontroly, bez zpětné vazby. Je nevyrovnaný (otupělý, pomatený) a trpí. (bez komentáře)

» Pochopit: Přítomnost.

   Minulost už byla, a to, co by se mohlo stát - budoucnost, ještě nenastala… Existuje pouze věčná přítomnost. A jen v přítomnosti můžete "ovlivnit svou budoucnost". JE jen ZDE a NYNÍ. Vychutnejte si drogu zvanou přítomnost. Je zdarma. A je báječná!
 †Vše ostatní, kam jste odvlečeni (v čase i prostoru), jsou jen vzpomínky a představy, obavy, naděje a sny rozumu; je to nesmyslné, mrtvé.

Definice:

   Meditace je stav Bytí, ve kterém je člověk schopen si být plně vědom všeho, co JEST.
Není to lehké být dokonale vědomý…; ale pouze vědomí přítomnosti může doprovázet bdělost… Je to nová kvalita, kterou můžete naplnit celý svůj život…

Praxe - Účel:

Odautomatizovat se = přítomnost = osvobození se od osoby ( ego ) = Život v meditaci

»
Vědomé rozpoznání myšlenky (bdělá přítomnost) a tím rozhodnutí:
   a) prospěšná (tvůrčí)
   b) škodlivá (rozptylující, rušivá)
     Nezaměňovat s plánováním, tj. s předem vědomě rozhodnutou a promyšlenou
     posloupnost činností.
   Tzn. stále zůstáváš /nezúčastněný/ Pozorovatel činnosti svých smyslů, těla a mysli a jich
   samotných, a to v plném vnímání přítomnosti;
   prostě si neustále jasně uvědomuješ vnější a svůj vnitřní svět z pozice tichého, klidného
   a vždy nečinného bodu - Pozorujícího vědomí
.

      » Ad a) pak
       se ponořit tak hluboko s pozorností do činnosti, až s ní splynete, až zůstane jen
       ona sama, sama bez vás… Nic nadto! Ať nevstoupí nic jiného mezi vás a realitu!
       Činnost pouze je, existuje, děje se - v přítomnosti.
       Nejste činiteli! V činnosti mohou být výkonné systémy (nástroje) k to mu určené:
       tělo, smysly a mysl. Vy ne!… (Jsi přece Pozorovatel!)
         Pozor na automatismus, tj. mechanické (podvědomé) jednání - budete zase stroj
         a uvolníte prostor pro b).

      » Ad b) pak
       se shovívavě pousmát a důsledně pozorovat myšlenku. Sama se za pár chvil
       rozplyne, odezní. Pochopí, že není o ni zájem.
         Tzn. plíživé, nenápadné a pomalé změny, tj. odvedení pozornosti (číkoliv) od
         původní činnosti.
         Tzn. dualismus, tj. (od) posuzování klid - pohyb či dobro - zlo.
         Souhrnem, neustálý vnitřní dialog, boj mysli sama se sebou je velmi vyčerpávající
         a zcela zbytečný…
       Mnohem účinnější a někdy jedině možné je přímo pozorovat zdroj = činitele, tj.
       vlastní tělo, smysly a mysl a to s hlubokým pochopením, že nejsi! tím, který trpí a to
       s intenzitou přímo úměrnou rušivé činnosti. (Jsi přece Pozorovatel!)
         Tzn. bolest, teplo a chlad, únava, slabost, hlad, strach, zmatek, …

» Nejste-li schopni rozpoznávat myšlenky, tzn. nezůstáváte-li bdělí, běžte raději oficiálně
   spát. A až se probudíte, zkuste se probudit do reality. Pohled dolů - smysly, tělo,
   pohled nahoru - mysl… Jak jsou na tom?

Pozn.:
   Myšlenkou rozumíme jakoukoliv událost vycházející z těla, smyslů a mysli. Přesně ji vždy pojmenujte - abyste věděli, čeho jste to "vlastně" Svědkem.
   Pozorovatel (Svědek) = Vědomí + nezúčastněnost (nezávislost, nepřipoutanost, odstup). Potřebné pro soudnost, zdravý úsudek…

Závěr: Poznej sám sebe.

   Jsi vědomá energie, nekonečná, věčná ve stavu bdělém vědomí přítomnosti. Připomínej si ji neustále, pociťuj ji.
   "Přeléváš se vědomě z jedné činnosti (práce či zábava) do druhé a zpět do nečinnosti", ale přitom Ty sám neustále uvolněně spočíváš v bdělé přítomnosti a nečinnosti - v tichu a míru své duše. To je celé učení… A je-li mír ve vás, pak může být i ve Světě...

   Vědomí leží v nejhlubším centru tvého bytí (primární mysl), ať o něm (bytí) víš či nikoli. Tento prostor patří buď jen tobě, jsi-li s vědomím ztotožněn, nebo je k dispozici všem jako bezedná popelnice. Všechny ty odpadky a nesmysly, kterými jsme krmeni (TV, móda, alkohol, lákající jídla, Vánoce, svátky, obětovat se ve jménu čehokoliv, …) a které s povděky přijímáte (protože posilují ego) a které nemají s Životem nic společného (jsou jeho náhražkou), slouží k manipulaci, k zotročení lidstva. Ač se vám to již stalo, učiňte tomu přítrž. Žijte v plném vědomí! Jen tak budete moci být mistrem svého těla, mysli i smyslů a nebudete loutkou v rukou druhých či své vlastní mysli.

   Máte-li někdy pocit, že se míjíte se životem a že jste se dostali někam úplně jinam, než jste si předsevzali, vraťte se do stavu nevinnosti dítěte a začněte úplně znova. Po špatné cestě nejde většinou dojít tak daleko, aby jste se nemohli vrátit.

   Buďte vždy sami sebou a odpovědní sobě samému. Akceptujte se plně. Oslavujte život jako takový, bez ohledu na to, jak se vám právě jeví.

   To nejpodstatnější v životě je najít smysl v přítomném okamžiku - tj. v Jednotě, v souladu, ve splynutí s veškerou existencí. Nejste přece na této planetě, v tomto vesmíru cizinci… Žijte v hloubi přítomnosti, až se téměř zastaví čas - jinak nelze. Žijte v meditaci. V tom je jeho bohatství, podstata, uvolnění, blaženost… Pak už pocit "Já" bude nadbytečný, svazující - jste poprvé ve Skutečnosti...
   Zbylo jen ryzí, čisté pozorování, vnímání, uvědomování si… Je to ohromná, chladivá úleva, absolutní volnost, svoboda. Je to osvícení… Život teprve začíná… Máte na to bytostní právo.

   Cesta je zřejmá: osobní JÁ = egoNE(osobní) já + Jednota = Osvícení. Jděte po ní…

   A ať přijde jakýkoli okamžik, a jste-li dostatečně inteligentní, a to jste, vaše vědomí adekvátně rozhodne. O čemkoli.

      Hledejte… Snad porozumíte, pochopíte, uvědomíte si. Život za to stojí…

Připravil: Literatura:
   
Libor Hloušek OSHO : vše …
hlousek@iol.cz Namkhai Norbu Rinpočhe : vše …
Verze 0.980 Aštávakragíta
24. 12. 2001


Komentáře

Nejsi přihlášen/-á. Komentáře tady můžou číst a přidávat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
24.05.2018 OSHO Love Praha Ha Malá OSHO Mystická růže. Amar nás pozve opět do prostoru za myslí pomocí této meditativní terapie. Během společného večera se budeme nořit do hloubky sama sebe prostřednictvím tance, džiberiše, smíchu, pláče, ticha a sdílení. Zažijeme hluboké očištění.
26.05.2018 OSHO Love Praha Ha Meditační mejdan OSHO Love Praha ha ha Zveme vás na celodenní Meditační mejdan Jde o nezávazné, přátelské setkání, kde spolu meditujeme, tančíme, sdílíme zdravé dobroty a hlavně potkáváme sami sebe a ostatní v rovině skutečného bytí….. tam za myslí :-)
02.06.2018 Osho ShangriLa Osho Born Again (znovuzrození). 2.-9.6. Lektor: Amar, cena: 6550
16.06.2018 OSHO Love Praha Ha Meditační víkend s Yatrim: Jsi víc, než si myslíš! Dovol si nahlédnout „za závěs“ a uvidět, kdo jsi, co opravdu cítíš a co je tvá nejhlubší touha. A dovol si to prožít a žít naplno. Osvoboď se a žij konečně svůj život. A uvidíš, že budeš překvapen.
21.06.2018 OSHO Love Praha Ha OSHO No Mind: 7-denní meditativní terapie v běžném životě.Skvělá příležitost očistit mysl od nánosů každodenního života a tak vstoupit do hlubokého ticha za myslí. Je to jedna z technik, která nám umožňuje osvobodit se od závislosti na potřebě terapeuta.
22.06.2018 Osho ShangriLa Více než dotek, úroveň 1. 22.-27.6. Lektor: Praphulla, cena: 9750
28.06.2018 Skalka 22 ČAS PRO LÁSKU A SAMOTU – DYNAMIKA VZTAHU se Sugandho. Seminář věnovaný zkoumání dynamiky vztahu – pro páry i jednotlivce
30.06.2018 Osho ShangriLa Oslava s hudbou a meditací. 30.6.-1.7. Lektor: Shangri La Team, cena: 1150
19.07.2018 Osho ShangriLa Tantra. 19.-22.7. Lektor: Gabriela Víchová Římská, cena: 4650
28.07.2018 Osho ShangriLa Oshova Mystická růže. 28.7.-18.8. Lektor: Amar, cena: 18550
24.08.2018 Osho ShangriLa Esence vztahu. 24.-29.8. Lektor: Bhagat, cena: 7250
zobrazit všechny pozvánky na Osho akce