Vedant: Ve Vnitřním Kruhu: Uchování 24 karátové ryzosti Osha.

God 20.10.2001
Přeloženo z anglického webzinu Osho Pulse

Výňatek z rozhovoru se Sw. Satya Vedant.

Osho mě zavolal na schůzku den po mém návratu do Poony v červnu 1989. Byl jsem uveden do pokoje vedle Jeho ložnice, kde zvykl snídat a obědvat. Stále si pamatuji, že Jeho přítomnost byla velice zářící; byl křehký a jemný, ale přesto živý a silný.

Osho mě zavolal na schůzku den po mém návratu do Poony v červnu 1989. Byl jsem uveden do pokoje vedle Jeho ložnice, kde zvykl snídat a obědvat. Stále si pamatuji, že Jeho přítomnost byla velice zářící; byl křehký a jemný, ale přesto živý a silný.

Řekl mi: zničili můj sen. Mluvil o americké vládě, která Ho uvěznila a zničila ranč v roce 1985. Řekl: otrávili mne a musel jsem požádat sanjásiny, aby přestali nosit červenou a malu, protože byli pronásledováni.

V roce 1979 mne zavolal abych pomohl pracovat na jeho univerzitě v Poone; byl jsem s ním také na ranči, kde mi vysvětlil celou svoji vizi vzdělávání. Jako děkan, profesor a student jsem pracoval na několika amerických univerzitách.

A nyní opět v Pooně mi řekl, že mojí prací bude zprostředkovat jeho poselství lidem, že mojí prací bude pracovat s tiskem a internetem. Řekl: toto je nyní tvůj domov, tvoje rodina, tvoje práce.

Požádal Anandu, aby mi dal jedny z jeho nádherných hodinek. A příští den mi bylo řečeno, že jsem novým členem Vnitřního Kruhu. Věděl jsem, že Vnitřní Kruh je zde hlavně pro zajištění mezinárodní činnosti. Bylo mi řečeno abych přišel a sám se podíval jak funguje.

Vzpomínám si, že nějaký čas před tím než opustil tělo, nám Osho poslal zprávu, že je velice spokojen s naší prací a s naším rozhodovacím postupem. Poté co opustil své tělo, Amrito oznámil, že nás Osho instruoval abychom dosáhli jednomyslného rozhodnutí ohledně fungování a rozšíření komuny a Jeho práce.

Co se nás týče, zůstali jsme věrni Jeho vizi, Jeho pochopení, které nám dal. Mnohokrát řekl: udržte mne ve 24-karátové ryzosti, nedělejte žádné kompromisy s mou vizí, neřeďte ji. A také řekl: nejsem zboží, nejsem na prodej, tak mne nezkoušejte prodat, nedělejte ze mne obchod. Právě teď Vám dávám něco ohromně cenného. Lidem to bude trvat než to pochopí, ale to je v pořádku. Ale jenom proto, abych byl dostupný všem, mne neřeďte.

Takže úkolem pro nás je podpořit kreativitu a entusiasmus sanjásinů a při tom se nedopustit kompromisů s oshovou vizí. Například někdo v oshovu centru může chtít dělat jiný druh meditace. Musíme zajistit, že zůstaneme věrni meditacím, které vytvořil Osho.

Snažíme se posuzovat každou událost velice objektivně, bez odsuzování tak, aby mohlo vzniknout společné porozumění. Lidé nahlížejí události takovým způsobem, že se to stane konstruktivní a pozitivní pomocí jejich růstu.

Dovolte abych popsal jak to probíhá u mne. Potřebuji si být jist, že nevnáším svoji mysl, svoje interpretace jako ospravedlnění mých názorů anebo neschopnosti vidět obraz, který On dává. Může být, že něco nevidím. Takže místo abych vnášel svoji mysl, radši se ujistím, že moje vědomí zůstává s vizí. Například: je zde určitý případ - mám svůj vlastní pohled - jako jednotlivec, založený na mé výchově, původu na všem co v sobě nesu. Zjevně tento pohled nemusí být v souladu s oshovou vizí, protože Jeho vize a Jeho vhled jsou úplně jiné. V tomto bodě, si moje vědomí musí položit otázku: chci ukázat co já vidím, anebo chci vidět co se On snaží ukázat? A právě zde je ta výzva: mít odvahu, být připraven vidět to, co nám On chce ukázat, spíše než to, co chceme vidět my.

Každý z nás přistupuje k tomuto úkolu v kontextu své práce, v kontextu vize, kterou nám Osho dal a v kontextu našich osobních podmíněností anebo chyb a nedostatků anebo slepých míst. Takže svým způsobem je to evoluční proces našeho růstu. Jsme schopni si navzájem pomáhat tak, abychom chápali Jeho vizi jasně a v její celistvosti.

Cítím se požehnán, že mohu chápat tímto způsobem. Jinak bych býval minul. Oshova přítomnost mi stále dává podporu, starostlivost, vhled, energii - jakkoliv to chcete nazvat. Cítím to velmi silně. A tak vychutnávám to co dělám. Opravdu se tím bavím.

Komentáře

Nejsi přihlášen/-á. Komentáře tady můžou číst a přidávat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
19.01.2018 Lažany 19.-21.1.2018 Meditační vikend s Amar v Karavanserai. Je to skvělá příležitost ponořit se do vnitřní hloubky. Použijeme Oshovy aktivní meditace a také tiché meditace. Společně vytvoříme denní program, v němž bude prostor pro vaše přání.
02.02.2018 Praha Srdečně vás zveme na šestý ze série jednodenních Meditačních mejdanů, které pravidelně pořádáme. OSHO meditace, tanec, hodování, potkávání se v tichu i oslavě, sdílení s přáteli,…. prostě sobotní Zorba-Buddha…:)
09.02.2018 Osho ShangriLa NLP Practitioner a hypnóza podle Ericksona - výcvik. zahájení 9.-14.2. Lektor: Bhagat, cena: zašleme podrobnosti na požádání
16.02.2018 Osho ShangriLa Oceánská matka. 16.-18.2. Lektor: Sananda, cena: 3250
17.02.2018 OSHO Love Praha Ha Tanec Lásky: OSHO aktivní a tantrické meditace s Yatrim Intenzivní meditační víkend, kde skrze tělo, dech, pohyb dosáhneme vnitřního klidu a ticha. Meditace je most. Naučíme se najít zdroj své radosti, lásky a naplněnosti. Završíme meditací Večerní setká
20.02.2018 Osho ShangriLa Umění zemřít. 20.-25.2. Lektor: Bhagat, cena: 7250
23.02.2018 Praha OSHO Reminding Yourself of The Forgotten Language of Talking to Your Mind Body - výcvik v jemném meditačním procesu se senior terap. Vatayanou (Puna) v hluboké relaxaci se naučíte jak vést klienty ke komunikaci se svým podvědomím a opuštění starých návyků
23.02.2018 Praha Po 7 dní se budeme scházet každý večer na hodinu jemného meditačního procesu, v kterém se učíme komunikovat se svým podvědomím. Změníme své stereotypy a návyky najdeme přínosnější cestu pro jimi vázané nevědomé energie. Procesem nás provede Vatayana /Puna
23.02.2018 Praha Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení na výcviku se senior trenérkou Vatayanou (Puna). Naučíte se také jak být s lidmi v přítomnosti, komunikovat jasně a ze srdce, jak jít hlouběji a odpovídat na otázky.
09.03.2018 Praha Otevírání srdce - Přijďte na tento třídenní seminář, kde v naprosto chráněném a podpůrném prostředí dovolíme, aby se naše srdce ponořilo do své pravdy. Budeme mu věnovat čas a prostor, osvobodíme srdce od fyzického a emočního stresu.
22.03.2018 Osho ShangriLa Transformace traumatu. 22.-25.3. Lektor: Mouji, cena: 5250
zobrazit všechny pozvánky na Osho akce