Vedant: Ve Vnitřním Kruhu: Uchování 24 karátové ryzosti Osha.

God 20.10.2001
Přeloženo z anglického webzinu Osho Pulse

Výňatek z rozhovoru se Sw. Satya Vedant.

Osho mě zavolal na schůzku den po mém návratu do Poony v červnu 1989. Byl jsem uveden do pokoje vedle Jeho ložnice, kde zvykl snídat a obědvat. Stále si pamatuji, že Jeho přítomnost byla velice zářící; byl křehký a jemný, ale přesto živý a silný.

Osho mě zavolal na schůzku den po mém návratu do Poony v červnu 1989. Byl jsem uveden do pokoje vedle Jeho ložnice, kde zvykl snídat a obědvat. Stále si pamatuji, že Jeho přítomnost byla velice zářící; byl křehký a jemný, ale přesto živý a silný.

Řekl mi: zničili můj sen. Mluvil o americké vládě, která Ho uvěznila a zničila ranč v roce 1985. Řekl: otrávili mne a musel jsem požádat sanjásiny, aby přestali nosit červenou a malu, protože byli pronásledováni.

V roce 1979 mne zavolal abych pomohl pracovat na jeho univerzitě v Poone; byl jsem s ním také na ranči, kde mi vysvětlil celou svoji vizi vzdělávání. Jako děkan, profesor a student jsem pracoval na několika amerických univerzitách.

A nyní opět v Pooně mi řekl, že mojí prací bude zprostředkovat jeho poselství lidem, že mojí prací bude pracovat s tiskem a internetem. Řekl: toto je nyní tvůj domov, tvoje rodina, tvoje práce.

Požádal Anandu, aby mi dal jedny z jeho nádherných hodinek. A příští den mi bylo řečeno, že jsem novým členem Vnitřního Kruhu. Věděl jsem, že Vnitřní Kruh je zde hlavně pro zajištění mezinárodní činnosti. Bylo mi řečeno abych přišel a sám se podíval jak funguje.

Vzpomínám si, že nějaký čas před tím než opustil tělo, nám Osho poslal zprávu, že je velice spokojen s naší prací a s naším rozhodovacím postupem. Poté co opustil své tělo, Amrito oznámil, že nás Osho instruoval abychom dosáhli jednomyslného rozhodnutí ohledně fungování a rozšíření komuny a Jeho práce.

Co se nás týče, zůstali jsme věrni Jeho vizi, Jeho pochopení, které nám dal. Mnohokrát řekl: udržte mne ve 24-karátové ryzosti, nedělejte žádné kompromisy s mou vizí, neřeďte ji. A také řekl: nejsem zboží, nejsem na prodej, tak mne nezkoušejte prodat, nedělejte ze mne obchod. Právě teď Vám dávám něco ohromně cenného. Lidem to bude trvat než to pochopí, ale to je v pořádku. Ale jenom proto, abych byl dostupný všem, mne neřeďte.

Takže úkolem pro nás je podpořit kreativitu a entusiasmus sanjásinů a při tom se nedopustit kompromisů s oshovou vizí. Například někdo v oshovu centru může chtít dělat jiný druh meditace. Musíme zajistit, že zůstaneme věrni meditacím, které vytvořil Osho.

Snažíme se posuzovat každou událost velice objektivně, bez odsuzování tak, aby mohlo vzniknout společné porozumění. Lidé nahlížejí události takovým způsobem, že se to stane konstruktivní a pozitivní pomocí jejich růstu.

Dovolte abych popsal jak to probíhá u mne. Potřebuji si být jist, že nevnáším svoji mysl, svoje interpretace jako ospravedlnění mých názorů anebo neschopnosti vidět obraz, který On dává. Může být, že něco nevidím. Takže místo abych vnášel svoji mysl, radši se ujistím, že moje vědomí zůstává s vizí. Například: je zde určitý případ - mám svůj vlastní pohled - jako jednotlivec, založený na mé výchově, původu na všem co v sobě nesu. Zjevně tento pohled nemusí být v souladu s oshovou vizí, protože Jeho vize a Jeho vhled jsou úplně jiné. V tomto bodě, si moje vědomí musí položit otázku: chci ukázat co já vidím, anebo chci vidět co se On snaží ukázat? A právě zde je ta výzva: mít odvahu, být připraven vidět to, co nám On chce ukázat, spíše než to, co chceme vidět my.

Každý z nás přistupuje k tomuto úkolu v kontextu své práce, v kontextu vize, kterou nám Osho dal a v kontextu našich osobních podmíněností anebo chyb a nedostatků anebo slepých míst. Takže svým způsobem je to evoluční proces našeho růstu. Jsme schopni si navzájem pomáhat tak, abychom chápali Jeho vizi jasně a v její celistvosti.

Cítím se požehnán, že mohu chápat tímto způsobem. Jinak bych býval minul. Oshova přítomnost mi stále dává podporu, starostlivost, vhled, energii - jakkoliv to chcete nazvat. Cítím to velmi silně. A tak vychutnávám to co dělám. Opravdu se tím bavím.

Komentáře

Nejsi přihlášen/-á. Komentáře tady můžou číst a přidávat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
22.03.2018 Osho ShangriLa Transformace traumatu. 22.-25.3. Lektor: Mouji, cena: 5250
31.03.2018 Osho ShangriLa Satori. 31.3.-6.4. Lektor: Ganga, cena: 13550
10.04.2018 Osho ShangriLa NLP Master a hypnóza podle Ericksona pro pokročilé - výcvik. první blok 10.-15.4. Lektor: Bhagat, cena: zašleme podrobnosti na požádání
12.04.2018 Skalka 22 Od strachu k lásce: Otevření se živosti se Sugandho, přímou žačkou Osha. Tento seminář nabízí láskyplné a pečující prostředí k tomu, abychom se mohli potkat se třemi základními lidskými strachy: ze zešílení, ze smrti a strach ze sexuality.
16.04.2018 Karlovo náměstí 3 ČAS PRO LÁSKU A SAMOTU – DYNAMIKA VZTAHU se Sugandho v Praze. Ve všech našich vztazích existuje přirozená potřeba lásky a samoty. Někdy se chceme rozpustit v důvěrném vztahu s naším milovaným/milovanou, sdílet společné chvíle, uvolnit se spolu.
27.04.2018 Praha "Existuje způsob bytí, který je lehčí, volnější, ve kterém práce i hra se stanou tancem a život písní." Víkend s holandskou lektorkou Trager Mentastics, BodyMindCentering a OSHO meditací. Skrze pohyb bez námahy objevíme přirozenost a lehkost těla a mysli.
28.04.2018 Osho ShangriLa Svoboda, důvěra, vedení. 28.4.-2.5. Lektor: Bhagat, cena: 6150
08.05.2018 Osho ShangriLa Dech - zdroj živosti a celistvosti. 8.-13.5. Lektor: Bhagat, cena: 7250
02.06.2018 Osho ShangriLa Osho Born Again (znovuzrození). 2.-9.6. Lektor: Amar, cena: 6550
15.06.2018 OSHO Love Praha Ha Osho Love meditační víkend s Yatri v Orlických horách. Zažít sebe ve své skutečné energii, očištěn, rozezvučen a roztančen. Víkend plný oslavy, hlubokého ticha a proudící lásky. OSHO aktivní meditace, tantrické techniky z knihy Book of Secret, bytí spolu.
21.06.2018 OSHO Love Praha Ha OSHO No Mind: 7-denní meditativní terapie v běžném životě.Skvělá příležitost očistit mysl od nánosů každodenního života a tak vstoupit do hlubokého ticha za myslí. Je to jedna z technik, která nám umožňuje osvobodit se od závislosti na potřebě terapeuta.
zobrazit všechny pozvánky na Osho akce