Jayesh a Turiya: Cesta do samoty, přijetí nepřítomnosti mistrova těla. Dopisy.

nishkam 19.10.2001
Přeloženo z anglického webzinu Osho Pulse

Následující dopisy vrhají světlo na cestu hledání poté, co mistr opustil tělo a na otázku uchování Osha ve 24 karátové ryzosti. V srpnu 1998 Vnitřní Kruh rozeslal všem Oshovým Meditačním Centrům kopii dopisu adresovaného Ma Prem Turiy od Swami Anand Jayesh.

V tomto dopise Jayesh žádal Turiyu, aby nepracovala v Oshových Meditačních Centrech jako terapeut. Důvodem byla obava, že její kontakty s jinými mistry by mohly zmást nové zájemce přicházející k Oshovi a zabránit jim, najít Ho se všemi 24 karáty.

Tento dopis vyvolal ohromné rozpory v Oshových centrech a komunitách po celém světě.

V lednu 1999 ve své odpovědi Vnitřnímu Kruhu Turiya uznala, že kontakty s jinými mistry byly způsobem jak se vyhnout setkání s osamělostí.

Myslíme si, že její vhled je velmi významný a oceňujeme její upřímnost. Otiskujeme zde zmíněné dopisy a to jak dopis adresovaný Turiyi, tak její odpověď Vnitřnímu Kruhu.

Milovaná Turiyo,

Účelem tohoto dopisu je vystihnout podstatu konverzace, kterou jsi měla s Anandou a vystihnout podstatu úsilí pro sdílené porozumění Oshova vedení a náhledů na Jeho práci.

Tato záležitost, stejně jako jiné, jsou pro Vnitřní Kruh připomínkou Oshova vhledu: pomoci nám všem v pochopení samých sebe a jeho práce.

Sdělil nám, že mnoho z Jeho lidí kteří byli s ním nezvládnou skok od přítomnosti mistra v těle k jeho nepřítomnosti. Že pro mysl mnohých, vzniklá mezera bude příliš široká a příliš hluboká. Že v mystériu existence nepochopí, že dostali od bytí přesně to, co měli dostat, tělesnou přítomnosti Mistra. A že v této bolesti mysli budou jezdit po světě a sedět u nohou každého idiota - Oshova slova. Jasné, přijatelné, soucitné.

Také říká, že Jeho noví lidé, kteří přijdou poté co opustí tělo, nebudou mít potřebu jeho fyzické přítomnosti - opět, v mystériu existence, kdyby tuto potřebu měli, byli by přišli dříve. Říká, že existence povolává lidi do služeb osvíceného ve správném čase. Kvůli bezpočtu generací náboženství a kněží, jsme vychováni k tomu, že potřebujeme druhého a jako výsledek dáváme druhému naši zodpovědnost. Nově příchozí lidé budou velice slabí v jejich možnostech být úplně zodpovědní a dostatečně odvážní, aby kráčeli sami, cítíc Mistrovu přítomnost bez potřeby Jeho těla.

V rámci tohoto porozumění žádá, aby tam kde se užívá slovo Osho - ať to je v názvu meditačního centra, v publikaci, terapeutickém titulu, anebo v jiném kontextu - kam přicházejí lidé, aby Ho našli, aby našli Jeho porozumění, Jeho návrh, se všemi 24 karáty. Aby nic co je spojeno s Oshem nepůsobilo zmateně ohledně základního směru cesty - obzvláště ne pro Jeho nové lidi.

Osho vždy respektuje zodpovědnost a svobodu individua - možná nade vše. V Jeho sdíleném vhledu, tvůj vývoj, tvůj život, není posuzován a je přijímán. Tvůj pohled, že potřebuješ být s jinými, což by nebylo třeba kdyby byl Osho v těle, je tvá volba pro tvůj život.

Nepochybujeme o tvojí upřímnosti hledajícího, ani o tvojí lásce a spojení s Oshem - možná že nejsi nyní přístupná pro Jeho poselství nám všem - nyní i v budoucnu - že bez břemena Jeho mučeného těla, bude Jeho přítomnost pro Jeho lidi dostupnější.

Máme obavu, že tvůj vývoj způsobí zmatek v jiných - o to více, že pracuješ jako Oshův terapeut, hlavně v Oshových centrech. V této funkci přejímáš dodatečnou zodpovědnost. Nemíříme proti studiu technik, které by rozvinuly tvoji terapeutickou dovednost. Říká, že to co nabízí terapie je zčásti vyčištění starého a s novými lidmi toho není tolik zapotřebí. Důležitější je, že nabídnut je most z mysli a utrpení do meditace a ne mysli. Že jakýkoliv most který poslouží je dobrý a ne příliš důležitý - pochopení skutečného účelu je důležité. V Jeho meditačních centrech a v Oshových terapiích vitálními složkami jsou Jeho Dynamická a Kundalini meditace a večerní satsang s Mistrem, včetně jeho promluv.

Dveře Oshovi nabídky - Jeho práce - jsou otevřené a jsou možná odrazem čisté důvěry. My důvěřujeme tvé poctivosti jako milovnice Osha, která kvůli nepochopení Jeho vhledu a vedení Jeho práce, způsobuje neúmyslně, bez zlého úmyslu, zmatek.

Je nám jasné, že pro Oshovu práci je nejlepší, když nebudeš pracovat v Oshových Centrech, a ani jako Osho terapeut. Samozřejmě dveře jsou ti vždy otevřeny jako praktikujícímu meditací.

S láskou Swami Anand Jayesh předseda, za Vnitřní Kruh

Odpověď:

Milovaní přátelé ve Vnitřním Kruhu,

Především bych ráda uznala vaši zodpovědnost a autoritu při uchování Oshovi práce a vize jak pro původní, tak nové lidi, kteří přicházejí k Oshovi. Jsem s Oshem a nechci poškodit Jeho práci jakýmkoliv způsobem. Od doby kdy jsem v srpnu dostala váš dopis, jsem strávila mnoho času tím, že jsem se poctivě snažila zjistit co se z něho mohu naučit. Určitě jsem se mnohému naučila (a stále se učím) z témat která načrtl. Vážím si vašeho postoje.

Co mne opravdu zasáhlo, je místo na které jste vrhli světlo, a to setkání se samotou. Samota je místo, které pro mne v minulosti obsahovalo mnoho strachu a úzkosti. Chápu, že moje kontakty s jinými mistry byl způsob, jak se vyhnout této skutečnosti. Nevěřila jsem, že Osho nás zanechal se všemi potřebnými nástroji, nevěřila jsem, že je to vše uvnitř - že jediné místo kde mohu vše najít je ve mně a najdu ho tím, že půjdu dovnitř, ne ven. Poznávám, že cesta do samoty je jednou ze základních věcí o které se Osho s námi podělil, co se týče vnitřní cesty. Směřovat do samoty bylo pro mne opravdu hrůzostrašné, ale je to věc, kterou vítám, zkoumám a budu zkoumat důkladně i nadále. Nyní tomu rozumím a chci opravdu směřovat do tohoto prostoru, který Osho dal nám všem.

Neuvědomila jsem si, a nyní už rozumím, že když Oshův terapeut hledá spirituální vedení u jiných, dává tím okolí rozporuplný signál, což je neslučitelné s jeho posláním. Chápajíc toto, volím možnost být Oshovým terapeutem. Díky této konfrontaci jasně nyní chápu, kolik zodpovědnosti mám nejen k novým lidem, ale i k původním Sanjásínům. Opravdu, tohoto jsem si nebyla vědoma! Chápu jaká je má zodpovědnost.

Všechna témata, která dopis nastolil, byla velkou pomocí k vyjasnění všech těchto bodů. Ačkoliv jsem se cítila zraněna, můžu to i ocenit, že co se učím je pro mne darem. Vážím si všech těch mnoha rozhovorů na toto téma, které proběhly v době od Vašeho dopisu a děkuji vám.

Mnoho lásky Ma Prem Turiya

Komentáře

Nejsi přihlášen/-á. Komentáře tady můžou číst a přidávat pouze přihlášení uživatelé.

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
19.01.2018 Lažany 19.-21.1.2018 Meditační vikend s Amar v Karavanserai. Je to skvělá příležitost ponořit se do vnitřní hloubky. Použijeme Oshovy aktivní meditace a také tiché meditace. Společně vytvoříme denní program, v němž bude prostor pro vaše přání.
02.02.2018 Praha Srdečně vás zveme na šestý ze série jednodenních Meditačních mejdanů, které pravidelně pořádáme. OSHO meditace, tanec, hodování, potkávání se v tichu i oslavě, sdílení s přáteli,…. prostě sobotní Zorba-Buddha…:)
09.02.2018 Osho ShangriLa NLP Practitioner a hypnóza podle Ericksona - výcvik. zahájení 9.-14.2. Lektor: Bhagat, cena: zašleme podrobnosti na požádání
16.02.2018 Osho ShangriLa Oceánská matka. 16.-18.2. Lektor: Sananda, cena: 3250
17.02.2018 OSHO Love Praha Ha Tanec Lásky: OSHO aktivní a tantrické meditace s Yatrim Intenzivní meditační víkend, kde skrze tělo, dech, pohyb dosáhneme vnitřního klidu a ticha. Meditace je most. Naučíme se najít zdroj své radosti, lásky a naplněnosti. Završíme meditací Večerní setká
20.02.2018 Osho ShangriLa Umění zemřít. 20.-25.2. Lektor: Bhagat, cena: 7250
23.02.2018 Praha OSHO Reminding Yourself of The Forgotten Language of Talking to Your Mind Body - výcvik v jemném meditačním procesu se senior terap. Vatayanou (Puna) v hluboké relaxaci se naučíte jak vést klienty ke komunikaci se svým podvědomím a opuštění starých návyků
23.02.2018 Praha Po 7 dní se budeme scházet každý večer na hodinu jemného meditačního procesu, v kterém se učíme komunikovat se svým podvědomím. Změníme své stereotypy a návyky najdeme přínosnější cestu pro jimi vázané nevědomé energie. Procesem nás provede Vatayana /Puna
23.02.2018 Praha Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení na výcviku se senior trenérkou Vatayanou (Puna). Naučíte se také jak být s lidmi v přítomnosti, komunikovat jasně a ze srdce, jak jít hlouběji a odpovídat na otázky.
09.03.2018 Praha Otevírání srdce - Přijďte na tento třídenní seminář, kde v naprosto chráněném a podpůrném prostředí dovolíme, aby se naše srdce ponořilo do své pravdy. Budeme mu věnovat čas a prostor, osvobodíme srdce od fyzického a emočního stresu.
22.03.2018 Osho ShangriLa Transformace traumatu. 22.-25.3. Lektor: Mouji, cena: 5250
zobrazit všechny pozvánky na Osho akce