Mesiáš. Komentáře mystika Osha ke knize Chalíla Džibrána "Prorok"

<    1 2 3 4 5 6 7

Rozprava sedmá. ...Láska nevlastní

11. leden 1987, večer

Láska dává jen sebe a bere jen ze sebe.
Láska neovládá, ani nechce být ovládána.
Neboť lásce postačuje láska.
Milujete-li, neměli byste říkat: "V mém srdci je Bůh", ale spíše byste měli říci: "Jsem v srdci Boha!"
A nedomnívejte se, že můžete usměrňovat běh lásky, neboť láska, uzná-li vás toho hodnými, bude sama řídit váš běh.
Láska nemá jiné přání než naplnit sebe samu. Ale milujete-li a musíte nezbytně mít nějaká přání, pak ať jsou to tato přání:
Roztát a být jako horská bystřina, zpívající svou píseň noci.
Poznat bolest z přemíry něhy.
Být poraněn svým vlastním pochopením lásky, a krvácet dobrovolně a radostně. Probouzet se za úsvitu s okřídleným srdcem a vzdávat díky za další den lásky:
odpočívat v poledne a rozjímat o extázi lásky; vracet se večer domů s vděčností a pak usínat s modlitbou za milovanou bytost v srdci a s písní chvály na rtech.
To vše vyjádřil Mustafa slovy. Ale mnoho v jeho srdci zůstalo nevyřčeno. Neboť on sám nedovedl vyslovit svá hlubší tajemství.

Mustafa proniká tak hluboko do podstaty lásky, jak nikdo před ním. Toto nejsou slova filozofa, jsou to zážitky mystika.

Mustafa je pouze jméno, skrze něj hovoří sám Chalil Džibrán. Má k tomu zvláštní důvod. Mohl by sice mluvit přímo, pak by nepotřeboval použít Mustafy jako prostředníka, ale Chalil Džibrán nechtěl vytvořit nějaké náboženství, třebaže vše,co řekl, je esencí nábožnosti. Chtěl se tomu vyhnout, věděl, že právě ve jménu náboženství si lidé způsobili tolik neštěstí a krveprolití...

Miliony lidí bylo pozabíjeno, tisíce byly upáleny zaživa. Ve chvíli, kdy se nějaké náboženství zorganizuje a krystalizuje, stane se nebezpečné pro všechny hodnoty života. Pak už to není cesta boží, ale záminka k válkám.

Chalil Džibrán se za Mustafu schovává, aby ho lidé nezačali zbožňovat. Raději se nevyjadřuje přímo a vytváří si pomůcku - Mustafu. Proto se jeho kniha neřadí k svatým knihám, třebaže k nim patří více než jiné. Ve srovnání s ní přestávají být ostatní knihy svatými.

Chalil Džibrán stvořil Mustafu, aby jeho kniha byla přijímána jako fantazie a poezie. V tom spočívá jeho soucítění a velikost. Můžete se podívat do všech svatých písem, těžko tam najdete tak živá slova, směřující jako šípy do vašeho srdce. Zato v nich najdete hodně nelidského a mnohé nestojí za to, aby zůstávalo ve svatých spisech. Ale člověk je tak slepý. Stačila malá fikce vytvořením Mustafy, aby lidé zapomněli na velice jednoduchou skutečnost: že tyto pravdy nemohou být prohlašovány, dokud je člověk sám neprožil a nepřijal za vlastní.

Chalil Džibrán připravil půdu i pro mne. Sel svá semena do neznámých polí. V ročních obdobách, o kterých nikdo neví.

Já jsem zde právě včas, abych sklízel.

Vy jste moje sklizeň. Vy jste plody a květy. Hovory o Chalilu Džibránovi by vám měly připomenout vaše vlastní semena. A také ještě něco mnohem důležitějšího...

Jeden z nejvýznamnějších holandských malířů - Vincent van Gogh, který možná nejhlouběji pronikl a pochopil - maloval na obrazy vždy stromy sahající ke hvězdám. Hvězdy zůstávaly pozadu.

Jeho současníci si o něm mysleli, že je blázen. Ptali se ho znovu a znovu. Kde jsi viděl stromy, zasahující do hvězd?

Vincent van Gogh řekl: "Já je neviděl, ale když jsem vedle nich seděl, slyšel jsem jejich touhy. A já maluji květy, ještě než semena byla zaseta."

Všechny jeho hvězdy jsou zvláštní. Maloval je jako spirály. Dokonce i malíři se mu smáli. "Nejsi nemocný? Hvězdy nejsou spirály."

On odpovídal: "Nemohu si pomoci, ať bdím či sním, mé srdce je vnímá jako spirály.

Celý život se marně pokoušel prodat alespoň jeden svůj obraz. Přitom je maloval vlastní krví. Svým vlastním životem.

Od svého mladšího bratra dostával pouze tolik peněz, aby mohl jíst dvakrát za den po sedm dní v týdnu. Proto tři dny v týdnu držel půst, aby si mohl koupit barvy a plátno. Žádný jiný malíř nemaloval s takovou touhou a hlubokou láskou.

Žil jenom proto, aby maloval. Zemřel, když mu bylo třiatřicet let.

A právě nedávno se fyzikové shodli na tom, že hvězdy jsou spirálami. Sto let po Van Goghovi.

Básník určitě vlastní jakousi neznámou zkratku k poznání věcí. Dokázat to ale nemůže, není vědcem ani logikem. Ale současníci zůstávají tisíce kroků pozadu. Je velice nesnadné najít autentické současníky. Radžív Ghandí, ministerský předseda Indie, vyhrál volby díky jednoduchému sloganu. "Chci, aby Indie vstoupila do dvacátého prvního století." A ani jeden člověk v Indii se ho nezeptal, jestli tato země se už dostala do dvacátého století? Lidé žijí v tisíciletých pověrách. V zajetí ideologií, které neobsahují žádnou pravdu, nemají význam. A tito lidé nechtějí vyjít ze své temnoty.

Rád bych, aby moji lidé nebyli jen lidmi tohoto století, nebo století dvacátého prvního. Ať jsou lidmi celé budoucnosti. Když můžete být pány budoucnosti, proč zbytečně zůstávat žebráky?

Naslouchejte těmto slovům, protože toto nejsou slova, ale živé plameny. Je to ryzí oheň. Jestli tě nemůže strávit, neslyšel jsi.

Láska dává jen sebe a bere ze sebe....

Tohle nesmírné prohlášení navždy zůstane čerstvé. Nedovedu si představit, že by někdy v budoucnosti se stalo staromódní. Dokážeš-li mu porozumět, dokážeš-li ho žít , celá budoucnost bude tvá. Můžeš otevřít dveře neznámé skutečnosti, která tě očekává.

Láska dává jen sebe... ty také dáváš, když jsi zamilovaný. Květiny, zmrzlinu, jiné pochoutky - ale to není láska, to je smlouvání, obchod.

V malé škole učitelka celou hodinu vysvětlovala přesvědčivě žákům, že Ježíš je největší osobností dějin. Škola patřila církvi a byla mezinárodní. Za hodinu se zeptala: "Můžete mi říci, kdo je největším mužem dějin?"

Malý chlapec, Američan řekl: "Abraham Lincoln!"

Učitelka tomu nemohla věřit. Po celou hodinu jim vtloukala do hlavy, že Ježíš Kristus je nejvyšším vrcholem, kterého kdy dosáhlo lidské vědomí. A tento hlupák řekne Abraham Lincoln.

Pak odpověděla: "Není to špatné, ale není to také správně, posaď se. Přihlásila se jedna dívka a řekla: "Winston Churchill!"

Učitelka si vzdychla - "Panebože", ale jelikož ta škola byla v Anglii a předsedou vlády byl právě Churchill, nemohla říci, že nemá pravdu. Tak řekla: "jsi velice blízko pravdy."

A potom začal mávat rukou jeden úplně malý chlapec. Bylo to neobvyklé, protože tento chlapec se dosud nikdy nepřihlásil, byl to velmi tichý žák. Učitelka se tedy zeptala na jeho názor: "To je jasné, každý ví, že největší osobností světa je Ježíš Kristus."

Učitelka byla ještě více šokována, protože tento chlapec byl žid. Ale protože za správnou odpověď byla slíbena odměna, dostal ji tento chlapec. Když si odnášel cenu domů zastavila ho učitelka a zeptala se jej: "Poslouchej, nejsi náhodou žid?"

"Ano, jsem, a co má být?"

Ona na to: "To je divné, když jsi žid jak to, že jsi uznal, že Ježíš je největší osobnost světa?"

Žák se usmál : "Hluboko ve svém srdci vím, že největším mužem světa je Mojžíš , ale obchod je obchod."

Láska není obchod, ale člověk omezil lásku na obchod.

Láska dává jenom sama sebe, protože není nic vyššího, co dát.

Můžete si představit něco cennějšího? Láska dává jen sebe a bere jen ze sebe. Je velice důležité to pochopit. Láska zná jenom dávání. Vůbec se v ní neobjeví představa o vracení zpět.To je ten zázrak existence. Dáš-li lásku, ona se ti tisíckrát vrátí.

Není zapotřebí být žebrákem. Láska z vás dělá vládce, dává sama sebe a překvapivě zjistí, že se ztisícinásobila a vrátila ze všech směrů. Čím více dáváš, tím více ji máš. Lidstvo vypadá tak uboze, protože zapomnělo na tento kosmický zákon. Namísto dávání se láska stala žebrákem a neustále žádá. Manželka žádá, "je tvoje povinnost dát mi lásku, jsem tvoje manželka". Manžel říká, "dej mi lásku!" Ale kdo může dávat? Všichni jsou žebráci.

Měli byste se snažit najít podobné vládce, kteří umějí takto dávat, protože dávají ze zdroje, který je nevyčerpatelný. Čím více jsem miloval lidi, tím více jsem byl překvapen. Mé lásky přibývalo a já mohl dávat víc.

Slyšel jsem jednu příhodu.

Jednomu muži umřel pes, kterého měl hodně rád a hýčkal jej. Byla to velmi vzácná rasa, téměř umělecký kousek vytvořený mnoha generacemi křížení. Muže velmi zarmoutila smrt psa a tak šel do obchodu, kde tohoto psa koupil. Řekl, že chce ještě lepší rasu než před tím, aby mohl na předchozího psa zapomenout.

Majitel ho upokojil: "nedělejte si starosti, mám velmi vzácného a přitom levného psa." Ukázal mu jej a muž byl nadšen. Nikdy neviděl tak krásného psa s tak filozofickým obličejem a láskyplnýma očima i krásným tělem.

Řekl: "Zaplatím vám, kolik budete chtít."

Majitel odvětil: "Nespěchejte, nejdříve ho kupte, pak něčemu porozumíte."

Tak se stalo. Koupil ho za málo. Levněji než toulavého psa z ulice. V rozpacích se vracel domů. Když se šel ráno podívat za svých psem, zjistil, že zmizel.

Podivil se, "kam se ten pes poděl, dům je zamčený a já tu byl sám?"

Spěchal zpět do obchodu a našel tam tohoto psa, jak sedí na svém obvyklém místě. Obchodník řekl: "Už víte, proč je to ten nejlevnější pes? Já už ho prodal snad tisíckrát a vždycky se vrátí. Můžu vám ho prodat, ale neručím za něj. Vždycky se vrátí, už jsem ho prodal tisíckrát, ale on je tak poslušný... "Můžete ho mít, ale co mám dělat?"

Býti láskyplným nestojí nic a přesto se to vždy vrací zpátky, tisícinásobně. A jsi bohatší a bohatší. Je to zvláštní tahle ekonomie existence.

Láska dává jen sebe a bere jen ze sebe. Láska nevlastní a nechce ani býti vlastněna.

V momentě, když něco vlastníš, zabil jsi to. A miliony lidí na tomto světě zabili svou lásku vlastníma rukama. Měli by se na ně podívat, jsou pokryty krví jejich vlastní lásky. A teď jsou nešťastní. Nikdy nechtěli zabíjet. Neměli v úmyslu zabíjet. Ale ve svém nevědomí začali vlastnit, ovládat. Pokud někoho milovali, chtěli jej vlastnit zcela. Manželé vlastní své manželky. Manželky vlastní své manžele. Rodiče vlastní své děti. Učitelé se snaží všemi cestami ovládat své studenty. Politikové se snaží ovládat celé země. Náboženství se snaží ovládat miliony lidí. Všichni jsou vlastně vrazi, protože v okamžiku, kdy se snažíš vlastnit, už jsi zabil.

Životu se daří jenom na svobodě.

Miluješ-li, budeš víc dávat. Poskytneš více svobody, tvému milovanému. Láska nikdy nikomu nedovolí, aby ji vlastnil, protože láska je tvou samotnou duší.Dovolíš-li někomu, aby ji vlastnil, spáchal jsi sebevraždu.

Takže, buď je láska zavražděna, anebo spáchá sebevraždu. Lidé jsou prostě kráčející mrtvoly s žebráckými miskami. Hledají lásku, teplo, něhu. Nic z toho nenajdou, protože stvořili takovou hloupou společnost, takový bláznivý svět.

Důvod, proč každý je buď neurotický nebo psychotický, je velice jednoduchý. Vaše duše nejsou vyživovány. Láska je tou jedinou výživou. Můžete mít všechna bohatství světa; ale když nemáte lásku, jste těmi nejchudobnějšími na světě. Zbytečně zatíženi bohatstvím, paláci... Ten, kdo miluje, zná tajemství lásky. Nevlastnit nic a nebýt vlastněn, znamená být znovu narozen. Takový člověk je ve skutečném slova smyslu živý, přišel na svět. Bude mít všechny krásné zážitky života, všechny obrovské extáze existence mu budou dány.

Roste-li láska v tvém srdci, jsi těhotný Bohem. Je to Bůh, který v tobě vzrůstá. Pomalu, pomalu - ty zmizíš a zůstane jen čiré božství. Je možné to pocítit.

Ti, kteří byli blízko Gothama Buddhy nebo Mahavíry to cítili. Je to zvláštní - ani Buddha ani Mahavíra nevěřili v Boha. Lidé si myslí, že jsou ateisté. Ale není to tak. Oni nevěří v Boha, protože sami jsou Bohy.

Vy věříte v Boha, protože on je někde vysoko nad vámi v nebesích. Jste jenom stvořeními plazícími se po zemi. Proč by Buddha měl věřit v Boha? On je v něm. Sám se stal chrámem Božím. Takže, i když popírali existenci Boha, nedělali to ze stejného důvodu jako ateisté.

Ateista popírá Boha, protože Bůh nemůže být logicky dokázán. Pak by ale měl také popírat lásku, ta také nemůže být logicky dokázána. Znal jsem mnoho ateistů a tak se jich často ptal na jednu věc. "Už jste se někdy zamilovali?" Byli vždy velmi překvapeni a řekli: "Proč najednou měníte téma, my přece mluvili o Bohu?"

"Ale já neměním téma. Já se dostávám k jádru tématu. Už jste se někdy zamilovali?"

Odpověděli: "Ano, milovali jsme."

"Pak přemýšlejte znovu, můžete vědecky dokázat racionálně - logicky, že láska existuje?" "Nemůžeme", řekli. "Tak vidíte."

Přestaňte popírat Boha, protože z toho samého důvodu jste jej popírali.

Jedině člověk jako Buddha má právo popírat Boha, protože ho nalezl sám v sobě. Už není Bůh objektem, nýbrž jeho vlastní subjektivitou.

Je to zvláštní, že tito dva lidé Buddha a Mahavíra jsou jediní na světě, kteří kázali nenásilnost. Nenásilnost je jejich slovo pro lásku. Slovu "láska" se vyhýbají, protože se dostalo do špatné společnosti. Jdeš k prostitutce a řekneš ji "miluji tě". Láska upadla do stoky, proto museli najít něco čistého, ryzího.

Současně vám musím připomenout, že lidé, kteří věřili v Boha na nebesích, nebyli nenásilní. Mohamed není nenásilný, ani Mojžíš, ani Ježíš.

Za dvacet století křesťané pozabíjeli tolik lidí, že je nemožné je spočítat. Mohamedáni vraždili neustále po čtrnáct století a určitě to nejsou ti, kteří se kdysi přihlásili k Mohamedovi kvůli hledání pravdy. Oni na ni přistoupili ze zbabělosti. Mohamedánství přišlo k lidem s mečem v jedné ruce a se "svatým koránem" v druhé. Můžete si vybrat. Není zapotřebí argumentovat. Meč je dostačujícím argumentem. Ti, kteří měli dost odvahy, raději zemřeli, než aby volili ze strachu.

Láska nemůže vzejít ze strachu. Křesťané změnili taktiku, protože i časy se změnily. Ale dělají to zcela stejně.

Svatá bible v jedné ruce a bochník chleba v druhé. Můžete si vybrat. Viděli jste už někoho, kdo přijal křesťanství kvůli jeho vyšším hodnotám? Vyšší pravdě, hlubším vhledům?

Viděli jste někoho, kdo je bohatý, kultivovaný, vzdělaný, aby přijal křesťanství? Ne, křesťanství potřebuje žebráky, sirotky, protože oni potřebují potravu. Jsou hladoví, ovšem nikoliv po pravdě. Jsou hladoví po chlebu, po přístřeší, po šatech. Je toto konverze?

Křesťanská církev Ameriky byla mnou popuzena z jednoduchého důvodu, že vzdělaní talentovaní mladé generace přicházeli ke mně. Mé ruce jsou přitom prázdné, není v nich ani meč ani chléb ani svatý korán či svatá bible.

Já vám mohu dát jen svou lásku. Protože vím, že se vrátí zpět. Křesťané byli popuzeni. Nebyli popuzeni Vivekanandou, protože byl politikem. On jim říkal, "všechno je to stejné, křesťanství, hinduismus - je jedno a to samé." S ním nebylo žádných problémů. Nebáli se ani Lámakirty.

A proč byli popuzeni mnou? Skoro celý rok se mojí sanjasinové v Itálii, citadele katolického křesťanství, snažili pro mne získat třítýdenní turistické vízum. Avšak papež se nadále vměšuje do vlády. Právě dnes jsem dostal zprávu, že v Itálii se to stalo palčivým problémem. Vláda řekla ne. Řeknou-li ne moji sanjasinové, půjdou k soudu. A oni nemohou říci ano - kvůli papežovi, volbám...

Jedna politická strana radikálních revolucionářů sledovala celou tu hru. Po jeden celý rok. Vy máte odpovědět buď ano nebo ne. Ale vy stále říkáte "zítra", jenže zítřek nikdy nepřijde.

Nyní tato radikální strana usiluje u ministerského předsedy Itálie o jasné stanovisko - buď dáte to vízum, nebo ho popřete. Když může papež cestovat do Indie, proč je mi bráněno udělat totéž? A když papež přijel do Indie, tak jsem ho vítal a zatracoval jsem lidi, kteří po něm házeli kameny a křičeli, že se má vrátit.

Zatracoval jsem hinduistické šovinisty za jejich projev slabosti. Přijíždí-li papež, uvítejte ho, diskutujte s ním. Máte vaše šankaračárijas, máte diskuse v otevřeném fóru po celé zemi. A jestliže má pravdu, tak ať se celá země stane křesťanskou. Protože nejde o to být hindu či křesťan, hlavní je jít stále s pravdou.

Vyzýval jsem papeže neustále, jsem ochoten přijít do Vatikánu mezi jeho lidi. Jsem připraven diskutovat s ním na jediné téma - katolické křesťanství . Mám jen podmínku. Když mne porazíš, stanu se katolickým křesťanem, ale budeš-li ty poražen, musíš se stát sanjasinem a Vatikán se stane mým hlavním stanem. Ale tito neplodní lidé vám nikdy na výzvu neodpoví.

Láska nevlastní... my věříme v lásku, my nevěříme v samopaly. Ale jestli nás budete nutit, zjistíte, že vy sami ničíte ústavu , demokracii i vaši prestiž na celém světě.

Ani nechce být ovládána, neboť lásce postačuje láska, milujete-li neměli byste říkat v mém srdci je Bůh...

Protože to by se stalo vaším egem.

Ale spíše byste měli říci, jsem v srdci Boha...

Džibrán zlepšil své první prohlášení, ale třebaže toto druhé je lepší stále ještě je lze zlepšovat. Navrhuji říci - láska je, já "nejsem".

A nedomnívejte se, že můžete usměrňovat běh lásky protože, láska uzná-li vás toho hodnými, bude sama řídit váš běh.

Uvolni se a důvěřuj lásce, dovol, aby se tě zmocnila. Tak jako každá řeka jde k oceánu, tak malý proud lásky vznikající v tvém srdci se pohybuje k universu - ke konečnému, k bohu.

Láska nemá jiné přání, než naplnit sebe samu. Ale milujete-li a musíte mít nezbytně nějaká přání, pak... ale nejste-li dost silní, abyste se lásce úplně oddali a máte ještě jiné touhy, pak říká Mustafa - alespoň mějte tyto touhy: roztát a být jako horská bystřina zpívající svou píseň noci. Poznat bolest z přemíry něhy.

Být poraněn svým vlastním pochopením lásky, a krvácet dobrovolně a radostně.

Probouzet se za úsvitu s okřídleným srdcem a vzdávat díky za další den lásky:

odpočívat v poledne a rozjímat o extázi lásky;vracet se večer domů s vděčností

A nemůžeš-li se úplně přenechat, pak tedy pomalu, krok za krokem, pohybuj se směrem k vděku.

a pak usínat s modlitbou za milovanou bytost v srdci a s písní chvály na rtech

A nedělejte si žádné starosti kvůli nějakému policejnímu komisaři.

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Meditace AUM v Praze
Emoční fitness CZ
14. dubna 2019

Pozvánky na Osho akce:
28.02.2019 Osho ShangriLa Oceánská matka. 28.2.-3.3. Lektor: Sananda, cena: 4950
01.03.2019 Lažany 1.-3. 3. 2019 Meditační vikend s Amar v Karavanserai. Je to skvělá příležitost ponořit se do vnitřní hloubky. Použijeme Oshovy aktivní meditace a také tiché meditace. Společně vytvoříme denní program, v němž bude prostor pro vaše přání.
08.03.2019 Praha Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení na výcviku se senior trenérkou Vatayanou (Puna). Naučíte se také jak být s lidmi v přítomnosti, komunikovat jasně a ze srdce, jak jít hlouběji a odpovídat na otázky.
15.03.2019 Osho ShangriLa Bardo. 15.-18.3. Lektor: Amar, cena: 4750
16.03.2019 OSHO Love Praha Ha Od medikace k meditaci. Seminář s Transomatickým léčením a OSHO meditacemi s Prem Yatrim Medikace pečují o tělo a meditace o ducha a mysl. Tělo a mysl jsou dva aspekty celistvosti. Fungují spolu jako jeden systém tělo-mysl.Meditace je léčení.
17.03.2019 Praha Pro ty, kdo už někdy byl na celodenní akci Emoční fitness CZ nebo na AUM meditaci z Osho Humaniversity je tu pozvánka na EF Intensive. Žádní nováčci, pouze zkušení. Intenzivní a kratší verze AUMu. Jarní emoční detox, příprava na změny a nový prostor.
18.03.2019 OSHO Love Praha Ha Rozpomínám si na sebe. Večírek s OSHO meditacemi v Maitrea. Někdy se snad i zahlédneme, ale lekneme se toho, nelíbí se nám to a tak právě OSHO meditace jsou velmi vhodné pro schopnost setrvat a podívat se ještě dál. Až tam, kde jsme opravdoví MY. A to vše
21.03.2019 OSHO Love Praha Ha Vášeň pro meditaci, vášeň pro život: Neuvěřitelné je pravdou.Překrásná Shunyo, mnoholetá meditující a jedna z nejblizších žaček Osha bude v Praze! A hned začnem meditační víkend v denn, kdy Osho dosáhl osvícení. není to šance pro tebe?
14.04.2019 Praha Celodenní Emoční fitness CZ, společenská AUM meditace z Osho Humaniversity. Velmi intenzivní a zároveň zábavná forma práce s emocemi skrze prožitek a tělo. 1500.-
18.04.2019 Osho ShangriLa Řešení konfliktů - výcvik v mediaci. 18.-23.4. Lektor: Bhagat, cena: 11500
30.04.2019 Osho ShangriLa Esence vztahu. 30.4.-5.5. Lektor: Bhagat, cena: 7400
zobrazit všechny pozvánky na Osho akce