Mesiáš. Komentáře mystika Osha ke knize Chalíla Džibrána "Prorok"

<    1 2 3 4 5 6 7   >

Rozprava šestá. Promluv k nám o lásce.

11. leden 1987, ráno

TEHDY ŘEKLA MITRA: PROMLUV K NÁM O LÁSCE.

A Mustafa pozvedl hlavu, pohlédl na lidi a na ně padl klid. I řekl důrazným hlasem:
Když vám pokyne láska, následujte ji,
i když jsou její cesty tvrdé a strmé.
A ovanou-li vás její křídla, vzdejte se jí,
i když vás může zranit meč, skrytý mezi jejími perutěmi.
A když k vám promluví, uvěřte v ni,
i když její hlas může rozmetat vaše sny jako severák, pustošící zahradu.

Neboť láska vás nejen korunuje, ale také přibíjí na kříž.
Láska vám dává růst, láska však u vás dělá také průklest.
Neboť jak vystupuje k vašemu vrcholu a laská vaše nejněžnější větévky, chvějící se v slunci, tak také sestupuje k vašim kořenům, lnoucím k zemi, a otřásá jimi.

Svazuje vás jako snopy obilí.
Vymlacuje vás, aby vás obnažila.
Prosívá vás, aby vás zbavila plev.
Vymílá vás doběla.
Hněte vás, dokud nezvláčníte.
A pak vás postoupí svému svatému ohni, abyste se stali svatým chlebem pro svatou hostinu Boha.

To vše má láska s vámi učinit, abyste mohli poznat tajemství svého srdce a v tomto poznání se stali zlomkem srdce Života.

Ale kdybyste snad ze strachu hledali jen pohodu a rozkoš lásky, pak by bylo pro vás lépe, kdybyste přikryli svoji nahotu a odešli z mlatu lásky do jednotvárného světa bez střídání ročních dob, kde se budete smát, ne však celým svým smíchem, a kde budete plakat, ale ne všemi svými slzami.

Lidé, kteří si uvědomili význam života, mluvili jenom k těm, kteří umějí porozumět lásce, protože láska je smyslem života. Jen málo lidem se podařilo pochopit, že právě láska je jejich plamenem. Na živu vás nedrží jídlo, ale láska. Dává vám život krásou, pravdou, tichostí a miliony dalších jiných zdánlivě bezcenných věcí.

Svět může být rozdělen na dvě části. Na svět, kde všechno má cenu a svět, kde ceny jsou bezvýznamné. Vznikají hodnoty. Ceny jsou pro věci. Pro mrtvé věci.

Život neuznává to, co je mrtvé. Ale člověk tuto jednoduchou pravdu nevidí. Dokonce se pokouší koupit lásku, proto jsou zde prostitutky.

Ale podívejte se, jaká jsou vaše manželství? Instituce pernamentní prostituce. Pamatujte si, jedině když vstoupíte do světa hodnot, kde neplatí peníze, kde nevládne moc a ctihodnost, vstupujete do autentického života. A vůní tohoto života je láska.

Jelikož je člověk zvyklý všechno kupovat, zapomene, že už pokus zakoupit něco, co se nedá koupit, je vraždou. Manžel, vyžaduje lásku od své manželky, protože si ji koupil. A to samé od něj vyžaduje ona. Ani jeden z nich si není vědom, že se vzájemně nakupují. Nevědí, že v té chvíli, kdy do lásky vstoupí cena, láska zemře.

Láska je velice křehká, velice posvátná. My se ve svých vztazích snažíme toho druhého omezit, udělat z něho věc. Manželka je prostě věc.

Máš-li trošku inteligence, dovol ji, aby zůstala jen ženou. Manžel už je také jen živou mrtvolou, dovol mu, aby zůstal na svobodě, protože jedině na svobodě může láska kvésti.

Ale člověk ve své krajní hlouposti, zničil všechno hodnotné. Dokonce se pokouší koupit boha. Jak hluboká je jeho slepota.

Lidé, mohoucí si to mohou dovolit, mají dokonce chrámečky ve svých domech. Mohou si nakoupit svaté sochy, ale vyvádějí s nimi jen nesmysly. Zakoupená socha se nikdy nemůže stát živoucím bohem. A lidé nejenom že si koupí sochy, oni si dokonce koupí kněze, aby jim udělal bohoslužbu. Viděl jsem kněze utíkajícího z jednoho domu do druhého, protože musel udělat bohoslužbu asi v desíti nebo dvanácti domácích chrámech, jedině tak se mohl uživit. A tito lidé, kteří jsou schopni dokonce koupit modlitbu, bohoslužbu, si o sobě myslí, že dělají velice ctnostné věci. Toto jsou hříšníci!

Váš život nebude mít žádné květy, jestliže neobsahuje něco cenného. Máte v životě něco, co je bezcenné? Lidé dokonce prodávají své životy, protože co jiného jsou vojáci? A na světě jich musí být miliony. Oni se prodali. Jejich jedinou funkcí je zabíjet a nechat se zabíjet. Ale já si myslím, že pak to už není důležité. Vždyť se zabili toho dne, kdy se prodali. Možná, že stále ještě dýchají, ale pouze dýchat ještě neznamená žít. Stromy dýchají, květáky dýchají, ale ty nejsou skutečně živé, nevědí nic o lásce, mají na sobě pouze nalepenou cenu. Možná, že zelí je levnější a květák trochu dražší, protože květáky nejsou nic jiného než zelí s doktorským titulem. Ale nedělejte totéž s lidskými bytostmi.

A nemůžeš-li zakoupit věc, nemůžeš ji ani vlastnit. Ve svém hlubokém spánku dokonce vlastníš děti, aniž by sis byl vědom tohoto vlastnictví.

"Toto je moje dítě". Říkáš a přitom nevíš, že toto vlastnictví je vraždou. Děti skrze vás přicházejí, ale patří univerzu. Vy jste jen pasáží. Ale vy se snažíte, jak můžete, aby vaše dítě mělo vaše jméno, náboženství, politické názory. Má se stát jen poslušným objektem.

Když jsem byl studentem na universitě, prohlásila vláda Indie, že pokud se nezúčastníte vojenského výcviku, nebude vám dán diplom. Bylo to povinné. Šel jsem k děkanovi a řekl mu: "Rád bych zůstal bez diplomu. Nechci se zúčastnit výcviku, který není ničím jiným než psychologickým procesem ničení mého vědomí a redukování do čísla."

V armádě, když někdo zemře, se na nástěnce objeví: "číslo l6 padlo", a čteš-li že, číslo l6 padlo, nic se v tvém srdci nepohne, protože číslo l6 nemá manželku, děti, starou matku a otce, o které je zapotřebí se starat. Číslo l6 neprodukuje děti. Tohle je jenom strategie. Ale když vidíš jméno najednou zesmutníš. Co se stane s dětmi a manželkou a starými rodiči, kteří žijí jen proto, aby viděli svého syna, jak se vrátí domů? Oni nevědí, že jejich syn už neexistuje, že se stal jen číslem l6. Číslo l6 může být nahrazeno, a bude nahrazeno. Někdo jiný se stane číslem l6.

Nemůžete nahradit živou lidskou bytost, ale mrtvé číslo? Neplatí to jen pro vojáky. Podívejte se na sebe. Kolikrát jste dovolili davu kolem vás, aby z vás udělal jen čísla. I lidé, kteří říkají, že vás milují, vás chtějí prostě jen vykořisťovat, vlastnit. Stali jste se jen obětí svých tužeb a přání. Láska není k mání na tržišti, pro lásku budeš muset porozumět, že existence není mrtvá. Je plná světla, přetéká láskou. Ale abys zažil tuto lásku, musíš být naladěn na svět hodnot.

Mustafa určitým lidem neodpovídá. Pravděpodobně za to nestáli, aby jim odpovídal, ztratili své duše. Někdo se stal guvernérem, někdo presidentem a ti už duše nemají. Jinak by nebylo možné, aby člověk jako Josef Stalin pozabíjel miliony Rusů, ne bohatých kapitalistů - Rusko nebylo nikdy tak bohaté ­ byli to chudí lidé, kteří nechtěli být vlastněni nikým a bouřili se proti otroctví. Po staletích zotročujícího carismu přišel Stalin, který byl mnohem horší než všichni carové.

V přirozeném světě je žena prostě ženou a ne lady. Lady je žena, která žije posmrtný život. V přírodě žijí opravdoví muži: suroví, zakořenění v zemi - ale nenajdeš tam vaše gentlemany. To jsou pokrytci, kteří už dávno zemřeli a teď jen dýchají, jedí, vlečou se od kolébky k hrobu. Kdyby byli opravdu živí, tak by znali tajemství mezi zrozením a smrtí.

Ale právě těmto mrtvým lidem Mustafa odmítnul odpovídat. Možná měli hodně vědomostí a byli bohatí, ale jejich otázky byly falešné.

Slyšel jsem jednou... jeden proslulý psychoanalytik léčil velmi bohatého bilionáře, a přestože poplatky za léčbu u psychoanalytika těchto kvalit byly za hranicemi možností většiny lidí, pro tohoto superboháče to nic nebylo.

Tento boháč se léčil velmi dlouho. Uplynul rok, on si vždy lehnul na gauč a vyprávěl a vyprávěl všelijaké absurdní věci, kterých máte i vy plnou hlavu, jenže si je tam ponecháváte. Ale v psychoanalýze je cílem dostat je ven. Psychoanalytik se už nudil, ale nechtěl se tohoto boháče zbavit, když tak dobře platil. Až jednou ho napadlo velmi americké řešení: řekl mu: "Já mám tolik dalších pacientů a někdy naše seance zaberou až pět hodin. Ty máš peníze a čas, proto ti chci navrhnout. Postavím ti tu magnetofon, který ti bude naslouchat. Já se zatím budu věnovat ostatním pacientům a v noci, až budu mít čas, poslechnu si ten pásek". Boháč řekl: "výborně!" Příští den, když psychoanalytik přišel do kanceláře, viděl už onoho boháče na odchodu. "Vy již odcházíte?"

"Ano, já jsem si také přinesl magnetofon. Můj magnetofon teď mluví k vašemu magnetofonu, proč já bych měl ztrácet těch pět hodin. Magnetofony to mohou dělat bez nás."

Přesně tak se pomalu člověk stává více a více mechanický. Něco říká a žije život jako robot. Kniha Dale Carneegieho, jednoho z nejproslulejších filosofů Ameriky - nikde jinde by jej jako filozofa neuznali - jeho kniha Jak získat přátele a ovlivnit lidi, se prodává skoro tak dobře jako bible. A je plná hloupostí. Doporučuje každému manželi, aby alespoň třikrát denně řekl své ženě: "Miláčku, já tě tak miluji, nemohu bez tebe žít, neumím si sám sebe představit bez tebe."

Jestli to opravdu myslí vážně nebo ne, to není podstatné.

Vidíte tu faleš? Když jste zamilovaní, i tehdy je někdy obtížné říci "miluji tě", což teprve opakovat to třikrát či čtyřikrát denně léta. Bude to jen mechanická rutina. Staneš se jen gramofonovou deskou. Možná, že se ta deska jen zasekla v drážce - miluji tě. A miláček odpovídá stejně, avšak hluboko vevnitř jeden nenávidí druhého. "Tohle je žena, která zničila mojí svobodu. Tohle je muž, který mne uvrhl do vězení".

Láska je nejvyšší hodnotou, proto mohl Ježíš říci:"Bůh je láska". Toto prohlášení je staré dva tisíce let, potřebuje zmodernizovat. Bůh není láska.

Já vám pravím: Láska je Bůh. A mezi těmi dvěmi prohlášeními je obrovský rozdíl, třebaže se tak podobají. Je-li Bůh láskou, pak to prostě znamená, že je to jenom jedna vlastnost Boha a on může mít ještě mnoho jiných vlastností. Může být moudrý, může být spravedlivý. Může odpouštět.

Ale když řeknete: "Láska je Bůh" je toto prohlášení totálně odlišné. Pak se Bůh sám stane vlastností těch, kteří ví, jak milovat. Potom není zapotřebí věřit v Boha, protože jde jenom o hypotézu a záleží na tobě, co z této hypotézy uděláš.

Židovský Bůh Starého zákona říká: "Jsem velice zlý a žárlivý, nejsem hodný. Uvědom si, že nejsem váš strýček, nemohu tolerovat vedle sebe žádného jiného boha. Mohamedáni zdědili židovský koncept Boha, proto ničili chrámy a sochy a nádherná umělecká díla. Pro ně existuje jenom jeden Bůh, jedno svaté písmo a jeden posel - Mohamed. Toto je fašistický názor, ošklivý, nelidský. Co je špatného na tom, je-li milion Bohů? Svět je alespoň mnohem bohatší. Proč se upínat jen na jednoho? Židovství, křesťanství, mohamedánství, všechna tato náboženství věřící v jednoho Boha, věří v diktátorství, ne v demokracii.

Gauthama Buddha je pravděpodobně první demokratickou, opravdu svědomitou osobností, která říká, že každý člověk je v zárodku Bohem a koneckonců všichni rozkvetou do božství. Toto vyjádření má v sobě krásu.

Mustafa neodpovídal oněm lidem. Místo toho plakal a naříkal se slzami v očích, protože jejich otázky byly falešné. Ptali se prostě jen, aby ukázali ostatním, jak jsou chytří. Určitě znáte přesně ten rozdíl mezi vykalkulovanou otázkou a opravdovým hledáním. Když chcete dát na obdiv své vědomosti, nehledáte v srdci. Ptáte se jenom, abyste ukázali, že nejste nevědomí.

Ve skutečnosti, než se zeptáte, už víte odpověď na vaši otázku, ale vypůjčenou, nevychází z vaší vlastní zkušenosti......

Za Gauthamem Buddhou přišel na návštěvu velký filozof. Přivedl sebou svých pět set učedníků. Buddha nikdy nikoho neodmítnul, dokonce i v posledním okamžiku, když umíral, řekl: "Já nyní odcházím, moje loď dorazila, ale nechci, aby budoucí generace řekly, že Gautama Buddha byl naživu a neodpověděl na pravdivě míněnou otázku."

Filosof se ho zeptal. "Jaký je rozdíl mezi otázkou a hledáním?

Buddha řekl: "Rozdíl je ohromný, jako mezi nebem a zemí. Hledání je žízeň, otázka je hrou mysli. Hledáš-li, jsem ochoten odpovídat, ale je-li to jenom otázka pro otázku, neplýtvej mým časem."

Mustafa neodpovídal jen těm lidem mezi kterými žil dvanáct let, aniž se ho na cokoliv zeptali, ale když Mitra, ona žena, která ho rozpoznala prvního dne ve městě Orfalu, se zeptala, on odpověděl. A odpověděl s krásou, poezií a pravdou.

Takto ještě nikdo nemluvil. Neuměl to ani Krišna, když odpovídal Ardžunovi na otázku za otázkou. Možná, že Ardžunovy otázky byli autentické, ale Krišnovy odpovědi nikoliv. Nezajímal se o hledání, spíš o politiku. Chtěl přesvědčit Ardžunu, aby se zúčastnil války. Proto odpovídal různými způsoby, které si odporovaly, až nakonec, když zjistil, že jeho odpovědi Ardžunu nepřesvědčují, jako zbyteček poslední možnosti, použil argument jako mnohý diktátor.

Ne, řekl: "Je to vůle boží, že se máš zúčastnit války".

Je to zvláštní, že Bůh mluvil k němu a ne přímo k Ardžunovi. Kdybych já byl na místě Ardžuny, řekl bych: "Možná, že je to vůle boží pro tebe, tak bojuj, ale pokud jde o mne, cítím jako vůli boží nebojovat a vzdát se celého nesmyslu ničení a zabíjení lidí a radši bych šel hluboko do Himalájí meditovat."

Ale on dostal strach. Je to vůle boží. Musí bojovat. Zapomněl na jednoduchou věc. Proč bůh vždy potřebuje prostředníky? Nemůže mluvit přímo?

Ve skutečnosti Bůh není. Tito prostředníci jsou nejprohnanější lidé na světě. Ve jménu božím, vnucují své vlastní názory. Protože nemohou nikoho přesvědčit vlastními argumenty nakonec strategicky použijí boží jméno.

Já jsem se vždy ptal: "Opravdu potřebujete poznat Boha? A co budete dělat, když jej potkáte? K čemu to vůbec je, potkat Boha? (...)

Mitra neříká Mustafovi, "promluv nám o Bohu." Ona se ptá: "Promluv nám o lásce!"

Mám pocit, že jenom žena se může ptát na lásku.

Muž se chce stát Bohem, chce znát Boha. To jsou hry s mocí.

Láska touto hrou není. Je jediným zážitkem, ve kterém se staneš skromným, jednoduchým, nevinným.

A co řekne Mustafa? Meditujte o tom. Každé jediné slovo má nesmírný význam.

A Mustafa pozvedl hlavu, pohlédl na lidi a na ně padl klid.

Než začnete odpovídat, musíte se podívat do srdcí lidí, abyste viděli, jestli se tam něco pohybuje, je -li láska jejich hledáním.

Mitra se zeptala... ale, co je s těmi lidmi, s tím davem, který se tam posbíral? I na ně padl klid a obrovské ticho, protože to byli prostí lidé.

A jak Mustafa pohlédnul okolo, do jejich očí a tváří ­ našel tam obrovské ticho. Tito jednodušší lidé se opravdu chtěli dozvědět, na co se Mitra ptala. Možná, že na to nebyli pouze dost výřeční, aby se tak zeptali. Mitra se stala jejich hlasem, reprezentovala jejich srdce. A když to viděl...

I řekl důrazným hlasem : Když vám pokyne láska, následujte ji.

Nepochybujte, nebuďte skeptičtí, protože láska vám kyne k něčemu, co jste ještě nepoznali. Třebaže to semínko v sobě máte,ono ještě nepoznalo svůj vlastní květ.... Když vám pokyne láska jste požehnáni.

I když jsou její cesty tvrdé a strmé.....

Láska není jen ustlání na růžích.

A ovanou-li vás její křídla, vzdejte se jí.

Neodporujte, nebuďte zdráhaví, nejděte do toho s polovičním srdcem, nebuďte pořád tak nemastní neslaní.

I když vás může zranit meč, skrytý mezi jejími perutěmi.

Láska zraňuje lidi, ale tyto rány jsou něco jako chirurgické operace. Když už v sobě nosíte tolik nenávisti musíte ji zničit. Nějakou dobu ještě ucítíte onu ránu, prázdné místo, kde dříve přebývala nenávist.

A když k vám promluví, uvěřte ji.

Mustafa neříká, věřte v to, co říká, nýbrž, když láska mluví - věřte lásce. Je v tom velice jemný rozdíl. Když já k vám mluvím, můžete věřit tomu, co vám říkám. To by bylo jen z mysli, a to vám vůbec nepomůže. Protože zítra může někdo vystoupit s lepšími argumenty a logikou. A už zase změníte názor.

Ale Mustafa říká, uvěřte v ni, ne v to, co říkám já. To je nesmírně pregnantní prohlášení.

Kdykoliv mluví mistr, nestarej se příliš o jeho slova, mohou-li ti ta slova pomoci, abys věřil v autenticitu mistra, tak udělaly svou práci. Věříš-li někomu, je to od srdce, ale není to argument. Věříš-li slovům, je to z hlavy. Je to jenom argument.

Život není argument, ani láska není argument, je to setkání dvou srdcí. Dvou bytostí. Dvě těla se stanou jedním.

I když její hlas může rozmetat vaše sny ...

Ona opravdu zatřese vašimi sny. Otřese úplně vašim spánkem i vámi samotnými. Když budete jen věřit slovům, nezatřese s vámi nic. Naopak, budete jen mít více vědomostí. Vaše ego bude více dekorováno.

I když její hlas může rozmetat vaše sny, jako severák pustošící zahradu. Neboť láska vás nejenom korunuje, ale také přibíjí na kříž.

Nikdo nikdy předtím takto v jedné větě nepopsal celou alchymii transformace člověka. Láska vás bude korunovat, ale i křižovat. Ukřižuje vás, takové jací jste byli,vaši minulost a bude vás korunovat, takové jací byste být měli ,vaši budoucnost.

Láska je obojí - korunovace i ukřižování. A právě proto miliony lidí promeškají nádheru lásky. Z ukřižování mají strach.

A jaký to má smysl být korunováni, jestliže tak jako tak budete ukřižováni?.

Ale vy nejste jenom jedním,vy jste i mnohými. To opravdové ve vás bude korunováno a všechno, co je ve vás falešné, bude ukřižováno.

Na jedné straně smrt - na druhé straně znovuzrození.

Láska vám dává růst,láska však u vás dělá také průklest.

Ve svém životě jste si vypěstovali tolik ošklivých věcí. Ty musí být vykleštěny. A toto proklestění není proti vašemu růstu. Ve skutečnosti ony ohavné věci, které jste si shromáždili okolo sebe - žárlivost, touha ovládat druhé, neustálá snaha se prosadit - vám nedovolí zažít lásku.

Když tuto větu čtu, vzpomínám si na mou zahradnici Muktu, jak neustále prostříhává stromy. Já vím, že to dělá správně, protože pokud je neprostříháš - neporostou.

Ale kdykoliv mne vidí, čas od času vyjdu z mého pokoje a pak ji vidím, jak se skrývá v zahradě s nůžkami v ruce. Mukto, ode dneška není zapotřebí se schovávat, ale prostřihni jen to, co je proti růstu stromů. Neprostříhávej jenom podle tvých představ, jak by stromy měly vypadat. Nechej ty stromy být samy sebou. Dej jim svobodu. Jestliže zahradník nemůže milovat své vlastní stromy, kdopak je bude milovat. Stříhej, kdykoliv uvidíš, že to pomůže k novému listoví a kmenům k růstu.

Nejsem proti prostříhávání. Řekl jsem jí, aby to nedělala, protože před šesti lety byl u plotu mé zahrady nádherný plazící se keř, ale byl divoký a Mukta je Řekyně. Jenom, aby jej mohla sestřihnout nazvala ho Monstrum. Toto je jedna strategie lidské mysli, kdykoliv chceš něco zničit, nejdřív TOMU dej jméno a to se stane tvým argumentem. Tento ubohý plazící se keř nebyl žádné monstrum. Ano, byl divoký, ale být divokým ještě neznamená být monstrum. Já jsem divoký... ale myslíte si, že mne můžete prostříhat? Já jsem nikdy neustřihl jediný vlas z mého plnovousu - ten je zcela původní.

Právě před několika dny se někdo ptal. "Osho, všechno co říkáš, dosáhne až k mému srdci, ale jedna otázka zůstane. Jak se ti daří jíst?" Já této otázce rozumím. Neostříhaný knír, už skoro zakryje mé rty. Proto nikdy nepřijdu, abych s vámi jedl. Musím jíst vždy sám, abych chránil své originální vousy. Je to trochu obtížné.

Neboť jak vystupuje k vašemu vrcholu a laská vaše nejněžnější větévky,chvějící se v slunci...

Budeš se z toho radovat, když láska dosáhne až do tvých výšek s něžností, bude hladit tvé větve, tančit ve větru a slunci a dešti. Ale je to jen polovina všeho.

...tak také sestupuje k vašim kořenům,lnoucím k zemi,a otřásá jimi...

Ale ty si nemůžeš vybrat jedno a vyhnout se druhému. Láska je celistvý fenomén, nemůžeš ji krájet na kousky. Právě tak jak tvé výšky potřebují být zasypávány láskou,tvé kořeny, které tkví v zemi, musí být otřeseny. To, že jsou ukotvena v zemi, je jejich uvězněním. Láska by ti ráda dala křídla, abys mohl létat, ale s myslí, která lpí, je přichycena, je nemožné letět do otevřených nebes.To, že lpíš na svém srdci, umožnilo růst silným kořenům, s kterými nelze otřást. Je to ze strachu, ale strach je jenom opačným pólem svobody.

Nelpi na ničem, ani na osobě, kterou miluješ.

Lpění zničí samu lásku.

Nedovol, aby se ti to stalo otroctvím.

Veliký bojovník za mír šel jednou na dovolenou do hor. A jak byl na cestě zastavil se na nocleh v malém caravanserailu. Jeho majitel měl nádherného papouška a tak, aby to ladilo s jeho krásou, nechal udělat zlatou klícku osazenou diamanty. Tento člověk také miloval svobodu, proto naučil papouška jenom jedno slovo, svoboda. Celý den papoušek křičel, "svoboda-svoboda" a jeho hlas se odrážel ozvěnou ve všech okolních údolích.

Onen bojovník za svobodu si pomyslel. "To je zvláštní, znám toho člověka dobře,vždyť je to můj přítel. Znám jeho lásku ke svobodě, proto asi naučil toto slovo svého papouška, ale vlastně si to velmi odporuje. Jestliže miluje svobodu tak příliš, měl by papouška pustit na svobodu. Ani ta zlatá klec osázena diamanty není svobodou. Tak tedy čekal. A v noci, když papoušek zase křičel - "svoboda, svoboda" - v té tichosti, která se rozprostírala, vyšel ven. Byla noc a majitel spal, nikdo nebyl venku. Otevřel dvířka klece a čekal, až papoušek, který přece tak miluje svobodu, okamžitě vyletí otevřenými dvířky rovnou k nebesům. Jenže papoušek místo toho, aby letěl do nebe, se jenom držel své zlaté klícky.

Ale onen bojovník za svobodu nebyl mužem, který by mohl být poražen papouškem. Strčil ruku do klece, vytáhl papouška ven a jak ho tak tahal, papoušek jej kloval a škrábal a stále křičel - "svoboda ­ svoboda". Jeho celá ruka byla plná krve, ale on hodil papouška přímo do vzduchu, úplňku vstříc. Ruka byla poraněná, ale on se cítil spokojen, že papoušek je na svobodě.

Šel tedy spát, ale ráno ho probudil opět stejný hlas - "svoboda", on si řekl, "proboha, on se vrátil". Podíval se ven. Dvířka klece byla stále ještě otevřená a papoušek seděl vevnitř.

Láska tě bude hladit, ale také půjde hluboko až k tvým kořenům a otřese jimi, aby tě osvobodila.

To je hodno zapamatování. Většina z nás žije v protikladu. Na jedné straně chceme svobodu a na druhé stále na něčem lpíme. Svoboda je riskantní. V kleci je papoušek v bezpečí. Má jistotu. Na svobodě,i když získá celou existenci, celou oblohu, o svou jistotu a bezpečí přijde.

Ale svoboda má takovou cenu, že všechno stojí za všechno za ni obětovat. A láska potřebuje absolutní svobodu, aby mohla růst. Jedině potom se může stít obloha celým tvým domovem. Lidé, kteří mají strach z nejistoty, z nebezpečí, jenom vyslovují slovo láska, ale nikdy ho nezažijí.

Chceš-li zážitek lásky, budeš muset riskovat všechno na čem lpíš. Veškerou jistotu a bezpečí tvé budoucnosti. Ale místo toho, aby se člověk zřekl lpění na jistotě a bezpečí raději v hlubokém spánku obětuje lásku, aby zachránil bezpečí.

A toto je vaše manželství. Láska byla obětována a teď zbude jen bezpečí. Je tam jistota a záruka, že i zítra tato žena bude tvoje. Tento manžel se o tebe bude starat. Ale co se stalo s láskou? Teď už je jen prázdným slovem.

Dávejte pozor na prázdná slova, obzvláště taková jako láska, která jsou vyšší nežli Bůh. Bůh je jenom jednou vlastností lásky. Nenoste se sebou nadále tuto prázdnou nádobu.

Je to vaše neštěstí a vlastně celého lidstva. Nikdo nemiluje...

Láska je riskantní. Já vás učím, abyste se vydali do jakýchkoliv nebezpečí, protože jeden okamžik lásky je rovný celé věčnosti. Život bez lásky může sice být nesmrtelný, ale bude to jenom hřbitov. Nic tam nepokvete. Budeš v bezpečí, ale co si s tímto bezpečím počneš?

Svazuje vás jako snopy obilí.

Pakliže lpíte na něčem jiném, jak vás může existence, nebo Bůh, nebo láska vás shromáždit pod svými perutěmi?

Vymlacuje vás, aby vás obnažila. Prosívá vás, aby vás zbavila plev. Vymílá vás doběla.

To slovo "doběla" musí být správně pochopeno. Nejde o barvu, můžete mít celou duhu, ale budete postrádat dvě barvy, na které jste si už zvykli. Černou a bílou. A proč všichni mystikové zatracovali černou a chválili bílou?

Bílá není barva, ale všechny barvy. Zamícháš-li všechny barvy duhy, vznikne bělost. Takže bělost je ve skutečnosti ohromná syntéza všech barev v životě. A pakliže odstraníš všechny barvy, zůstane černá. Černá je negativní. Je to "ne" a "smrt". Bělost je pozitivní, bělost je "ano", bělost je "Bůh". Bílá je láska.

Hněte vás, dokud nezvláčníte, a pak vás postoupí svému svatému ohni, abyste se stali svatým chlebem pro svatou hostinu Boha.

Všechna náboženství světa učila lidi se postit. Mustafa mluví o půstu, ale proti všem náboženstvím. Já souhlasím s Mustafou. Život není půst, je to neustálá slavnost, karneval.

Láska transformuje život ve festival světel.

A pokud se tvůj život nestane slavností, festivalem, tak je to proto, že jsi ještě neudělal to, kvůli čemu jsi přišel na tuto zemi.

To vše má láska s vámi učinit, abyste mohli poznat tajemství svého srdce a v tomto poznání se stali zlomkem srdce Života.

Ale kdybyste snad ze strachu hledali jen pohodu a rozkoš lásky, pak by bylo pro vás lépe, kdybyste přikryli svoji nahotu a odešli z mlatu lásky.

Lidé chtějí milovat, ale nejsou ochotni zažít to mlácení, ten oheň, kterým musí projít. Myslí si, že láska je jenom potěšení. Láska je mnohem víc - je to plnost blaženosti, je to konečné požehnání. Musíte se jen zbavit strachu.

Člověk, který je plný strachu, nikdy nezakusí sladkou chuť lásky. Ale doku nepozná lásku, nebude vědět vůbec nic. Všechny jeho vědomosti budou zbytečné. Všechny jeho poklady budou zbytečné. Všechna vaše ctihodnost bude k ničemu. Mustafa říká správně: "pak byste přikryli svoji nahotu a odešli z mlatu lásky do jednotvárného světa bez střídání ročních dob, kde se budete smát, ne však celým svým smíchem, a kde budete plakat, ale ne všemi svými slzami."

Nikdy se nedozvíte nic o celistvosti, o totalitě. Budete se smát, ale váš smích bude jen povrchní. Budete plakat, ale vaše slzy budou jen krokodýlí slzy. Váš život zůstane jen zárodkem. Nikdy se nestane skutečností. Budete žít vás život ve spícím vědomí.

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
24.01.2019 OSHO Love Praha Ha OSHO Kundalini meditace je blahodárnou meditací pro moderního člověka – přestimulovaného různými podněty z venčí, žijící sedavým způsobem života a s hyperaktivní myslí. Vrací nazpátek k sobě, odlehčuje od napětí a vrací tělo-mysl zpátky do rovnováhy.
24.01.2019 Osho ShangriLa Esence lásky. 24.-27.1. Lektor: Bhagat, cena: 4750
03.02.2019 OSHO Love Praha Ha OSHo Meditační mejdan No.12. OSHO meditace, tanec, smích, hodování, potkávání se v tichu i oslavě, sdílení s přáteli,…. prostě nedělní Zorba-Buddha…:)
06.02.2019 OSHO Love Praha Ha Protančím se do ticha. Jak se může meditace stát součástí vašeho každodenního života? Meditace je tanec, meditace je cítit, meditace je být ve spojení se sebou. A to nás právě učí OSHO techniky, které dokazují, že meditace může být hravá, lehká a zábavná.
19.02.2019 Osho ShangriLa Umění zemřít. 19.-24.2. Lektor: Bhagat, cena: 7400
28.02.2019 Osho ShangriLa Oceánská matka. 28.2.-3.3. Lektor: Sananda, cena: 4950
08.03.2019 Praha Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení na výcviku se senior trenérkou Vatayanou (Puna). Naučíte se také jak být s lidmi v přítomnosti, komunikovat jasně a ze srdce, jak jít hlouběji a odpovídat na otázky.
15.03.2019 Osho ShangriLa Bardo. 15.-18.3. Lektor: Amar, cena: 4750
16.03.2019 OSHO Love Praha Ha Od medikace k meditaci. Seminář s Transomatickým léčením a OSHO meditacemi s Prem Yatrim Medikace pečují o tělo a meditace o ducha a mysl. Tělo a mysl jsou dva aspekty celistvosti. Fungují spolu jako jeden systém tělo-mysl.Meditace je léčení.
17.03.2019 Praha Pro ty, kdo už někdy byl na celodenní akci Emoční fitness CZ nebo na AUM meditaci z Osho Humaniversity je tu pozvánka na EF Intensive. Žádní nováčci, pouze zkušení. Intenzivní a kratší verze AUMu. Jarní emoční detox, příprava na změny a nový prostor.
18.03.2019 OSHO Love Praha Ha Rozpomínám si na sebe. Večírek s OSHO meditacemi v Maitrea. Někdy se snad i zahlédneme, ale lekneme se toho, nelíbí se nám to a tak právě OSHO meditace jsou velmi vhodné pro schopnost setrvat a podívat se ještě dál. Až tam, kde jsme opravdoví MY. A to vše
zobrazit všechny pozvánky na Osho akce