Meditace

OSHO: "Jste-li orientováni na tělo , existují cesty, jak dosáhnout Boha prostřednictvím těla, protože i ono patří Bohu. Cítíte-li, že jste orientováni na srdce, pak je vaší cestou modlitba. Cítíte-li, že jste orientováni intelektuálně, je vaší cestou meditace.
Mé meditace jsou však odlišné. Snažil jsem se vytvořit metody, které by mohly používat všechny tři typy. Je v nich mnoho těla, mnoho srdce a mnoho intelektu. Všechny tři spolu souvisí a všechny tři působí na různé lidi různým způsobem. Tělo, srdce, mysl - všechny mé meditace mají stejný směr. Začínají tělem, procházejí mysl a překračují ji."

Tipy pro meditaci

Nestarejte se, co na to ostatní

Neobávejte se řečí a pomluv. Člověk, který se stará o to, co si myslí ostatní se nikdy nedostane do svého nitra. Bude totiž tolik zaneprázdněn tím, co si druzí myslí nebo říkají.

Každý den

Meditujte každý den na stejném místě, ve stejnou dobu a vytvoříte si hlad po meditaci, jak uvnitř svého těla , tak i v mysli. Každý den v tomto zvláštním čase vyhrazeném pro meditaci se bude vaše tělo i mysl dožadovat meditace.

Speciální prostor

Užívejte ten svůj koutek pouze pro meditaci a nic jiného. Pak se tento prostor stane nabitým a bude na vás každý den čekat. Ten koutek vám bude nápomocen, vytvoříte v něm zvláštní vibraci a specifickou atmosféru s jejíž pomocí se dostanete hlouběji a hlouběji.

Ztraťte kontrolu

Nemějte strach, strach je bariéra. Jestliže budete pokračovat v chránění sebe sama, jak se chcete oddat? Obojí je protiklad. A kvůli tomuhle protikladu vyplýtváte veškeré vaše úsilí. Promarníte energii díky boji sami se sebou.

Buďte hraví

Radujte se z bláznovství, které z vás vychází. Pomozte mu, radujte se z něj, spolupracujte. Když napomůžeme realizaci vašeho šílenství, budete se cítit tak volní, tak beztížní a pocítíte takovou bystrost, jako byste byli dětmi.

Je to jenom fígl

Nechejte ego stranou - ať je velké nebo malé, nebojte se - staňte se pouze svědky vaší mysli. Čekejte a buďte klidní. Nespěchejte. Může to trvat několik dní, než zjistíte ten fígl. To je fígl! To není umění!

Zůstaňte v momentu

Kdykoliv zjistíte, že se vaše mysl hnula do budoucnosti nebo do minulosti, okamžitě se vraťte zpět, zpět do přítomnosti. Dělejte něco, buďte něčím, ale v přítomnosti.

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Pozvánky na Osho akce:
25.02.2017 Praha Meditační víkend Zpěv srdce: Sufijská cesta lásky s Atmanandou Čekají nás Osho sufijské meditace, zpěv ziker a tance univerzálního míru. Pomocí dervišovských vířivých tanců a extatické hudby si rozpomeneme, znovu zažijeme a poznáme, že kde je náš domov.
03.03.2017 Praha Víkendový výcvik Intuitivní OSHO Zen tarot s Vatayanou, senior lektorkou z Puny (Indie). Jak je balíček sestavený? Jak ho vykládat? Jak využít při výkladu intuici? OSHO Zen Tarot jako transcedentální zenová hra. Doprovázet nás budou OSHO meditace a tanec.
12.03.2017 Praha V rámci akce Emoční fitness CZ můžete vyzkoušet velmi silnou AUM meditaci, kterou vytvořil Veeresh z Osho Humaniversity. Okusíte intenzivní a zároveň zábavnou formu práce s emocemi skrze prožitek a vaše tělo.
17.03.2017 Praha Ochutnávka OSHO No-Mind terapeuticko-meditativního procesu, který nám daroval Osho a který nás očistí od těch nejhlouběji potlačených emocí a dovolí nám zažít hluboké vnitřní ticho, naplnění, radost a lásku. Proces, kde Západ potkává Východ. Děkuje Osho
18.03.2017 Praha Libeň OSHO aktivní a tantrické meditace s Yatrim Intenzivní meditační víkend, kde pomocí aktivních a tantrických meditací skrze tělo, dech, pohyb dosáhneme vnitřního klidu a ticha. Meditace je most. Naučíme se najít zdroj své radosti, lásky a naplněnosti.
24.03.2017 Centrum Sammasati STAROST O SEBE SAMA, 3-denní seminář s Mouminou Jeffs. Je určen především pro lektory, terapeuty, učitele a další profese zaměřené na práci s lidmi. Vítáni jsou i zájemci, kteří téma starosti o sebe chtějí využít pro svůj každodenní život.
25.03.2017 Praha Karlín OSHO No Mind: 7-denní meditativní terapie v běžném životě Meditativní terapie jsou vrcholem Oshovy tvorby. Jsou posledními meditacemi, které Osho ve svém životě sestavil a dal světu po svém celoživotním vědeckém bádání a tvoření v oblasti meditace.
09.04.2017 Praha Osho aktivní meditace, tříhodinový workshop. Den O ve studiu Nuevo. Dynamic, Chakra Sound aj. meditace a otevřené sdílení. 10-13 hod v neděli.
09.04.2017 Praha SETKÁVÁNÍ! Od 19 hod. v Nuevo. Tanec a setkání s přáteli. Networking, meditace, společné projekty.
07.05.2017 Praha V rámci akce Emoční fitness CZ můžete vyzkoušet velmi silnou AUM meditaci, kterou vytvořil Veeresh z Osho Humaniversity. Okusíte intenzivní a zároveň zábavnou formu práce s emocemi skrze prožitek a vaše tělo.