CO MUSEL OSHO ŘÍCI O JÓZE

Jóga znamená spojení, jednotu, nauku o spojitosti ... a meditace je nejvyšším fenoménem, jevem co se týče spojení s realitou. Meditace je bohem jógy. Jóga však byla uchopena do špatných rukou, a to ne pouze v současnosti, po staletí už je ve špatných rukou.

Pro prvotní omyl se musíme vrátit k samotnému zakladateli, samotnému Patanjalimu. Patanjali rozdělil jógu na dvě části. Jeho rozdělení je jasný řez, velmi systematický, racionální. Bohužel nepočítá s lidskou hloupostí. Začíná tělem - to je dobrá cesta pro začátek. První část jógy musí být fyziologická, protože člověk žije ve svém těle. Tady musí práce začít. Pouze tak lze dosáhnout mysli. A jakmile se dostanete za tělo a za mysl, objeví se třetí - meditace.

Podle Patanjaliho náleží první část tělu. Bohužel si však neuvědomil, kolik miliónů lidí se zůstane zaplétat a motat s touto první částí. Od té chvíle se jóga stala synonymem pro jednotlivé pozice jógy. Lidé zůstávají stát na hlavě a dělají všechny možné druhy kroucení tělem, A toto se stalo synonymem pro jógu.

To však není pravá jóga. Je to pouze předmluva, pouze úvodní část a lidé, kteří si myslí, že tento prolog je celou knihou jsou idioti.

Patanjali však lidi nevaroval. Kdyby to učinil, lidé by na tom byli lépe. Lidé jako Patanjali věří v inteligenci druhých, ta jim ovšem chybí. Oni důvěřují. Jejich důvěra je tak velká, jak velká je lidská hloupost. Berou ohledy na lidskou inteligenci. Proto nevarují lidi, avšak je nezbytné varovat: "Nezaplétejte se s fyziologickou částí!"

Pár lidí pouze pár lidí, tak asi jeden ze sta lidí, kteří se začali zajímat o jógu dokázalo vyvléci z toho fyziologického "zamotání". Tento člověk se pak zamotal kolem psychologické, duševní stránky jógy. A ze stovky lidí zapletených do "duševna" jógy ji překoná zase jen jeden. A pouze když toto překonáš, když překonáš mysl, opravdová jóga přichází.

Fyziologie jógy ti dá velkou fyzickou energii, umožní ti žít dlouhý zdravý život. Ale co budeš dělat s tím svým dlouhým životem? Jestli jsi hlupákem, tak místo sedmdesáti let zůstaneš hlupákem dvě stě let. Nikdo ti od toho nepomůže, to bude pohroma.

Kdysi žil muž jménem Nadir Shah, jeden z nejvíce vražedných, nechvalně známých mužů v celé historii lidstva. Napadl Indii nejméně sto osmkrát. Povraždil více Indů než kdokoli jiný. Měl svůj vlastní způsob mučení. Zapálil celé město, které před tím obklíčil svými vojáky, aby nikdo nemohl uniknout. A měl z  toho počínání obrovské potěšení. Tento muž se jednou položil otázky jednomu astrologovi, o jehož slávě se doslechl. "Co říkáš? Jaká je tvá rada? Má člověk žít dlouhý život, velmi dlouhý život, nebo by měl žít jen průměrně těch svých sedmdesát let?"

Astrolog byl velmi moudrý muž. Odpověděl: "Všechno záleží na okolnostech. Jestliže člověk jako ty žije dlouho, je to špatné, je to neštěstí. V první řadě člověk jako ty by se vůbec neměl narodit, za druhé, jestliže už se narodí, měl by okamžitě zemřít. A za třetí, jestliže jakkoliv dokáže vůbec žít, měl by zemřít, čím dříve, tím lépe.

Nadir Shah byl velmi rozzuřen. Byl to první člověk, který se netrápil a nestrachoval před jeho krvelačnými sklony, první člověk, kdo mu řekl pravdu takovou, jaká skutečně byla. Nadir Shah zařval: "Já tě zabiju!" A astrolog ne to klidně odvětil: "To nevadí, klidně mě zabij, ale já jsem řekl pravdu. Pravda je taková, že člověk jako ty by měl spát dvacet čtyři hodiny denně a pít, jak jen může.

Nadir Shah byl tak šokován astrologovou pravdomluvností, že jej nechal jít svou cestou. Dokonce již nemohl sebrat odvahu zabít jakéhokoliv dalšího člověka. Byl zcela otřesen a vzpomínal na jeho slova znovu a znovu. "To nebyl člověk! To byl ďábel! Úplně jsem se roztřásl způsobem, jakým se na mě díval a jak to říkal. Nikdy jsem si nemysle, že by někdo mohl být tak odvážný." Avšak s  astrologovými slovy musel souhlasit.

Jóga vám může umožnit žít dlouhý život, ale jak s ním naložíte? Fyziologické části byste neměli věnovat velkou pozornost. Ano, trošku je dobré udržet si fyzickou kondici, ale jen nepatrně. Jinak se to stává obrovskou džunglí, ve které se člověk ztrácí v její jemnosti, nepatrnosti i v její komplexnosti.

Druhá část je ještě obrovitější, než ta fyziologická. Když se do ní ponoříš, můžeš být naplněn spoustou duševní energie, dokážeš číst lidské myšlenky, ale proč, z jakého důvodu? Tvého vlastního smetí je tak mnoho, tak proč ještě číst smetí druhých? Je mučí jejich vlastní brak, absurdita, nesmysly a ty chceš číst jejich myšlenky a myslíš si, že budeš žít skvěle!

Správným nápadem je zbavit se myšlenek, ne je číst. Jednou budeš muset zahodit i vlastní myšlenky, jaký je tedy důvod číst ještě něčí cizí? A zkoumat jaké jsou? Budeš stát na jedné straně ulice a vidět, jak kolemjdoucí člověk myslí na svého psa. Ale proč?

Co zjistíš, budeš-li naslouchat cizím myšlenkám? Někdo myslí na svou krávu, někdo na svého buvola, někdo na svou ženu, někdo myslí na ženu někoho jiného! A ty myslíš na to, na co myslí oni. Možná, že nějaká jiná osoba je také jogínem a čte myšlenky zase dalších osob... a všechny záležitosti se stávají najednou tak komplikované.

Fyziologická stránka jógy je normální. Duševní stránka je normální. Obě ti dají energii, ale energie není cílem meditace. Energie je politická, všechny druhy energie jsou politické. A energie podplácí, všechny druhy energie podplácí neomezeně a absolutně. Je to vždycky podplácení.

Z tohoto důvodu říkám, že pouze základní věcí, pravé jádro všech náboženství, všech jóg, všech metod hledání, je meditace. Jednou dáte stranou vše nepodstatné. Nebudeš se tím dál obtěžovat. Tvoje jediná starost bude pouze jediné. Letět jako šíp směrem k meditaci. Jen tak můžeš doufat, že ve tvém krátkém životě, s tak málem času, síly a energie nabízené k řešení tolika problémů, které tě obklopují, tvůj šíp doletí až k cíli.

A v momentě, kdy poznáš něco z meditace - ne něco o meditaci, ale něco mnoha jejich chutí - přijde velká zpráva, velká úleva. Najednou zmizí napětí: úzkost, strach, sklíčenost, muka a více se neobjeví. Dokonce, budeš-li je pro změnu chtít, nenajdeš je. Já jsem hledal, ale nenašel jsem. Pokouším se najít strach, úzkost velmi usilovně, ale nenacházím. Je to nemožné. Zkoušel jsem všechny možné způsoby, ale přišel k jsem vždycky ke stejnému konci. Je to nemožné.

Jednou, až ochutnáte meditaci, bude nemožné žít v jakémkoliv trápení. Nevyhnutelně se dostaví blaženost, přirozená sprcha a toto sprchování bude pokračovat jako zalévání květin nebeským deštěm.

Z nepublikovaného přepisu úvodu discoursu

Přihlásit se

Chceš upozornění na Osho akce?
Meditace AUM v Praze
Emoční fitness CZ
14. dubna 2019

Pozvánky na Osho akce:
28.02.2019 Osho ShangriLa Oceánská matka. 28.2.-3.3. Lektor: Sananda, cena: 4950
01.03.2019 Lažany 1.-3. 3. 2019 Meditační vikend s Amar v Karavanserai. Je to skvělá příležitost ponořit se do vnitřní hloubky. Použijeme Oshovy aktivní meditace a také tiché meditace. Společně vytvoříme denní program, v němž bude prostor pro vaše přání.
08.03.2019 Praha Poznejte esenci a prohlubte své znalosti OSHO meditací a získejte jistotu v jejich vedení na výcviku se senior trenérkou Vatayanou (Puna). Naučíte se také jak být s lidmi v přítomnosti, komunikovat jasně a ze srdce, jak jít hlouběji a odpovídat na otázky.
15.03.2019 Osho ShangriLa Bardo. 15.-18.3. Lektor: Amar, cena: 4750
16.03.2019 OSHO Love Praha Ha Od medikace k meditaci. Seminář s Transomatickým léčením a OSHO meditacemi s Prem Yatrim Medikace pečují o tělo a meditace o ducha a mysl. Tělo a mysl jsou dva aspekty celistvosti. Fungují spolu jako jeden systém tělo-mysl.Meditace je léčení.
17.03.2019 Praha Pro ty, kdo už někdy byl na celodenní akci Emoční fitness CZ nebo na AUM meditaci z Osho Humaniversity je tu pozvánka na EF Intensive. Žádní nováčci, pouze zkušení. Intenzivní a kratší verze AUMu. Jarní emoční detox, příprava na změny a nový prostor.
18.03.2019 OSHO Love Praha Ha Rozpomínám si na sebe. Večírek s OSHO meditacemi v Maitrea. Někdy se snad i zahlédneme, ale lekneme se toho, nelíbí se nám to a tak právě OSHO meditace jsou velmi vhodné pro schopnost setrvat a podívat se ještě dál. Až tam, kde jsme opravdoví MY. A to vše
21.03.2019 OSHO Love Praha Ha Vášeň pro meditaci, vášeň pro život: Neuvěřitelné je pravdou.Překrásná Shunyo, mnoholetá meditující a jedna z nejblizších žaček Osha bude v Praze! A hned začnem meditační víkend v denn, kdy Osho dosáhl osvícení. není to šance pro tebe?
14.04.2019 Praha Celodenní Emoční fitness CZ, společenská AUM meditace z Osho Humaniversity. Velmi intenzivní a zároveň zábavná forma práce s emocemi skrze prožitek a tělo. 1500.-
18.04.2019 Osho ShangriLa Řešení konfliktů - výcvik v mediaci. 18.-23.4. Lektor: Bhagat, cena: 11500
30.04.2019 Osho ShangriLa Esence vztahu. 30.4.-5.5. Lektor: Bhagat, cena: 7400
zobrazit všechny pozvánky na Osho akce