Pozvánka na Osho akci - 16.06.2018 OSHO Love Praha Ha

16.06.2018

OSHO Love Praha Ha Praha


Meditační víkend s Yatrim: Jsi víc, než si myslíš! Dovol si nahlédnout „za závěs“ a uvidět, kdo jsi, co opravdu cítíš a co je tvá nejhlubší touha. A dovol si to prožít a žít naplno. Osvoboď se a žij konečně svůj život. A uvidíš, že budeš překvapen.
Pozvánku vložil/a: Sandipa M Simová 07.01.2018